ဆႏၵျပ ေၾကးစားမ်ား ေထာက္ပံ့ေၾကးမရပါက အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္

 

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊနံ႔သာေဘာလံုးကြင္း၌ ေမလ ၅ ရက္တြင္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာႏိုးၾကားေရးအသင္း(ရန္ကုန္) မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ၀န္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကို ႏုတ္ထြက္ေရးေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲတြင္ အခက္အခဲႀကံဳရသူမ်ား အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၂ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ၇၀၀ဝိ/-၊ ၁၀၀၀ဝိ/-၊ ၂၀၀၀ဝိ/- နွင့္ ၃၀၀၀ဝိ/-က်ပ္နွုန္းတို့ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအနက္ တခ်ိဳ႕မွာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားမရရွိဘဲ အျပန္ခရီးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာႀကံဳေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၈၀၀၀ ခန္႔သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္းကို လူမႈကြန္ရက္တြင္ေရးသားလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေရးသားထားသည္။

“အဆိုပါေငြမ်ားအား ဘယ္ကရပါသနည္း၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းက ေထာက္ပံ့ပါသနည္း၊ ၎ေငြမ်ားကို မည္သူမ်ားကိုင္တြယ္၍ မည္သို႔ စီမံသံုးစြဲပါသနည္း” ဟု သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမးခြန္းထုတ္ထားၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးမရသူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိနစ္နာခဲ့မႈမ်ားကို အသိေပးလိုပါက မိမိတို႔ထံ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ဖိတ္ေခၚ ကမ္းလွမ္းထားသည္။

ဉာဏ္အလင္းမဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၆) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန အခမဲ့ Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

Mediafire – http://bit.ly/2qzk7YZ
pCloud – http://bit.ly/2rp2r17
Dropbox – http://bit.ly/2pNIeG7

ဉာဏ္အလင္း

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊနံ႔သာေဘာလံုးကြင္း၌ ေမလ ၅ ရက္တြင္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာႏိုးၾကားေရးအသင္း(ရန္ကုန္) မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ၀န္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကို ႏုတ္ထြက္ေရးေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲတြင္ အခက္အခဲႀကံဳရသူမ်ား အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၂ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ၇၀၀ဝိ/-၊ ၁၀၀၀ဝိ/-၊ ၂၀၀၀ဝိ/- နွင့္ ၃၀၀၀ဝိ/-က်ပ္နွုန္းတို့ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအနက္ တခ်ိဳ႕မွာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားမရရွိဘဲ အျပန္ခရီးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာႀကံဳေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၈၀၀၀ ခန္႔သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္းကို လူမႈကြန္ရက္တြင္ေရးသားလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေရးသားထားသည္။

“အဆိုပါေငြမ်ားအား ဘယ္ကရပါသနည္း၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းက ေထာက္ပံ့ပါသနည္း၊ ၎ေငြမ်ားကို မည္သူမ်ားကိုင္တြယ္၍ မည္သို႔ စီမံသံုးစြဲပါသနည္း” ဟု သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမးခြန္းထုတ္ထားၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးမရသူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိနစ္နာခဲ့မႈမ်ားကို အသိေပးလိုပါက မိမိတို႔ထံ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ဖိတ္ေခၚ ကမ္းလွမ္းထားသည္။

ဉာဏ္အလင္းမဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၆) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန အခမဲ့ Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

Mediafire – http://bit.ly/2qzk7YZ
pCloud – http://bit.ly/2rp2r17
Dropbox – http://bit.ly/2pNIeG7