မြတ္စလင္ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ဝူဇူခံုသီးသန္႔ထားေပးတဲ့ ကေနဒါတကၠသိုလ္

ကေနဒါႏုိင္ငံက ရက္ဂ်ီနာတကၠသိုလ္ (University of Regina) မွာ မြတ္စလင္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ ဝူဇူ (ဝတ္မျပဳခင္ကိုယ္လက္သန္႔စင္ျခင္း) လုပ္ရအဆင္ေျပေအာင္ အထူးခံုေတြထားေပးထားပါတယ္။

ေျခေဆးခံုလို႔နာမည္ေပးထားတဲ့ ဝူဇူလုပ္အထူးခံုေတြကို တကၠသိုလ္ရဲ႕ အိမ္သာတစ္ခုထဲမွာထည့္ေပးထားပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြဟာ တစ္ေန႔ကို ငါးႀကိမ္အနည္းဆံုးဝတ္ျပဳရတာေၾကာင့္ ေျခေထာက္ေဆးရအဆင္မေျပျဖစ္မွာစိုးလို႔ ဒီခံုေတြထားေပးထားတာပါ။

ရက္ဂ်ီနာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ Nathan Sgrazzutti က “သူတို႔ကိုယ္လက္သန္႔စင္တာျမင္ဖူးတယ္။ ေျခေဆးဖို႔အခက္အခဲေတြ႔ေနၾကတယ္။ သူတို႔လိုအပ္ခ်က္ေတြရေအာင္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔လက္ေတြ႔ျပတာပဲ” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေျခေဆးခံုႏွစ္ခုံဟာ အျဖဴေရာင္ေတြျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းတန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၃၅,၀၀၀ က်သင့္ခဲ့ပါတယ္။

Ref: Metronews

ဇူလိုင္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၈) ကို ေအာက္ပါ Link ေတြကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ

Mediafire – http://bit.ly/2umlRbf
pCloud – http://bit.ly/2vxQTeP