“ေခတ္သစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဇုန္ျဖစ္လာမည့္ ယူေအအီး”

က႑ – Society and Humanity
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းစံုလင္လွသလို ႏုိင္ငံတကာမွလူမ်ိဳးေပါင္းစံုလာေရာက္အေျခခ်သည့္ႏုိင္ငံ၊ လူတုိင္းကိုလက္ကမ္းႀကိဳဆိုၿပီး အျပန္အလွန္နားလည္မႈတည္ေဆာက္ကာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးကိုအားေပးသည့္ႏုိင္ငံ၊ အစရွိေသာဂုဏ္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ႏုိင္ငံမွာ ယူေအအီး- UAE (အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု) ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဘာသာတရားအားလံုးႏွင့္ ထိေတြ႔မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ခြင္သာမက ကမာၻႏွင့္အ၀န္းမွာပါ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်ံ႕ပြားဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားက လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ “ခႏၱီတရားကို က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဘိုးေဘးဘီဘင္ေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံ့ဖခင္ႀကီးေတြက အဓိကတန္ဖိုးထားခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ယူေအအီး ဒုတိယသမၼတ၊ ယူေအအီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒူဘိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ ႐ိႈခ္မုဟမၼဒ္ဘင္န္ ရရွီးဒ္ အလ္-မခ္သူးမ္က ဇြန္လကဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
 
႐ိႈခ္ဇိုက္ယစ္ဒ္ဘင္န္ စူလ္တန္ အလ္နဟ္ယန္ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ယူေအအီးႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ အစြန္းမေရာက္ တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦးေလးစားျခင္းစသည့္ မြန္ျမတ္လွေသာလူ႔က်င္ဝတ္မ်ားကို က်င္႔သံုးရာတြင္ အာရဗ္ေလာကတြင္သာမကဘဲ တစ္ကမာၻလံုးအႏွံ႔တြင္ပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။
ယူေအအီးႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ ျပယုဂ္အျဖစ္ ယူေအအီးသည္ မတူကြဲျပားလူမ်ိဳးေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ အေျခခ်ေနထိုင္ရာအရပ္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ခ်ာ့ခ်္ေက်ာင္းေပါင္း (၄၀)၊ ဆစ္ခ္ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင္႔ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္းတည္ရွိၿပီး ၄င္းအေရအတြက္သည္ တျခား ပင္လယ္ေကြ႔ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဘာရိန္း၊ ကူဝိတ္၊ အိုမန္၊ ကာတာႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အေရအတြက္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။
 
ဇြန္လအတြင္းကဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္သည္ အစၥလာမ္သာသနာ၊ ယူေအအီးႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ႐ိႈခ္ဇိုက္ယစ္ဒ္ခ်န္ရစ္ခဲ့ေသာေကာင္းေမြမ်ား၊ ႏုိင္ငံ့က်င့္၀တ္၊ ႏုိင္ငံတကာညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ၏ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ႏွင့္သမုိင္းေနာက္ခံ၊ လူ႔က်င့္၀တ္ႏွင့္ လူ႔တန္ဖိုးမ်ားအေပၚအေျခခံထားသည္ဟု ယူေအအီးႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ျဖစ္ေသာ ႐ိႈခ္လုဘ္နာ အလ္ ကာစီမီ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္တြင္ မ႑ိဳင္ႀကီး (၅) ရပ္သတ္မွတ္ထားၿပီး အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 
အဆိုပါမ႑ိဳင္ႀကီး (၅) ရပ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစတမန္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည့္အစိုးရ၏အခန္းက႑အား အင္အားပိုမိုေတာင့္တင္းေစေရး၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ မိသားစု၏အခန္းက႑ကို ပိုမိုခုိင္မာက်စ္လ်စ္လာေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ လူငယ္မ်ားအၾကား ခႏၱီပါရမီတရားမ်ား ပိုမိုရင့္သန္လာေစေရးႏွင့္ အစြန္းေရာက္၀ါဒအား ေ၀းေ၀းမွေရွာင္ရွားႏိုင္ေစေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈက႑မ်ားကိုလည္း က်ယ္ပ်ံ႕တိုးပြားေစေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပိုမိုထိေရာက္ေစရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။
 
ထိုအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာေကာင္စီတစ္ခုကိုေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၎ေကာင္စီသည္ ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ခႏၱီတရားျပန္႔ပြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းသည္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ပထမဦးဆံုးႏွင္႔ တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးအစားအျဖစ္လည္း မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔က ဆိုသည္။
 
ခႏၱီပါရမီတရား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတု႔ိပါ၀င္သည့္ ယူေအအီးပဋိဉာဏ္စာတမ္းတစ္ေစာင္ကိုလည္း ျပဳစုကာ မတူကြဲျပားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ႐ိုေသေလးစားေရး၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အစြန္းေရာက္ျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေရးတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသိရသည္။
 
ယူေအအီးႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္တြင္ “ေဟဒါယဟ္အင္စတီက်ဴ႕” (Hedayah Institute) လည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ အင္စတီက်ဴ႕သည္ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ေရွ႕တန္းမွဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ မတူညီသည့္ဘာသာတရားမ်ားအၾကား စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ၎ေနာက္ ထင္ရွားသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားဦးေဆာင္၍ အစၥလာမ္သာသနာဆိုသည္မွာ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကိုက်င့္သံုးကာ တာ၀န္ယူရဲသည့္ ဘာသာတရားျဖစ္ေၾကာင္း ပိုမိုေပၚလြင္ေစေရးကို အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရကတုိက္တြန္းသြားဦးမည္ျဖစ္သည္။
 
အေစာပိုင္းကလည္း ယူေအအီးႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အျခားအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအား အဆင္႔အတန္း၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ဘာသာတရားအေပၚအေျခခံကာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ “ခြဲျခားျခင္းအားဆန္႔က်င္သည့္ ဥပေဒ” တစ္ရပ္ကိုျပ႒ာန္းခဲ့ေသးသည္။
 
(ရာဇာေရးသည္)
 
Ref: Gulfnews
 
ယခုလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း မဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၄) ကို Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2mE2MPq
pCloud – http://bit.ly/2m6cB5B
Dropbox – http://bit.ly/2lqzmnz