ကုရ္ဘာနီအီးဒ္ေန႔ကို အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္ ေၾကညာ

ဉာဏ္အလင္း
 
လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ စေနေန႔သည္ အီဒုလ္အႆြဟာ (ကုရ္ဘာနီအီးဒ္) ေန႔ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရပ္အျဖစ္ေၾကာညာလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ကုရ္ဘာနီအီးဒ္ေန႔ကို အလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္ေၾကညာရျခင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ႐ံုးမ်ား၏ပိတ္ရက္အျဖစ္ လႊဲေျပာင္းႏုိင္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ အရ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာအျပင္ အစၥလာမ္၊ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္မႈတို႔ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာဘာသာတရားအလိုက္ ပိတ္ရက္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးထားသည္။
 
ကုရ္ဘာနီအီးဒ္ေန႔သည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ပိတ္ေပးသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ႐ံုးပိတ္ရက္ျဖစ္သည္။
 
ဟဂ်္ႏွင့္ ကုရ္ဗာနီအထူးထုတ္ ဉာဏ္အလင္းမဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၉) ၾသဂုတ္လထုတ္ကို Download ရယူရန္
 
Mediafire – http://bit.ly/2w2D4r2