ခါလိဒ္ဗင္န္ ဝလိဒ္

က႑ – Profile (ေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း) အလႅာဟ့္ ဓါးေတာ္ (d.21 A.H) တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိဝစလႅမ္က မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ‘အသင္တို႔အနက္ အေမွာင္ ေခတ္ကာလက အေကာင္းဆံုးေသာသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား သိရွိၿပီးေနာက္ အေကာင္းဆံုးေသာ သူေတြပင္ျဖစ္သည္။’ ယခုလို […]

» Read more

စင္ကာပူ၏ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးသမၼတအျဖစ္ သမုိင္းသစ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ဟလီမာဟ္ယာကြဗ္

က႑ – Profile (စတီဗင္) မဒမ္ ဟလီမာဟာကြဗ္ကို စင္ကာပူေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သမၼတေလာင္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္မွာ အတည္ျပဳေပးလုိက္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဦးဟာ အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီတာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ျဖဳတ္ခ်တာခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ သူမဟာ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၆၃ […]

» Read more