ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဗီဇာလိုအပ္ခ်က္ ေျပာငး္လဲမႈမရွိဟု အေမရိကန္သံ႐ံုး ထုတ္ျပန္

သမၼတသစ္ေဒၚနယ္ထရမ့္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဗီဇာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမွ်မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုး ေကာင္စစ္ဌာန(U.S. Embassy Rangoon Consular Section) ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ တင္ျပခဲ့သည္။
 
တရား၀င္အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ရရွိထားေသာ သက္တမ္းရွိေသးသည့္ Green Card ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ တရား၀င္အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္အေျခအေနကို ဆက္လက္ထိန္းထားရန္အတြက္ မည္သည့္ေျပာင္းလဲခ်က္မွ် မရွိပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“အကယ္၍ သင္သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစုအတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားလိုပါက ဗီဇာႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးရက္ခ်ိန္းရယူရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အေမရိကန္သံ႐ံုး၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ https://mm.usembassy.gov/visas/ တြင္တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈပါ” ဟု လည္း အဂၤလိပ္/ျမန္မာ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္လမ္းၫႊန္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။
 
သမၼတသစ္ေဒၚနယ္ထရမ့္က အီရန္၊ အီရတ္၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆိုမာလီယား၊ ဆူဒန္၊ ယီမင္အပါအ၀င္ ဆီရီးယားႏုိင္ငံမွဒုကၡသည္မ်ားကို ျပည္၀င္ခြင့္ အကန္႔အသတ္မရွိပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ က အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။
ဉာဏ္အလင္း
ယခုလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း မဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၃) ကို Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2jBaW9S
pCloud – http://bit.ly/2l0FGNP
Dropbox – http://bit.ly/2jHxCAE