ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံက ေရွးအက်ဆံုး ႐ိႈက္ခ္ ကရီးမ္ မခ္ဒူးမ္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္

က႑ – Muslim Heritage (စတီဗင္)   ႐ိႈက္ခ္ ကရီးမ္ မခ္ဒူးမ္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ဟာ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ တာဝီ-တာဝီကြၽန္းျပည္နယ္ စီျမဴနယ္ကြၽန္းစုေပၚက တူးဘစ္ အင္ဒန္ဂန္ဆိုတဲ့အရပ္မွာတည္ရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ေရွးအက်ဆံုးဗလီျဖစ္ပါတယ္။   ၁၃၈၀ ခုႏွစ္မွာ […]

» Read more

မိုရိုလူမ်ိဳးစု (Moro People)

က႑ – Ethnic Groups                         မိုရိုလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားစုေနထိုင္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ကသ္သိုလစ္ဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာ အႀကီးဆံုးလူမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုလည္းျဖစ္သည္။ မို႐ိုမ်ားကို ဘန္ဆာမို႐ို (Bangsamoro) ဟုလည္း ေခၚသည္။ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၅.၁ သန္းရွိျပီး […]

» Read more

ခရစ္ယာန္ ၇၀ ခန္႔ကို အသက္ရင္းၿပီး ကယ္ခဲ့သူ ဖိလစ္ပိုင္မြတ္စလင္အမ်ိဳးသား

စစ္ေသြးၾကြမ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မင္ဒေနာင္းကြၽန္းေပၚတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ၆၄ ဦးအား ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ေသာ မြတ္စလင္တစ္ဦးကို သူရဲေကာငး္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။   တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကြၽန္းေပၚရွိ လူဦးေရ ၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီး က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားမွာ စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏လက္ခ်က္ျဖင့္ […]

» Read more