လံုၿခံဳေရးစည္းမ်ဥ္းသစ္ေတြမဖယ္ရွားပါက အစၥေရးနဲ႔အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္မယ္လို႔ ပါလက္စတုိင္းသမၼတေျပာ

ပါလက္စတုိင္းသမၼတ မာမြတ္အဗၺားစ္က ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕ရွိ အလ္-အကၠဆြာဝတ္ေက်ာင္းမွာ အစၥေရးအစိုးရ အသစ္ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ လံုၿခံဳေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ မဖယ္ရွားမျခင္း အစၥေရးနဲ႔ ဆက္ဆံေရးျဖတ္ေတာက္ထားမယ္လို႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။
 
“ပါလက္စတုိင္းေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကိုသိမ္းပိုက္ထားတဲ့ႏုိင္ငံနဲ႔ ပါလက္စတိုင္းျပည္သူေတြအေပၚ၊ ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕အေပၚ၊ အလ္-အကၠဆြာဗလီအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ လံုၿခံဳေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းေတြမဖယ္ရွားမျခင္း အဆက္အသြယ္အားလံုးျဖတ္ေတာက္ေၾကာင္း က်ေနာ္ေၾကညာအပ္ပါတယ္။ အလ္-အကၠဆြာဗလီရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းကို မူရင္းမပ်က္ထိန္းသိမ္းၾကပါ” လို႔ မာမြတ္အဗၺားစ္က ေျပာလုိက္တာပါ။
 
Ref: http://wam.ae
 
#ENA