ကမာၻအရပ္ရပ္မွ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ မြတ္စလင္တို႔၏ ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္မ်ား

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႔ရဲ႕ ဥပုသ္လျဖစ္တဲ့ ရမ္ဇန္လမွာ ကမာၻအရပ္ရပ္က မြတ္စလင္ေတြဟာ လျပကၡဒိန္အတုိင္း ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနမထြက္ခင္အခ်ိန္အေစာပိုင္းကတည္းကေန ေန၀င္ခ်ိန္ထိေအာင္ အစားအေသာက္လံုး၀ေရွာင္က်ဥ္ၿပီး ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းၾကမွာပါ။
 
လျပကၡဒိန္ကိုအသံုးျပဳတာျဖစ္လုိ႔ မၾကာေသးခင္ႏွစ္ေတြက စၿပီး ရမ္ဇန္လဟာ ေႏြရာသီပိုင္းကို တျဖည္းျဖည္းေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ ေႏြဆိုေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း ကမာၻေျမာက္ဘက္ျခမ္းမွာ ေန႔တာရွည္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ ပူျပင္းတဲ့အပူခ်ိန္ကို ခံစားရမွာပါ။ ေျပာင္းျပန္အေနနဲ႔ ေတာင္ဘက္ျခမ္းမွာေတာ့ ရမ္ဇန္ေန႔ရက္ေတြဟာ အတိုဆံုးျဖစ္လာပါတယ္။
 
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းက ရမ္ဇန္လမွာ ဥပုသ္ေစာင့္ရတဲ့အခ်ိန္ကာလဟာ ၁၁ နာရီကေန ၂၂ နာရီၾကားမွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလမွာေတာ့ ခ်ီလီႏုိင္ငံမွာ ၁၀ နာရီကေန ဂရင္းလန္းမွာ ၂၁ နာရီထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။
 
ေန၀င္ေနထြက္ခ်ိန္က ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်ေျပာင္းလဲေနတာေၾကာင့္ တစ္လလံုးမွာ ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ဟာလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ဆိုသလို မိနစ္အနည္းငယ္အေျပာင္းအလဲရွိေနမွာပါ။
 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၿမိဳ႕တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဥပုသ္ကို နာရီအၾကာဆံုး ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ ၿမိဳ႕ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ဟာ ေန႔ရက္သာမက တြက္ခ်က္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြအရပါ အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါတယ္။
 
1. Nuuk ၿမိဳ႕၊ ဂရင္းလန္းကြၽန္း – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၂၁ နာရီ (မနက္ ၂း၁၆ မွ ည ၁၁း၁၄ ထိ)
 
2. ေအာ္စလိုၿမိဳ႕၊ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၂၀ နာရီ (မနက္ ၂း၂၄ မွ ည ၁၀း၁၅ ထိ)
 
3. ဟယ္လင္စကီးၿမိဳ႕၊ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၂၀ နာရီ (မနက္ ၂း၂၆ မွ ည ၁၀း၂၄ ထိ)
 
4. စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၉.၅ နာရီ (မနက္ ၁း၅၇ မွ ည ၉း၃၉ ထိ)
 
5. ေမာ္စကိုၿမိဳ႕၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၉ နာရီ (မနက္ ၁း၄၉ မွ ည ၉း၃၆ ထိ)
 
6. ကိုပင္ေဟဂန္ၿမိဳ႕၊ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၉ နာရီ (မနက္ ၂း၂၉ မွ ည ၉း၃၆ ထိ)
 
7. ဘာလင္ၿမိဳ႕၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၉ နာရီ (မနက္ ၂း၄၁ မွ ည ၉း၃၄ ထိ)
 
8. Calgary ၿမိဳ႕၊ ကေနဒါႏိုင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၈.၅ နာရီ (မနက္ ၃း၀၅ မွ ည ၉း၃၉ ထိ)
 
9. ၀ါေဆာၿမိဳ႕၊ ပိုလန္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၈.၅ နာရီ (မနက္ ၂း၀၃ မွ ည ၈း၄၂ ထိ)
 
10. လန္ဒန္ၿမိဳ႕၊ ယူေကႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၈.၅ နာရီ (မနက္ ၂း၂၉ မွ ည ၉း၀၃ ထိ)
 
11. အက္စ္တာနားၿမိဳ႕၊ ကာဇက္စတန္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၈.၅ နာရီ (မနက္ ၂း၄၃ မွ ည ၉း၁၅ ထိ)
 
12. ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕၊ ဘယ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၈.၅ နာရီ (မနက္ ၃း၂၁ မွ ည ၉း၄၁ ထိ)
 
13. ဇူးရစ္ၿမိဳ႕၊ ဆြစ္ဇလန္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၈ နာရီ (မနက္ ၂း၅၈ မွ ည ၉း၁၀ ထိ)
 
14. ပဲရစ္ၿမိဳ႕၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၈ နာရီ (မနက္ ၃း၂၄ မွ ည ၉း၄၁ ထိ)
 
15. ဘူခါရက္စ္ၿမိဳ႕၊ ႐ိုေမးနီးယားႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၇.၅ နာရီ (မနက္ ၃း၁၉ မွ ည ၈း၅၀ ထိ)
 
16. ေရာမၿမိဳ႕၊ အီတလီႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၇ နာရီ (မနက္ ၃း၃၆ မွ ည ၈း၃၅ ထိ)
 
17. မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕၊ စပိန္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆.၅ နာရီ (မနက္ ၄း၅၁ မွ ည ၉း၃၆ ထိ)
 
18. လစၥဘြန္းၿမိဳ႕၊ ေပၚတူဂီႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆.၅ နာရီ (မနက္ ၄း၂၂ မွ ည ၈း၅၃ ထိ)
 
19. ေအသင္ၿမိဳ႕၊ ဂရိႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆.၅ နာရီ (မနက္ ၄း၁၅ မွ ည ၈း၄၀ ထိ)
 
20. ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆.၅ နာရီ (မနက္ ၂း၅၅ မွ ည ၇း၃၃ ထိ)
 
21. နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆.၅ နာရီ (မနက္ ၃း၅၄ မွ ည ၈း၁၇ ထိ)
 
22. ၿပံဳယမ္းၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆.၅ နာရီ (မနက္ ၂း၅၁ မွ ည ၇း၂၄ ထိ)
 
23. အန္ကာရာၿမိဳ႕၊ တူရကီႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆.၅ နာရီ (မနက္ ၃း၂၇ မွ ည ၈း၀၉ ထိ)
 
24. တိုက်ိဳၿမိဳ႕၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆ နာရီ (မနက္ ၂း၄၄ မွ ည ၆း၄၉ ထိ)
 
25. ကာဘူးလ္ၿမိဳ႕၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆ နာရီ (မနက္ ၃း၀၂ မွ ည ၆း၅၈ ထိ)
 
26. ရာဘတ္ၿမိဳ႕၊ ေမာ္႐ိုကိုႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆ နာရီ (မနက္ ၃း၃၈ မွ ည ၇း၃၁ ထိ)
 
27. အစၥလာမၼာဘတ္ၿမိဳ႕၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆ နာရီ (မနက္ ၃း၂၀ မွ ည ၇း၁၁ ထိ)
 
28. တီဟီရန္ၿမိဳ႕၊ အီရန္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆ နာရီ (မနက္ ၄း၀၆ မွ ည ၈း၁၃ ထိ)
 
29. ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕၊ အီရတ္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆ နာရီ (မနက္ ၃း၁၆ မွ ည ၇း၀၅ ထိ)
 
30. ေဘရြတ္ၿမိဳ႕၊ လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆ နာရီ (မနက္ ၃း၄၉ မွ ည ၇း၄၂ ထိ)
 
31. အလက္ပိုၿမိဳ႕၊ ဆီရီးယားႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၆ နာရီ (မနက္ ၃း၃၁ မွ ည ၇း၄၁ ထိ)
 
32. ကိုင္႐ုိၿမိဳ႕၊ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၅.၅ နာရီ (မနက္ ၃း၁၃ မွ ည ၆း၄၉ ထိ)
 
33. ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕၊ ပါလက္စတိုင္းႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၅.၅ နာရီ၊ (မနက္ ၃း၅၉ မွ ည ၇း၃၈ ထိ)
 
34. ကူ၀ိတ္စီးတီးၿမိဳ႕၊ ကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၅.၅ နာရီ (မနက္ ၃း၁၇ မွ ည ၆း၄၂ ထိ)
 
35. ဂါဇာၿမိဳ႕၊ ပါလက္စတုိင္းႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၅.၅ နာရီ (မနက္ ၄း၀၃ မိနစ္မွ ည ၇း၄၀ ထိ)
 
36. နယူးေဒလီၿမိဳ႕၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၅ နာရီ (မနက္ ၃း၅၄ မွ ည ၇း၁၂ ထိ)
 
37. Kowloon ၿမိဳ႕၊ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၅ နာရီ (မနက္ ၄း၁၆ မွ ည ၇း၀၁ ထိ)
 
38. ဒကၠာၿမိဳ႕၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၅ နာရီ (မနက္ ၃း၄၇ မွ ည ၆း၄၀ ထိ)
 
39. မြတ္စကတ္ၿမိဳ႕၊ အိုမန္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၅ နာရီ (မနက္ ၃း၅၂ မွ ည ၆း၄၇ ထိ)
 
40. ရီယာဒ္ၿမိဳ႕၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၅ နာရီ (မနက္ ၃း၃၆ မွ ည ၆း၃၆)
 
41. ဒိုဟာၿမိဳ႕၊ ကာတာႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၅ နာရီ (မနက္ ၃း၁၅ မွ ည ၆း၁၈ ထိ)
 
42. ဒူဘုိင္းၿမိဳ႕၊ ယူေအအီးႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၅ နာရီ (မနက္ ၄း၀၂ မွ ည ၇း၀၄ ထိ)
 
43. Khartoum ၿမိဳ႕၊ ဆူဒန္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၄.၅ နာရီ (မနက္ ၄း၅၂ မွ ည ၇း၁၆ ထိ)
 
44. ေအဒင္ၿမိဳ႕၊ ယီမင္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၄ နာရီ (မနက္ ၄း၁၃ မွ ည ၆း၂၂ ထိ)
 
45. Dessye ၿမိဳ႕၊ အီသီယိုးပီးယား – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၄ နာရီ (မနက္ ၄း၃၅ မွ ည ၆း၂၈ ထိ)
 
46. ကိုလံဘိုၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၄ နာရီ (မနက္ ၄း၃၈ မွ ၆း၂၃ မိနစ္)
 
47. ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၄ နာရီ (မနက္ ၄း၃၂ မွ ည ၆း၄၂ ထိ)
 
48. ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၃.၅ နာရီ (မနက္ ၅း၃၉ မွ ည ၇း၁၉ ထိ)
 
49. Novena ၿမိဳ႕၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၃.၅ နာရီ (မနက္ ၅း၄၃ မွ ည ၇း၀၈ ထိ)
 
50. လူအန္ဒါၿမိဳ႕၊ အန္ဂိုလာႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၃ နာရီ (မနက္ ၅း၀၁ မွ ည ၅း၅၄ ထိ)
 
51. ေဆာ္ေပၚလိုၿမိဳ႕၊ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၃ နာရီ (မနက္ ၄း၁၉ မွ ည ၅း၁၁ ထိ)
 
52. ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၃ နာရီ (မနက္ ၄း၃၄ မွ ည ၅း၄၄ ထိ)
 
53. ႏိုင္႐ိုဘီၿမိဳ႕၊ ကင္ညာႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၃ နာရီ (မနက္ ၅း၁၅ မွ ည ၆း၃၂ ထိ)
 
54. Harare ၿမိဳ႕၊ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၂.၅ နာရီ (မနက္ ၅း၀၂ မွ ၅း၂၈ ထိ)
 
55. ပရီတိုးရီးယားၿမိဳ႕၊ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၂ နာရီ (မနက္ ၅း၂၃ မွ ည ၅း၂၆ ထိ)
 
56. ေအာ့ကလန္ၿမိဳ႕၊ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၁.၅ ႀကိမ္ (မနက္ ၅း၅၂ မွ ည ၅း၁၄ ထိ)
 
57. မန္ဒိုဇာၿမိဳ႕၊ အာဂ်င္တီးယားႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၁.၅ နာရီ (မနက္ ၇း၀၁ မွ ည ၆း၃၈ ထိ)
 
58. ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႕၊ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၁.၅ နာရီ (မနက္ ၆း၂၁ မွ ၅း၄၇ ထိ)
 
59. ကန္ဘာရာၿမိဳ႕၊ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၁.၅ နာရီ (မနက္ ၅း၃၁ မွ ၅း၀၂ ထိ)
 
60. -Punta Arenasၿမိဳ႕၊ ခ်ီလီႏုိင္ငံ – ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီ (မနက္ ၆း၃၄ မွ ည ၄း၄၁ ထိ)
 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဥပုသ္လ စတင္က်ေရာက္တဲ့ ေမလ ၂၈ ရက္ အခ်ိန္ဇယားအရ စဟ္ရီပိတ္ (၀ါခ်ီခ်ိန္) က ၄း၀၉ နာရီနဲ႔ အိဖ္သာရီ (၀ါေျဖခ်ိန္) က ၆း၃၆ နာရီျဖစ္ပါတယ္။ ဥပုသ္ေစာင့္ခ်ိန္ကေတာ့ ၁၄.၄၁ နာရီျဖစ္ပါတယ္။
 
ဉာဏ္အလင္းမဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၆) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန အခမဲ့ Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
 
Mediafire – http://bit.ly/2qzk7YZ
pCloud – http://bit.ly/2rp2r17
Dropbox – http://bit.ly/2pNIeG7