ဗာတီကန္တြင္ ျမန္မာသံ႐ံုးဖြင့္မည္

ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္႔ဆစ္ႏွင့္ ဥေရာပခရီးစဥ္သြားေရာက္စဥ္သြားေရာက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ၾကာသာပေတးေန႔က ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး သံတမန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ မတ္လကတည္းက သေဘာတူညီထားသည့္အတုိင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခန္႔အပ္မွာျဖစ္သလို ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း ဗာတီကန္တြင္ သံ႐ံုးဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟုသိရသည္။
 
ႏိုဘယ္ဆုရွင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားဖိႏွိပ္ခံေနရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏႈတ္ဆိတ္ေနေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ေ၀ဖန္ျခင္းကိုခံေနရသူျဖစ္ေသာ္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္႔ဆစ္ကမူ အဖိႏွိပ္ခံ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုယ္စား လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သူျဖစ္သည္။
 
လူနည္းစု ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုင္စြဲထားေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံ၊ သတ္ျဖတ္ခံေနရသည္ဟု လြန္ခဲ့ေသာေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္႔ဆစ္က ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
ဘီလီယံေပါင္း ၁.၃ ခ်ီေသာ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္တို႔၏ ဥေသွ်ာင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ မိနစ္ ၂၀ ၀န္းက်င္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပန္းမ်ားပြင့္ေနေသာ သဲကႏၱာရပံုပါသည့္ ေၾကးတံဆိပ္ျပားတစ္ခု ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။
 
Ref and Photo: ncronline
ဉာဏ္အလင္း