ျပန္ေပးဆြဲခံရစဥ္ အစၥလာမ္ဘာသာကူးေျပာင္းခဲ့သူ

ၿဗိတိသွ်-ေတာင္အာဖရိက ကျပား ဓားစာခံတစ္ေယာက္ဟာ မာလီႏုိင္ငံမွာ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာဖမ္းဆီးခံထားရခ်ိန္အတြင္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုစြန္႔လႊတ္ၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာကို ကူးေျပာင္းခဲ့တယ္လို႔ ဝန္ခံေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ျပန္လြတ္လာၿပီးေနာက္ လြန္ခဲ့တဲ့တနလၤာေန႔ကမွ လူအၾကားပထမဆံုးထြက္လာခဲ့တဲ့ စတီဖင္ မက္ေဂါင္း (Stephen McGown) ဟာ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုရာမွာ အထက္ပါအတုိင္း အတိအလင္းေျပာလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ […]

» Read more