ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မခံဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရတာဝန္ယူမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
 
“လက္မခံခဲ့တာဟာ ကြၽန္မတို႔ ကုလသမဂၢကို မေလးစားလို႔လည္းမဟုတ္ဘူး။ ဒီကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထဲမွာပါ၀င္တဲ့ႏုိင္ငံေတြကို ကြၽန္မတို႔ မိတ္ေဆြအျဖစ္နဲ႔ မျမင္လို႔လည္းမဟုတ္ဘူး။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးလို႔ ကြၽန္မတို႔ယူဆလို႔ လက္မခံတာပါ။ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံနဲ႔ကိုက္ညီတယ္လို႔ ယူဆတဲ့အႀကံဉာဏ္ေတြဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ဟာ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ႏိုင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားသာျဖစ္ပါက အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ အတတ္ႏုိင္ဆံုးႀကိဳးစားသြားမည္ဟုလည္း ဆိုခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္အား လက္မခံခဲ့ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္ကို ေရွ႕႐ႈၿပီးလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
“ကၽြန္မတို႔ အခု တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္အားလံုးဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ကို ကၽြန္မတို႔ ေရွ႕ရႈၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။
 
လြန္ခ့ဲသည့္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ အခ်က္အလက္ရွာေဖြစံုစမ္းရန္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲပတစ္ဖြဲ႔ကို ေစလႊတ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႔သည္ ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ (United Nations fact-finding mission- FFM) ျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိေနေသာ မတည္ၿငိမ္သည့္အရပ္ေဒသမ်ားသို႔သြားေရာက္ကာ အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြစုေဆာင္းေပးျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္မေရြးေပါက္ကြဲလာႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ားကိုလည္း အခ်က္ျပေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း စသည့္တာ၀န္မ်ားကို အဓိကထမ္းေဆာင္သည္။
 
အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၊ အေထြေထြညီလာခံႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔က တာ၀န္ယူၿပီး သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးသည္။ FFM ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံက သေဘာတူလက္ခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္တုိက္တြန္းၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ျငင္းပယ္မည္ဆိုပါက COI (Commissions of Inquiry) ဟုေခၚေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ထပ္မံေစလႊတ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္အလားအလာမ်ားရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ FFM ဖြဲ႔စည္းေစလႊတ္ေရးကို ဥေရာပသမဂၢ (EU) က ကမကထျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ေဒသမ်ားကို FFM အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း အမ်ားအျပားကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။
ဉာဏ္အလင္း
ယခုလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း မဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၄) ကို Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2mE2MPq
pCloud – http://bit.ly/2m6cB5B
Dropbox – http://bit.ly/2lqzmnz