ဟာ႐ူန္းရရီွးဒ္ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ပညာဉာဏ္

က႑ – Story

(မ်ိဳးအိေျႏၵပို)

အဗၺာစီဘုရင္မင္းျမတ္ ခလီဖာႀကီး ဟာ႐ူန္းရရွီးဒ္က တရား႐ံုးမွာ သူ႔ရဲ႕ဝန္ႀကီးေတြ၊ ေတာ္ဝင္မိသားစုေတြ၊ ပညာရွိေတြနဲ႔အတူထုိင္လ်က္ရိွေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဝင္လာၿပီး “အို… မြတ္စလင္တို႔ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္သူေခါင္းေဆာင္ႀကီးရွင့္။ က်မေတာ့ အႀကီးအက်ယ္မတရားလုပ္ခံလိုက္ရပါၿပီရွင့္။ က်မကိုတရားမွ်တမႈေပးပါဦး” လို႔ ေျပာဆိုပါေတာ့တယ္။

ခလီဖာႀကီးက “ေျပာပါဦး။ ဘယ္လိုမတရားမႈေတြမ်ားႀကံဳခဲ့ရပါသလဲ အသင္မ” လို႔ ေမးေတာ့ သူမက “က်မအစ္ကိုဆံုးသြားၿပီ။ သူက ဒီနာရ္ေရႊဒဂၤါးျပား ၆၀၀ အေမြထားရစ္ခဲ့ေပမယ့္ က်မကေတာ့ ဒဂၤါးျပားတစ္ျပားသာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ ေျပာပါဦး။ ညီမတစ္ေယာက္လံုးျဖစ္ၿပီး ဒဂၤါးျပား ၆၀၀ ထဲကေန တစ္ျပားထဲပဲ ရစရာလားရွင့္။ ဒါလံုးဝတရားမွ်တမႈမရွိဘူးအရွင္မင္းႀကီး”လို႔ ျပန္ေျဖတယ္။

ခလီဖာႀကီးက ေခတၱမွ်ဆုိင္းငံ့ၿပီး အခုလိုျပန္ေျပာျပတယ္။

“အို… အသင္မ။ အသင္မနဲ႔ထုိက္တန္သေလာက္ အသင္မရတာပဲေလ။ အခုလိုျမည္တြန္ေတာက္တီးစရာမလိုဘူး။ အသင္မက ေရႊဒဂၤါးတစ္ျပားပဲရထုိက္တာ။ နားေထာင္။ အသင္မရဲ႕အစ္ကိုျဖစ္သူဆံုးသြားခ်ိန္ သူမွာ သမီးႏွစ္ေယာက္၊ မေအတစ္ေယာက္၊ ဇနီးတစ္ေယာက္၊ ညီအစ္ကို ၁၂ ေယာက္နဲ႔ အသင္မျဖစ္တဲ့ ညီမတစ္ေယာက္ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္မဟုတ္လား”

“ဟုတ္ပါတယ္ အရွင္မင္းႀကီး။ အမွန္ပါပဲ”

“ကဲ… ဟုတ္ၿပီ။ ဒီေတာ့နားေထာင္။ အဲဒီေရႊဒဂၤါး ၆၀၀ကို က်န္ရစ္သူမိသားစုလက္ထဲ ခြဲေဝထည့္ေပးတယ္။ သမီးႏွစ္ေယာက္ဟာ ဆလားဆ္တစ္ပံု (သံုးပံုတစ္ပံု) စီရတယ္။ ဒီေတာ့အဲဒီမွာတင္ ဒီနားရ္ ၄၀၀။ အေမျဖစ္သူက ေျခာက္ပံုတစ္ပံု (၆/၁) ရတယ္။ အဲဒါကဒီနားရ္ ၁၀၀။ ဇနီးသည္ျဖစ္သူက ရွစ္ပံုတစ္ပံု (၈/၁) ရတယ္။ အဲဒါက ၇၅ ဒီနားရ္။ ဒီေတာ့ ၂၅ ဒီနားရ္ဒဂၤါးျပားက်န္တယ္။ ညီအစ္ကို ၁၂ ေယာက္က ဒဂၤါးႏွစ္ျပားစီရတယ္။ ညီမျဖစ္သူ အသင္မရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္က ဒီနားရ္တစ္ျပားပဲေလ။ အစၥလာမ္က ပညတ္ထားတဲ့ အေမြခြဲေဝေရးစနစ္အရ အသင္မဆံုး႐ံႈးသြားတာ ဘာမ်ားရွိလို႔လဲ။ ရသင့္ရထိုက္တာရၿပီးၿပီ မဟုတ္လား” လို႔ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။

ခလီဖာႀကီးရဲ႕ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္နဲ႔ အတြက္အခ်က္တစ္ဖက္ကမ္းခတ္မႈဟာ တရား႐ံုးမွာရွိေနတဲ့ ပရိသတ္အတြက္ ရင္သပ္႐ႈေမာ၊ အထင္ႀကီးေလးစားစရာျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ဇူလိုင္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၈) ကို ေအာက္ပါ Link ေတြကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
Mediafire – http://bit.ly/2umlRbf