ကမာၻ႔အၾကြယ္၀ဆံုးႏွင့္အာဏာအရွိဆံုးေရာ့သစ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစု (သုိ႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံတကာကိုထိန္းခ်ဳပ္ေနၾကသူမ်ား

ဉာဏ္​အလင္​း လစဥ္ထုတ္ အြန္လုိင္း မဂၢဇင္း အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၂) ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ က႑ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ (Rothschild) ဆိုတဲ့နာမည္ၾကား လိုက္တာနဲ႔ က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ မိၿပီးသား ျဖစ္သြားေလ့ရွိတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ အာဏာအရွိဆံုးနဲ႔ အခ်မ္းသာဆံုး မိသားစုအျဖစ္ Rothschild မိသားစု ရပ္တည္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ပါပါၿပီ။ သူ႔တို႔ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ရတဲ့အဓိကအေၾကာင္းအရင္းက ကမာၻအရပ္ရပ္မွာရွိတဲ့ သူတို႔ပိုင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ပါ။ ဒါ့အျပင္ အိမ္ၿခံေျမ၊ ေရနံ နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားပါေသးတယ္။

ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ မိသားစုအမွတ္တံဆိပ္

မိသားစုကို ဦးေဆာင္တဲ့ ဖခင္ႀကီး ေမယာ အမ္ရွဲလ္ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ (Mayor Amschel Rothschild) ကေန Rothschild မိသားစုစတင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူကေတာ့ ၁၈ ရာစုကာလက ဂ်ာမနီမွာေနတဲ့ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္ပါ။ သူဟာ ေရာမ အင္ပါယာထဲက ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Hesse-Kassel က ဂ်ာမန္ေတာ္၀င္မိသားစု၀င္ေတြရယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြရယ္ အတြက္ ဘဏ္မေနဂ်ာအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၇၆၀ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ ဖရန္႔ဖြတ္ၿမိဳ႕မွာ ဘဏ္တစ္ဘဏ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဂ်ာမန္ ေတာ္၀င္မိသားစုေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ အေျမာက္အျမား ရွာေဖြစုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

အမ္ရွဲလ္မွာ သားငါးေယာက္ ရွိပါတယ္။ သူပိုင္ေငြေၾကးေတြကို သားငါးေယာက္အတြက္ အေမြခြဲေပးခဲ့တယ္။ သူတို႔ေတြကေတာ့ နသန္ ေမရာ-ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ (Nathan Mayer-Rothschild)၊ ေဆာ္လမြန္ ေမယာ ဗြန္ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ (Salomon-Mayer von Rothschild)၊ ဂ်ိမ္းစ္-ေမယာ ဒီ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ (James-Mayer de Rothschild)၊ ကားလ္ေမယာ ဗြန္ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ (Carl-Mayer von Rothschild) နဲ႔ အမ္ရွဲလ္ ေမယာေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ (Amschel Mayer Rothschild) တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသားေတြဟာ ဥေရာပ တစ္လႊားက ၿမိဳ႕ႀကီးေတြျဖစ္တ့ဲ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕၊ ယူေကႏုိင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၊ အီတလီႏုိင္ငံ ေနပယ္ၿမိဳ႕၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဖရန္႔ဖြတ္ၿမိဳ႕နဲ႔ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံပါရီၿမိဳ႕တို႔ကို အသီးသီးထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ဘဏ္ေတြထူေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဘဏ္ေတြအခ်င္းခ်င္း ကြန္ရက္သဖြယ္ ဆက္သြယ္ၿပီး ဥေရာပတစ္လႊားမွာ ဘဏ္လုပ္ ငန္းကို အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ကိုင္ပါေတာ့တယ္။

ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစု ဥေသွ်ာင္ဖခင္ႀကီး ေမယာ အမ္ရွဲလ္ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ႏွင့္ ၎၏သားငါးဦး

 

ဘဏ္အုတ္ျမစ္ေတြခ်ခဲ့႐ံုမက လူအမ်ားယံုၾကည္ အား ထားမႈ ရရွိဖို႔ရာအတြက္ ႏႈတ္လံုျခင္း၊ ဘဏ္မွာအပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္မေပါက္ၾကားျခင္း၊ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားအပ္ႏွံခြင့္ျပဳျခင္း၊ လူတစ္ဦးထဲကို အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေငြအပ္ႏွံခြင့္ျပဳျခင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျမန္ဆန္ျခင္း အစရွိတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုပါ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ဘဏ္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတုိင္းက အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ရင္းႏီွးတဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကားလ္ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ ဟာ အီတလီေတာ္၀င္မိသားစု ဒီ.မဒီခ်ီနဲ႔ အင္မတန္ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုဟာ အျမတ္အစြန္း ေျမာက္ျမားစြာ ရရွိခဲ့ၿပီး မိသားစုပိုင္ဆုိင္ တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏ အနိမ့္ဆံုးခန္႔မွန္းခ်က္ဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ထရီလီယံ ၅၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုဟာ မိသားစုကိုယ္ပိုင္ အမွတ္ အသား တံဆိပ္ကိုလည္း တီထြင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါတင္မကေသး၊ ဆာ အဲဗယ္လင္း ဒီ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ဟာ အဂၤလန္ဘုရင္မႀကီးရဲ႕ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အဲဒီရာထူးကို မသမာတဲ့နည္းနဲ႔ ရယူခဲ့တယ္လို႔လည္း စြပ္စြဲေျပာၾကားၾကပါ တယ္။

ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကိုဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ဦးစို႔။ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုဟာ မွန္းဆလို႔မရေလာက္ေအာင္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလြန္းၿပီး အင္မတန္လွ်ိဳ႕၀ွက္သိုသိပ္စြာ ေနထုိင္ၾကတာေၾကာင့္ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူမသိသူမသိ အေၾကာင္းအရာေတြ မနည္းမေနာ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။

စစ္ပြဲက ထြက္တဲ့အျမတ္

ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုဟာ ၁၈၀၃ – ၁၈၁၅ ခုႏွစ္ နပိုလီယံေခတ္စစ္ပြဲေတြကစလို႔စစ္ပြဲတစ္ပြဲမွာ ႏုိင္တဲ့ဘက္ကိုေရာ ႐ံႈးတဲ့ဘက္ကိုပါေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့တယ္လို႔ လူသိမ်ားခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္လံုးကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တာေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္ကပဲႏုိင္ႏိုင္ သူတို႔ကေတာ့ အျမတ္ထြက္ၿပီးသားပါပဲ။ ၁၈၁၅ ခုႏွစ္ မွာ ျပင္သစ္စစ္ဘုရင္ နပိုလီယံ ဘိုနာပတ္က ၿဗိတိသွ်ကို သိမ္းပိုက္ဖို႔ ႀကံစည္တယ္။ အခြင့္အေရးကို ျမင္တာနဲ႔ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုဟာ ခ်က္ခ်င္း အစည္းအေ၀းေခၚၿပီး အစီအစဥ္တစ္ခုဆြဲတယ္။ ေယေကာ့ဗ္ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ (Jacob Rothschild) ကို ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ပါရီမွာ အေျခခ်ေနခုိင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿဗိတိသွ်ကို သိမ္းယူမယ္ဆိုတဲ့ နပိုလီယံရဲ႕ စစ္ေရး အားထုတ္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ဖို႔ သူ႔ကို တာ၀န္ေပးခဲ့ တယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွာေတာ့ ေနသန္ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ (Nathan Rothschild) ကို လန္ဒန္မွာ အေျခခ်ခုိင္းၿပီး နပိုလီယံနဲ႔ ရင္ဆုိင္မယ့္ ၿဗိတိသွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၀ယ္လင္တန္ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေစတယ္။ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္သားေတာ္ေမာင္ႏွစ္ေယာက္လည္း အသီးသီးေငြေၾကး ေထာက္ပံ့လုိက္ေရာ၊ စစ္ပြဲႀကီး စပါေလေရာ။ စစ္ပြဲစၿပီးသိပ္မၾကာခင္မွာ ၿဗိတိန္သာအႏုိင္ရခဲ့မယ္ ဆိုရင္ မိသားစုအတြက္ အျမတ္အစြန္းပိုမ်ားႏုိင္မွာျဖစ္သလို ၿဗိတိသွ်ေတာ္၀င္မိသားစုအေနနဲ႔လည္း ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုအေပၚ တစ္သက္သာ ေက်းဇူးေၾကြး တင္ရွိသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်အၿပီး မွာေတာ့ ေယေကာ့ဗ္ဟာ နပိုလီယံစစ္တပ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးေန တဲ့ ေငြေၾကးေတြကို ကန္႔သတ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၀ယ္လင္တန္ဘက္က အသာစီးစရပါေတာ့တယ္။

နပိုလီယံႏွင့္ ၀ယ္လင္တန္

ေနသန္ဟာ ၿဗိတိသွ် စေတာ့ေစ်းကြက္မွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕ လိမၼာပါးနပ္လြန္းမႈေၾကာင့္ ခဲတစ္လံုးနဲ႔ ငွက္ႏွစ္ေကာင္ပစ္ႏုိင္မယ့္ အကြက္ကို ျမင္တယ္။ စစ္ပြဲမွာ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ဖို႔ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္တာကိုလည္း ျမင္ေရာ၊ သူပိုင္တဲ့ ၿဗိတိသွ်ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ (Bond) ေတြကို တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ေငြေခ်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔လုပ္ရပ္ကို ျမင္တဲ့ တျခားကုန္သည္ေတြက ျပင္သစ္ႏုိင္ၿပီး ၿဗိတိန္႐ံႈးေတာ့မယ္ လို႔ ေကာက္ယူလိုက္ၾကၿပီး သူတို႔ပိုင္ ၿဗိတိသွ်ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ကို အကုန္ထုတ္ေရာင္းပါေတာ့တယ္။ အေရာင္းမ်ားၿပီး အ၀ယ္ မရွိေတာ့ခ်ိန္မွာ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္တန္ဖိုးအဆမတန္ ထိုးဆင္းသြားပါေတာ့တယ္။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ၿဗိတိန္စီးပြားေရး ၿပိဳလဲသြား ပါတယ္။ တျခားကုန္သည္ေတြက သူတုိ႔ပိုင္ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ အားလံုးကို ထုတ္ေရာင္းၿပီးတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ အဆမတန္ တန္ဖိုးက်ေနတဲ့ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေတြကို မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခ်ိဳသာတဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ျပန္လည္ကာ သိမ္းႀကံဳး၀ယ္ယူပါေတာ့ တယ္။ ေနသန္ဟာ ကမာၻအခ်မ္းသာဆံုးမိသားစုက လူျဖစ္တာေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ပဲ ရွိရွိသမွ် ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ အားလံုးကို တစ္ဦးထဲ ၀ယ္ယူႏုိင္တဲ့အေနအထားရွိပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္အတြင္း အဂၤလန္ဘဏ္က ထုတ္ေပးထား တဲ့ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္အားလံုးကို သူတစ္ေယာက္ထဲ တလံုးတ၀ထဲ အမွန္တကယ္ ၀ယ္လိုက္ႏုိင္တယ္။ ၿဗိတိန္က စစ္ပြဲမွာ အႏုိင္ရရွိ သြားၿပီဆိုတဲ့ သတင္း သာမန္ျပည္သူေတြဆီ ေရာက္ေရာ၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္တန္ဖိုးဟာလည္း အဆမတန္ ျပန္ေျမာက္သြားပါ ေလေရာ။ ေနသန္ဟာ သူ၀ယ္ယူထားသမွ် ေငြးေခ်း စာခ်ဳပ္ ေတြကေန ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အျမတ္အစြန္းပိုရလိုက္ပါတယ္။ အဲဒါထက္ ပိုၿပီးျမတ္သြားတဲ့အခ်က္က ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစု ၿဗိတိန္တစ္ႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေတြကို တစ္ဦးတည္း လက္၀ယ္ပိုင္ဆုိင္သြားခဲ့ၿပီေလ။ ဒါဟာ ၿဗိတိသွ်စီးပြားေရးနဲ႔ အဂၤလန္ဘဏ္ကိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ႏုိင္ၿပီဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။

ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုဟာ အဲဒီအခ်ိန္ကစလို႔ သူတို႔ ရဲ႕ ေငြေၾကးနဲ႔ အာဏာကို အသံုးခ်ၿပီး ကမာၻအရပ္ရပ္က ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးကို လိုသလိုပံုေဖာ္ပါေတာ့တယ္။ ၿဗိတိန္မွာ ၁၈၁၅ခုႏွစ္ကလုပ္ခဲ့သလိုမ်ိဳးႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ပ်က္ကာ စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္ေအာင္ ဖန္တီးၿပီး သူတို႔အတြက္ အျမတ္ထြက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္ ကိုယ့္အိတ္ထဲသာဖိတ္

ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုကို ကနဦး ထူေထာင္ခဲ့သူ ဟာ ေမယာ အမ္ရွဲလ္ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းဟာ သူ႔ရဲ႕မိသားစု စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းကို အေသအခ်ာ ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ တစ္ခ်က္ က ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မ်ိဳး႐ိုးမွ ဆင္းသက္သူမိသားစု၀င္ အမ်ိဳးသမီးဟာ မိသားစုအေမြကို တိုက္႐ိုက္ဆက္ခံခြင့္မရွိဘူးဆိုတာလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ သေဘာက ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ သူ႔ဖခင္သို႔မဟုတ္ မိခင္ဆီကေန အေမြဆက္ခံခြင့္ မရွိပါဘူး။ သူတို႔ေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ အရြယ္က်ၿပီဆိုရင္ မိသားစုရဲ႕ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကေန သူတို႔ကို အဆက္ျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မိမိဘ၀ကို မိမိဖာသာရပ္တည္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာႀကံရေလ့ရွိပါတယ္။

မိသားစုဥေသွ်ာင္ဖခင္ႀကီးရဲ႕ သံမဏိ စည္းကမ္းခ်က္ ဟာ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္လက္ထပ္ၾကေစဖို႔အတြက္ တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ထားတာျဖစ္ပါ
တယ္။ ေငြေၾကးၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈေၾကာင့္ တစ္သက္လံုး မင္းသမီးလို ေဘာ္ေက်ာ့ေနလာရတဲ့ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ အစ္ကို၊ ေမာင္၀မ္းကြဲေတြနဲ႔ လက္ထပ္ၿပီး ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကို စံစားကာ က်န္ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေတာ္၀င္ဆန္ဆန္ေနသြားဖို႔ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ၾကပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းမိသားစုအတြင္း မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲက လူအခ်င္းခ်င္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီလိုလက္ထပ္ထိမ္းျမားခ်င္းကို Avunculate Marriage လို႔ေခၚပါတယ္။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ဦးေလးအရင္းဟာ သူ႔ရဲ႕တူမအရင္းကို လက္ထပ္ႏုိင္သလို အေဒၚအရင္းဟာလည္း တူအရင္းကို လက္ထပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုေသြးရင္းလက္ထပ္မႈမ်ိဳးက တခ်ိဳ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြမွာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ေနသန္ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ကိုယ္တုိင္ သူ႔အစ္ကို ကားလ္ရဲ႕အႀကီးဆံုးသမီးကို လက္ထပ္ထားတာပါ။

ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္ေန

ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုဟာ ဇီယြန္၀ါဒီဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြလုိ႔ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ ဂ်ဴးဘာသာတရားအေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္တိုးပြားလာဖို႔ အတြက္ တုိင္းတစ္ပါးကို သိမ္းပိုက္ဖို႔လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ ရတဲ့နည္းနဲ႔ သိမ္းပိုက္ရမယ္လို႔ ဇီယြန္၀ါဒီေတြက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ အာဏာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ သူတို႔လိုဂ်ဴးေတြျဖစ္ေအာင္ မရမက ဖန္တီးထားတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔ အတြက္ ေသြးေႏွာစီမံကိန္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ပါတယ္။ ဂ်ဴးယဥ္ေက်းမႈမွာ အမ်ိဳးသမီးက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးျဖစ္ေနရင္ သူေမြးတဲ့ကေလးဟာလည္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳးလို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဖခင္ရဲ႕မ်ိဳး႐ိုးဘက္ကို မလိုက္ၾကပါဘူး။

ၿဗိတိသွ်အိမ္ေရွ႕မင္းသားေလးေဂ်ာ့ခ်္ႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါး

Conspiracy Theorist သေဘာတရားပညာရွင္ေတြကေတာ့ လက္ရွိ ကမ္းဘရိခ်္ၿမိဳ႕စား မင္းသား၀ီလ်ံရဲ႕ ၾကင္ယာ ၿမိဳ႕စားကေတာ္ ကက္သရင္းဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူမမိခင္ မဒမ္ ဂိုးလ္စမစ္သ္ဟာ ဂ်ဴး လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီအတုိင္းဆိုရင္ မိခင္ဘက္ကို မ်ိဳး႐ိုးလိုက္တဲ့ ဂ်ဴးယဥ္ေက်းမႈအရ ကက္သရင္းက ေမြးတဲ့သား မင္းသားေဂ်ာ့ခ်္ဟာလည္း ဂ်ဴးကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္သြားပါၿပီ။ သူဟာ တစ္ခ်ိန္မွာ ဘုရင္ေဂ်ာ့ခ်္အျဖစ္နန္းတက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကမာၻေပၚက ၾသဇာအရွိဆံုး ပလႅင္တစ္ခုေပၚမွာ ထုိင္ခြင့္ရမယ့္ ဇီယြန္၀ါဒီ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

လက္ရွိမွာ ဆာအဲဗယ္လင္းဒီေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ ဟာ ၿဗိတိသွ်ေတာ္၀င္မိသားစုရဲ႕ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႀကံေပးအရာရွိျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုမေမ့ပါနဲ႔ဦး။ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုရဲ႕ အာ ဏာစက္ဟာ အနာဂတ္ဘုရင္ျဖစ္လာမင္းသား ေဂ်ာ့ခ်္ ထိေအာင္ နယ္ခ်ဲ႕ၿပီးႏွင့္ေနပါၿပီ။

လက္ရွိလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုဟာကမာၻေပၚမွာ အခ်မ္းသာဆံုး မိသားစုျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လက္ရွိပိုင္ဆုိင္မႈကိန္းဂဏန္း အတိ အက်ကိုေတာ့ ဘယ္သူမွမသိၾကပါဘူး။ သင့္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဗဟိုဘဏ္ ကိုေတာင္ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုက ပိုင္ဆုိင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေန တာ ျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ကမာၻအရပ္ရပ္က ႏုိင္ငံအသီးသီးရဲ႕ ဗဟိုဘဏ္ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုက ႀကိဳးကိုင္ထားပါတယ္။ သံုးႏုိင္ငံကလြဲလို႔ေပါ့။ (၁) ေျမာက္ကိုရီး ယား၊ (၂) အီရန္၊ (၃) က်ဴးဘားတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့အဲဒီသံုးႏုိင္ငံက အခုလက္ရွိ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ အဆင့္မွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အေရာက္မွာေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစု ႀကိဳးကိုင္လိုတဲ့ အျခားေသာႏုိင္ငံေလးခုစာရင္းအသစ္ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြကေတာ့ (၁) အာဖဂန္နစၥတန္၊ (၂) အီရတ္၊ (၃) ဆူဒန္နဲ႔ (၄) လစ္ဗ်ား တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ေငြေၾကးကို ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္အုပ္စု ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့သလဲ။

အဲဒီႏုိင္ငံေတြကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုဟာ သူတုိ႔ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔ အာဏာကိုအသံုးခ်ၿပီး ဘယ္ႏုိင္ငံကိုမဆို သူတို႔လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ လွည့္စားႏုိင္စြမ္း ရွိေနပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕လိုအင္ဆႏၵကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အသံုးခ်ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အာဖဂန္နစၥတန္နဲ႔ အီရတ္ကို အရင္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္ခဲ့ၾကတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာ အဲဒီႏုိင္ငံေတြကို က်ဴးေက်ာ္ဖို႔အတြက္ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွ မရွိဘူးဆိုတာကို အေမရိကန္ျပည္သူက ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိေနတယ္။ ဒီေတာ့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကို အေမရိကန္ေတြမုန္းတီးသြားေအာင္ ဆိုး၀ါးရက္စက္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခု လိုအပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုက သေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ တုိက္ဆုိင္မႈပဲလား၊ ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈ ပဲလားေတာ့မသိ။ အေမရိကန္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕က ကုန္သြယ္ေရး အမႊာေမွ်ာ္စင္တိုက္ကို ၂၀၀၁၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ မွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ေလယာဥ္နဲ႔ ၀င္တုိက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၉/၁၁ ျဖစ္စဥ္ကို အတြင္းလုပ္ႀကံမႈလို႔ ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈေတြဟာလည္း မနည္း မေနာပါပဲ။

၉/၁၁ တိုက္ခိုက္မႈကို ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းမိသားစု ႀကိဳးကိုင္ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားသည့္ ပိုစတာတစ္ခု

ဒီလိုနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ အာဖဂန္နစၥတန္ကို၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ အီရတ္ကို က်ဴးေက်ာ္ပါေတာ့ တယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲ အာဖဂန္နဲ႔ အီရတ္ဗဟိုဘဏ္ေတြဟာ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကို ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္။

ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကေတာ့ ဆူဒန္နဲ႔ လစ္ဗ်ားပါ။ သူတို႔ရဲ႕ပထမအဆင့္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ၿပီးသြားပါၿပီ။ အာဖရိက တိုက္မွာ သူတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ က်န္ေနတဲ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံကေတာ့ ဆူဒန္နဲ႔ လစ္ဗ်ားပါပဲ။ ဒီတစ္ခ်ီမွာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵကို
ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ကုလသမဂၢကို အသံုးခ်ပါေတာ့တယ္။ ကုလသမဂၢ ထဲက ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အေရးပါတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕ဟာ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုက ကမ္းလွမ္းတ့ဲေငြေၾကးပမာဏကို မတြန္းလွန္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ အစပိုင္းမွာ ကုလသမဂၢက ၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္ဖို႔ သေဘာထားရွိခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕ အေပၚ သေဘာထားေျပာင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕ထဲမွာ လစ္ဗ်ားနဲ႔ ဆူဒန္လည္း အပါအ၀င္ပါ။ ဒီလိုနဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အေရာက္မွာေတာ့ ဆူဒန္ေရာ၊ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံေရာရဲ႕ ဗဟိုဘဏ္ေတြဟာ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကိုေရာက္သြားပါေတာ့တယ္။

သူတို႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုး ျပစ္မွတ္စာရင္းထဲမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီရန္နဲ႔ က်ဴးဘားတို႔ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီသံုးႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ကို အပိုင္သိမ္းဖို႔အတြက္ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ သူတို႔ဘယ္သူ႔ကို အသံုးခ်လိမ့္မလဲ။ သူတို႔ေရြးခ်ယ္ၿပီးသားပါ။

“ဒီေန႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ က်ဴးဘားႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးပံုစံေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ အိုဘားမားက မိန္႔ခြန္း တစ္ခုမွာ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

မၾကာေသးခင္ကပဲအိုဘားမားကေပးပို႔တဲ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္ တဲ့ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ၾကစို႔ဆိုတဲ့ ေပးစာကို အီရန္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္က စာျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အသံုးခ်တဲ့ဗ်ဴဟာကို ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ အရင္က စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ဖို႔ သံုးခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ သူတို႔ထိန္းခ်ဳပ္လိုတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကို အေမရိကန္က မိတ္ေဆြဖြဲ႔တဲ့ ဗ်ဴဟာကို သံုးလာပါတယ္။

ဒါဆို ေျမာက္ကိုရီးယားကိုေရာ?

ဒီသတင္းကိုေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သတိထားမိလိုက္ၾကမွာေပါ့။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက “ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ဆိုနီပစ္ခ်ား ကုမၸဏီကို အင္မတန္ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခုိက္မႈ က်ဴးလြန္ လိုက္ပါတယ္”ဆိုၿပီး တည့္တည့္ႀကီးလက္ညိႈးထိုး စြပ္စြဲလုိက္ပါၿပီ။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတအိုဘားမားက “သူတို႔က်ေနာ္ တို႔ကို အေတာ္ေလး ထိခုိက္နစ္နာေစခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ သတိရွိရွိနဲ႔ ျပန္လည္တံု႔ျပန္သြားပါမယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ တံု႔ျပန္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ သြားပါမယ္” တဲ့။

ေျမာက္ကိုရီးယားကို မိတ္ေဆြဖြဲ႔လို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ အရင္တုန္းက သံုးခဲ့တဲ့ ဗ်ဴဟာကိုပဲ ေျခဦးျပန္လည္ေနပါၿပီ။ အဲဒါကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္သူလူထုက တျခားႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ကို မလိုလားေတာ့ေအာင္ လုပ္တာေပါ့။ လက္စားေခ် တိုက္ခိုက္မႈဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကိုတပ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္မႈကို မွ်တသေယာင္ ဖန္တီးတာေပါ့။ အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ ကမာၻေပၚမွာ ေရာ့သ္စ္ခ်ိဳင္းလ္မိသားစုရဲ႕ ၾကြယ္၀မႈနဲ႔ အာဏာကို ခ်ဲ႔ထြင္ေပးေနပါတယ္။

(စတီဗင္ေရးသည္)

Ref: Conspiracies.net, Humanity First

မဂၢဇင္း pdf ကို Download ရယူရန္ –
Pcloud – http://bit.ly/2ioQGab
Mediafire – http://bit.ly/evol1no2
Dropbox (Apk ရွိသူမ်ားအတြက္သာအဆင္ေျပသည္) – http://bit.ly/2hyR4ld