လူ႔အခြင့္အေရးလ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈျဖင့္ ျမန္မာဆုိင္ရာကုလထိပ္တန္းကိုယ္စားလွယ္ အလုပ္ျပဳတ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ထိပ္တန္းကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ေနရာအား အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ဟု ရန္ကုန္ရွိသံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းက ဘီဘီစီသို႔ေျပာၾကားသည္။ ရီနာတာ ေလာ့ခ္-ဒက္စာလီယန္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးစားမေပးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအား ဖိႏွိပ္သည့္အေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ကုလက ယခုလိုဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘီဘီစီသတင္းဌာနအားျပသခဲ့သည့္ ကုလ႐ံုးတြင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ သူမကို “ေပၚေပၚထင္ထင္ပ်က္ကြက္သူ” အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကမူ ကေနဒါႏုိင္ငံသူျဖစ္ေသာ မစၥ ေလာ့ခ္-ဒက္စာလီယန္၏ ျဖစ္စဥ္မွာ ေနရာအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး သူမ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အသိအမွတ္ျပဳခံရေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ စစ္သားမ်ား၏ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းျခင္းမ်ားကိုေရွာင္ရွားရန္ျမန္မာႏုိင္ငံကိုစြန္႔ခြာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာရွိ ကုလအဖြဲ႔အစည္းသည္ ထူးထူးျခားျခားႏႈတ္ဆိတ္ေနခ့ဲသည္။

မစၥေလာ့ခ္-ဒက္စာလီယန္ႏွင့္ သူမ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူသည္ သာမန္အခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံလ်င္လည္း ပယ္ခ်ေလ့ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာေဒသမ်ားသို႔ တစ္ေခါက္တစ္ေလမွ ေရာက္ခဲ့ျခင္းလည္းမရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိမွ်သာမက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု၌ သူမေျပာေသာစကားမ်ားကို အသံသြင္းျခင္း၊ ႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္လည္း သတင္းေထာက္မ်ားကို တားျမစ္ခဲ့ေသးသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးအစည္းအေဝးေပါင္းေျမာက္ျမားစြာတြင္ ခ်န္လွပ္ခံရၿပီး မပါဝင္ခဲ့ရေၾကာင္း ဘီဘီစီမွသတင္းရရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

မစၥ ေလာ့ခ္-ဒက္စာလီယန္ႏွင့္ သူမ၏အဖြဲ႔သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ခုိင္မာသည့္ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ခံလူနည္းစုမ်ား၏အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုျခင္း အစရွိသည့္ က႑မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ပ်႔ံပ်ံ႔ေဝဖန္ျပစ္တင္ခံေနရသည္။

လက္တေလာတြင္ မစၥေလာ့ခ္-ဒက္စာလီယန္သည္ ခြင့္တင္ထားၿပီး သူမ၏ေနရာကို အေျပာင္းအလဲလုပ္မည္ဟု အသိေပးခံထားရသည္။ သူမ၏ရာထူးေနရာမွာ ငါးႏွစ္သက္တမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ သံုးႏွစ္ခြဲျဖင့္ အဆံုးသတ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Ref: BBC

Renata Lok-Dessallien (BBC)

အတြဲ (၁) အမွတ္ (၆) ကို Download ရယူရန္

Mediafire – http://bit.ly/2qzk7YZ
pCloud – http://bit.ly/2rp2r17
Dropbox – http://bit.ly/2pNIeG7