ဦး၀င္းထိန္၏ေျပာၾကားခ်က္ကို ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ၿပီး လိုအပ္ေသာတံု႔ျပန္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးသတင္းထုတ္ျပန္

ေမလ ၄ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ NLD ပါတီႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အြန္လုိင္းေပၚ၌ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနေသာသတင္းမ်ားအား မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္ ဦး၀င္းထိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူ႔အေပၚသံသယရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွေမးျမန္းရာ ဦး၀င္းထိန္က “ၾကားေနရတာေတြက အမ်ားႀကီး။ ႀကံ့ခုိင္ေရးကပဲလုပ္သလား၊ အခ်ိဳ႕တပ္မေတာ္အဖြဲ႔အစည္းေတြကပဲလုပ္သလား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မလိုလားတဲ့ အုိင္တီမွာ ကြၽမ္းက်င္တဲ့သူေတြကပဲလုပ္သလားမွန္းဆရခက္တယ္” ဟု ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ယင္းသို႔ေျဖဆိုျခင္းသည္ အေျခအျမစ္ခုိင္လံုျခင္းမရွိေသာ သံသယစိတ္အေပၚ အေျခခံ၍ တပ္မေတာ္အား ထည့္သြင္းပုတ္ခတ္စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုမ်ားစြာထိခုိက္ေစေၾကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ၊ အခန္း(၄)၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လိုက္နာရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ား၌ပါရွိေသာ “အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္စပ္ဆိုင္သည့္ သတင္းေရးသားျခင္း မဟုတ္လၽွင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာကို တမင္ထိခိုက္ေစေသာ အေရးအသားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ အေရးအသားမ်ိဳးေဖာ္ျပျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း” ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေစရန္အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳေစေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေရးသားထားသည္။
 
ထို႔အျပင္ ယေန႔အခ်ိန္သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနေသာကာလျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလ၌ တပ္မေတာ္အေပၚ အေျခအျမစ္မရွိ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမႈအား ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
ဉာဏ္အလင္း