ေရတြင္းကုန္းရပ္ကြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးကြယ္လြန္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေရတြင္းကုန္းရပ္ကြက္ ၁၁၉လမ္း၊ အမွတ္၄၇၊ ၆လႊာေန အဘဦးစံသိန္း ၏သားျဖစ္သူ ဦးရဲေနာင္သိန္း အသက္၄၅ ႏွစ္သည္ ၂၁၊ ၇၊ ၂၀၁၇ ညေန ၄: ၄၅နာရီ တြင္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အမိန္႔ေတာ္ခံယူသြားပါသည္။ နံနက္ျဖန္ေန႔လည္ ၁:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရေဝးဗလီ၌ ဇိုဟိုရ္ဆြလားသ္အၿပီး ဂ်နာဇာဝတ္ျပဳ၍ ဒါဖြာနာျပဳပါမည္။ေနအိမ္မွ နံနက္၁၁: ၃၀နာရီတြင္ ကားမ်ားထြက္ပါမည္။

No automatic alt text available.

ဦးရဲေနာင္သိန္းသည္ ေရတြင္းကုန္းရပ္ကြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေမာ္လဝီမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟို၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးလည္းျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ျဖစ္သူ၏အဖိုး၊ ဦးရဲေနာင္သိန္း၏ေဘးေတာ္စပ္သူသည္ မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ သားေတာ္သီေပါမင္းလက္ထက္ ေရြးလက္်ာတပ္မွ တပ္မႈးဦးေပၚ႐ွင္ျဖစ္သည္။