သိမ္း/ခ်ိဳးသိမ္း

က႑ – Halal/Haram ေမာ္လဝီ ကာရီ ရဟ္မသြလႅာဟ္ (အဇီဇီ၊ ျပင္ခ႐ုိင္) သိမ္းငွက္/ခ်ိဳးသိမ္း (hawk, falcon, shikra) ငွက္မ်ားမွာ ဟရာမ္ မစားပိုင္ပါ။ ေမြးထားေသာ သိမ္းငွက္ျဖင့္ အမဲလိုက္လွ်င္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုသတိျပဳရပါမည္။ အကယ္၍ သိမ္းငွက္ကို […]

» Read more

“ဟလာလ္” တိရစာၦန္တစ္ေကာင္တြင္ “ဟရာမ္” ျဖစ္ေစေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

က႑ – Halal/ Haram “ဟလာလ္” တိရစာၦန္တစ္ေကာင္တြင္ (၇) မ်ိဳးေသာ အစိတ္အပိုင္းကို စားသံုးျခင္းမျပဳပိုင္ပါ။ “မကၠ႐ူဟ္သဟ္ရီမီ” ျဖစ္သည္။ (ဟရာမ္ႏွင့္ နီးကပ္သည္) ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ – ၁။ စီးထြက္ေသာေသြး (ဒေမမပ္စ္ဖူးဟ္) ၂။ […]

» Read more

မြတ္စလင္ေတြဘာလို႔ ဝက္သားမစားတာလဲ

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ ဝက္သားစားလို႔မရဘူးဆိုတာ အားလံုးသိၿပီးသားပါ။ ဝက္သားစားျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္တားျမစ္ထားပါတယ္။ ဝက္ဟာအညစ္ညမ္းဆံုး တိရိစာၦန္ျဖစ္ေၾကာင္း အစၥလာမ္ဘာသာက သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဘာသာက ဝက္သားစားျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသလဲ။ အစၥလာမ္ဘာသာမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ က စၾက၀ဠာႀကီးကို ဖန္ဆင္းတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ […]

» Read more

၀င္ေငြဟလာလ္ျဖစ္မျဖစ္ကို အစားအေသာက္ဟလာလ္ျဖစ္မျဖစ္ထက္ ပိုအေလးေပးေနသည္ဟု မေလးဒု၀န္ႀကီးေျပာ

မြတ္စလင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏၀င္ေငြ ဟလာလ္ျဖစ္မျဖစ္ထက္ စားမည့္အစားအစာ ဟလာလ္ျဖစ္မျဖစ္ကို ပိုၿပီး အေလးထားေနသည္ဟု ဒါတြတ္ ေဒါက္တာ အရွရဖ္ ၀ဂ်ီဒီ ဒုစူကီ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ မြတ္စလင္လူထုသည္ အစၥလာမ္ဘာသာကို ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းတစ္ခုအတြက္သာ ကိုင္စြဲထားၾကၿပီး ဟလာလ္/ဟရာမ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္လာပါက မည္သည့္အစားအစာမွာ […]

» Read more

ပုစြန္သည္ “ဟလာလ္” ျဖစ္ပါသလား

က႑ – Halal/Haram မာလိကီ၊ ရွာဖိအီ၊ ဟမ္ဗလီ လမ္းစဥ္မ်ား၏ အီမာမ္ႀကီးမ်ားထံတြင္ ပုစြန္သည္ သံသယမရွိ “ဟလာလ္” ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ထိုအီမာမ္ႀကီးမ်ား၏ထံတြင္ အခ်ိဳ႕ျခြင္းခ်က္ရွိေသာ တိရစာၦန္အနည္းငယ္မွအပ က်န္ေရသတၱ၀ါအားလံုး “ဟလာလ္”ျဖစ္သည္။   ဟနဖီလမ္းစဥ္အရ […]

» Read more