သာသနာ့အေမး မြဖ္တီ့အေျဖ

က႑ – Q&A
 
လစဥ္ဉာဏ္အလင္းရဲ႕ ဖသ္ဝါအေမး၊ အေျဖက႑ကို လြန္ခဲ့တဲ့လက စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီက႑ကို ေမာ္လဝီဟာဖိဇ္မြဖ္တီအိလ္ယားစ္(ဒါ႐ုလ္အုလူးမ္ကရာခ်ီ) က ေျဖၾကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး ေမးျမန္းလိုသူေတြအေနနဲ႔ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္အတုိင္း Enlightenment e-Magazine ရဲ႕ Facebook Page Messenger မွာ ေပးပို႔ ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္။
 
ေမးျမန္းသူေတြအေနနဲ႔ အမည္၊ အသက္၊ ေနရပ္လိပ္စာ ေဖာ္ျပေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖၾကားရာမွာ လစဥ္ အလွည့္က် အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ဆရာ့နဲ႔ရင္းႏွီးသူမ်ား ဆရာ့ထံမွာ တိုက္႐ိုက္ေမးျမန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း)
 
အေမး။ မုဖ္သီဆဗ္ခင္ဗ်ား။ ဖန္ႁပြန္သေႏၶသားျဖင့္ ကေလး ရယူပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား?
 
အေျဖ။ Test Tube Baby (ခ) ဖန္ႁပြန္သေႏၶသားျဖင့္ကေလးရယူသည့္ပုံစံသုံးမ်ဳိး႐ွိပါတယ္။ ပုံစံမ်ားကြဲျပားေသာေၾကာင့္ တရားေတာ္ရအမိန္႔ပညတ္ခ်က္မ်ားလည္း ကြဲျပားပါတယ္။
 
ထုိပုံစံသုံးခုလုံးႏွင့္ ပုံစံသုံးခုလုံးရဲ႕ တရားေတာ္အမိန္႔မ်ားကို တင္ျပေပးလိုက္ပါမယ္။
 
ပထမပုံစံႏွင့္တရားေတာ္အမိန္႔။
 
(၁) သူစိမ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏သုက္ရည္ႏွင့္ သူစိမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ သားဥတို႔အား ထုတ္ယူေရာစပ္ကာ ေဆးပညာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္၍ သေႏၶတည္လာႏုိင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျပီးကေလးရယူျခင္းပံုစံျဖစ္ၿပီး ဤကဲ့သုိ႔ပုံစံျဖင့္ကေလးရယူျခင္းသည္ တရားေတာ္၌မျပဳပုိင္ပါ။ ဒီနည္းလမ္းမွေ႐ွာင္က်ဥ္ရန္အေရးႀကီးပါတယ္။
 
ဒုတိယပုံစံႏွင့္တရားေတာ္အမိန္႔။
 
(၂) ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးရဲ႕သုတ္ရည္အားထုတ္ယူေရာစပ္ကာ ေဆးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္၍သေႏၶတည္လာႏုိင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျပီးေနာက္ သူစိမ္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ သားအိမ္ထဲ၌ထည့္ကာသေႏၶတည္ေစျပီး ကေလးရယူျခင္းပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ အခုပုံစံျဖင့္ကေလးရယူျခင္းဟာလည္း တရားေတာ္၌မျပဳပုိင္ေပ။ ေရွာင္က်ဥ္ရန္အေရးႀကီးပါတယ္။
 
တတိယပုံစံႏွင့္တရားေတာ္အမိန္႔။
 
(၃) ခင္ပြန္း၏သုတ္ရည္အားဇနီးသည္၏သားအိမ္၌သာ သေႏၶတည္ေစကာကေလးရယူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးရဲ႕သုတ္ရည္အားထုတ္ယူေရာစပ္ကာ ေဆးနည္းမ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္၍သေႏၶတည္လာႏုိင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျပီးေနာက္ မိမိဇနီးသည္၏သားအိမ္ထဲ၌သာ ျပန္ထည့္ကာသေႏၶတည္ေစတဲ့ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးသိပၸံအရ ဤနည္းအား(IVF)(IUI)ဟုေခၚဆုိၾကမည္ထင္သည္။
 
အကယ္၍ အၾကင္လင္မယားသည္သဘာဝနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ကေလးမရႏုိင္ေတာ့သည္႐ွိေသာ္၊ ကေလးရႏုိင္ရန္ႀကိဳးစားမႈအလုံးစုံသည္ မ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေတာ့သည္ဆုိေသာ္ ဤကဲ့သုိ႔ၾကပ္တည္းေသာအေျခေနမ်ုိး၌တရားေတာ္အရ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလုိက္နာကာ ဤတတိယပုံစံျဖင့္ကေလးရယူခြင့္႐ွိသည္။
 
တတိယပုံစံ၌သတိထားလုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ
 
(၁) ဖန္ျပြန္သေႏၶသား လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ဆင့္တို ့၌ တရားေတာ္မွသတ္မွတ္ထားသည့္အ႐ွက္လုံေအာင္ဖုံးျခင္း(စသရ္၊ပရ္ဒဟ္)၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝလုိက္နာရမည္။ပမာအားျဖင့္ ဇနီးသည္၏ သားဥကိုထုတ္ယူေသာအခါ၌လည္ေကာင္း၊ ထုိသားဥကိုေဆးကိရိယာမ်ားျဖင့္သေႏၶတည္လာႏုိင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္သားအိမ္ထဲသုိ႔ျပန္ထည့္သည့္အခါ၌လည္ေကာင္း အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ားျဖင့္သာလုပ္ေဆာင္ရမည္။
 
(၂) အမ်ဳိးသား၏သုက္ အားထုတ္ယူေသာအခါ ေဆးထုိး၍ထုတ္ယူႏုိင္ပါက အမ်ိဳးသားဆရာဝန္မ်ားျဖင့္ေဆးထုိးၿပီးထုတ္ယူရမည္။
 
ေဆးထုိးျပီးထုတ္ယူရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါကလက္ျဖင့္(masturbation)ျပဳလုပ္မည့္အစား မိမိဇနီးအားအေၾကာင္းခံ၍သုက္ထုတ္ယူရမည္။
 
(၃)မိမိတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး၏သုက္ မွအပအျခားသုတ္တစ္ခုခုလုံးဝမေရာစပ္ရေလေအာင္၊ မ်ိဳးဆက္မ်ားေရာေထြးမူျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ကိစၥအဝဝမွ အျပည့္ဝကင္းလြတ္ရေလေအာင္လုိအပ္ေသာ တတ္ႏုိင္သည့္အစီစဥ္မ်ားျပည့္ျပည့္ဝဝေဆာင္ရြက္ထားရမည္။
 
(ဖသာဝါဒါ႐ုလ္အုလူးမ္ကရာခ်ီ)

——————————-

8 MB သာ ရွိတဲ့ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၁၂) ကို အခမဲ့ Download ရယူရန္ –

Mediafire – http://bit.ly/2C2F9Vu
pCloud – http://bit.ly/2DNx1sy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *