ကမာၻ႔ပထမဆံုးမ်ား

က႑ – General Knowledge
 
ဉာဏ္အလင္း
 
သင္သိပါသလား…
 
1. ပထမဆံုး ရြက္လႊင့္သေဘၤာေတြကို အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
 
2. ပထမဆံုး အဂၤလိပ္အဘိဓါန္ကို ၁၇၅၅ ခုႏွစ္မွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
 
3. ပထမဆံုး ေျပးဆြဲခဲ့တဲ့ရထားရဲ႕အျမန္ဆံုးေမာင္းႏွင္ႏုိင္စြမ္းဟာ တစ္နာရီကို ၈ ကီလိုမီတာ (8kmh) သို႔မဟုတ္ ငါးမိုင္သာရွိခဲ့ပါတယ္။
 
4. ပထမဆံုး စကၠဴပိုက္ဆံကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။
 
5. မုန္လာဥနီကို စားေသာက္ကုန္အျဖစ္မဟုတ္ဘဲ ေဆး၀ါးအျဖစ္ ပထမဆံုးစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သူေတြကေတာ့ ေရွးေခတ္ဂရိလူမ်ိဳးေတြပါ။
 
6. ပထမဆံုး ေရခဲ႐ိုက္စားေသာက္ကုန္ေတြကို ၁၉၂၀ ခုႏွစ္မွာ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။
 
7. အမ်ိဳးသမီးေတြကို ပထမဆံုးမဲေပးခြင့္ေပးခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံကေတာ့ နယူးဇီလန္ျဖစ္ပါတယ္။
 
8. ေလယာဥ္ပ်ံေပၚကေန ပထမဆံုးေလထီးခုန္ျခင္းကို ၁၉၁၈ ခုႏွစ္က ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
 
9. ပထမဆံုး သြားတုိက္တံကို ၁၄၉၈ခုႏွစ္မွာ တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
 
10. ကမာၻ႔ပထမဆံုး မိုးပ်ံရထား (႐ိုလာကိုစတာ) ကို နယူးေယာက္ ကိုေနးကြၽန္းမွာ ၁၈၈၄ ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။
 
ပံု ၁ – ကမာ႔ၻပထမဆံုး အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္
ပံု ၂ – ကမာ႔ၻပထမဆံုး စကၠဴပိုက္ဆံ
 
ယခုလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း မဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၄) ကို Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2mE2MPq
pCloud – http://bit.ly/2m6cB5B
Dropbox – http://bit.ly/2lqzmnz