ခလုတ္ထိမွ “အလႅာဟ္” မတ ႏွင့္

က႑ – Quran
၎တို႔သည္ မိမိတို႔မွာတစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္စမ္းသပ္ျခင္းခံၾကရသည္ကို မျမင္ၾကေလသေလာ။ သုိ႔ပါလ်က္ ၎တို႔သည္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၾကသည္လည္းမဟုတ္ေပ။ အသိတရားရရွိၾကသည္လည္းမဟုတ္ေခ်တကား။
ေနာင္တရျခင္းက႑ (၉-၁၂၆)
 
ဤအာယသ္ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီရိပ်ံခ်ီဆရာႀကီး အလႅာဟ္မာဟ္ဃာဇီဟာရွင္မ္ဆြာဟိဗ္က က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာျပန္ထဲတြင္ ယခုလို ရွင္းလင္းေရးသားထားသည္။
 
“မုနာဖစ္က္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္စမ္းသပ္ျခင္း ခံေနၾကရသည္။ ဒုကၡႀကီးငယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မုနာဖစ္က္မ်ားထံသို႔ မိုးေခါင္ေရရွားသည့္ကပ္၊ ေရာဂါကပ္စသည္မ်ား ဆိုက္ေရာက္တတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္ဟိ ၀စလႅမ္) ၏ ဖြင့္ဟျပန္ၾကားေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ မုနာဖစ္က္မ်ားသည္ ၎တို႔တြင္ ကိန္း၀ပ္ေနသည့္ နိဖာက္ေပၚလြင္ထင္ရွားကာ အရွက္တကြဲအက်ိဳးနည္းျဖစ္ၾကရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဂ်ိဟာဒ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ၎တို႔၏သတၱိေၾကာင္မႈ၊ အတြင္းစိတ္ဓာတ္ယုတ္မာမႈမ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားတတ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း မုနာဖစ္က္မ်ားသည္ အရွက္အေၾကာက္ကင္းမဲ့ကာ အတြင္းစိတ္ဓာတ္ လြန္စြာညံ့ဖ်င္း၊ ဆိုးရြားလွသည့္အတြက္ ၎တို႔သည္ အနည္းငယ္စိုးစဥ္းမွ်ပင္ မတုန္လႈပ္ၾက၊ အမွားကိုလည္း ၀န္မခံၾကေပ။ သတိတရားလည္းမရၾကေခ်”
 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေဖာ္ျပပါ အာယသ္ေတာ္အရ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏စမ္းသပ္မႈကို မည္သူမဆို တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ မုခ်ဧကန္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔မည္ပံုစမ္းသပ္မည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သာလ်င္ အသိဆံုးျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။
 
စမ္းသပ္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကေတာ့ ကြာျခားေပလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ကို က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေပးကာ စမ္းသပ္ေပမည္။ အခ်ိဳ႕ကို ကုရာနတၳိေဆးမရွိသည့္ ေရာဂါဆိုးမ်ား ေပးကာ စမ္းသပ္ေပမည္။ အခ်ိဳ႕ကို ဥစၥာပစၥည္းေပါၾကြယ္ေအာင္လုပ္ကာစမ္းသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ အမြဲတကာ့ထြဋ္ေခါင္ ဖြတ္မင္းေနာင္ဘ၀သို႔ပို႔ကာ စမ္းသပ္ေပလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ႏုိင္သည္။
 
အေရးအႀကီးဆုံးမွာ စမ္းသပ္ခံရသည့္အခ်ိန္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ျဖစ္သည္။ အိမ္ငွားဘ၀ျဖင့္ ေနရခ်ိန္ နမားဇ္ငါးႀကိမ္မွန္မွန္ဖတ္ႏိုင္သလို ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းေပၚေရာက္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း ငါးႀကိမ္မပ်က္ဖို႔ အေရးႀကီး၏။ လမ္းေဘးေဈးေရာင္းေနရသည့္ အခ်ိန္ဘာသာေရးလုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆိုင္ႏွင့္ကႏၷားႏွင့္ျဖစ္သြားခ်ိန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုေမ့သြားျခင္းေတာ့ မျဖစ္သင့္ေပ။
 
အေျခအေနတုိင္းတြင္ အရွင္ျမတ္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို မေမ့ဖို႔အေရးႀကီး၏။ က်န္းမာေရးေကာင္းေနခ်ိန္ ဒုစ႐ိုက္အကုသိုလ္မ်ားကို လက္ရဲဇက္ရဲက်ဴးလြန္ၿပီး ကင္ဆာအက်ိတ္ေတြ႔သည့္အခ်ိန္မွ ဗလီကမထြက္ေတာ့သည့္ ပံုစံမ်ိဳးသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ေက်းဇူးကန္ရာေရာက္သည္။ ဒုကၡႏွင့္ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္ အလႅာဟ္ဘက္ေတာ္သို႔ လွည့္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္ကၾကည့္မည္ဆိုပါက မိမိအဆင္ေျပေနခ်ိန္အရွင္ျမတ္ကိုေမ့ေနရာေရာက္သည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ ေခတၱခဏေနရသည့္ ဤဒြႏၷယာေလာကတြင္ ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲသည္ျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာသည္ျဖစ္ေစ၊ မက်န္းမာသည္ျဖစ္ေစ၊ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါတိုင္း၌ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အမိန္႔သည္သာလွ်င္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ရာျဖစ္ရေပမည္။
(M.ေအာင္ျမတ္ဦးေရးသည္)
မတ္လထုတ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၄) Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2mE2MPq
pCloud – http://bit.ly/2m6cB5B
Dropbox – http://bit.ly/2lqzmnz