ဟလာလ္/ဟရာမ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြဘယ္ေလာက္သိသလဲ

က႑ – Muslim Voices

(ဉာဏ္အလင္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႔)

ဘယ္ေတာ့မွမ႐ိုးတဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဟလာလ္/ဟရာမ္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို ျပင္ပမြတ္စလင္အသိုင္းအဝုိင္းသာမက Facebook သံုး မြတ္စလင္ထုၾကားထဲမွာပါ ပြက္ေလာ႐ိုက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဟိုဆုိင္က စားပိုင္တယ္၊ ဒီဆုိင္က စားမပိုင္ဘူးဆိုတာမ်ိဳးေတြေပါ့။ ဥပမာေျပာရရင္ မဆံုးႏုိင္တဲ့ မေလးရွားအေျခစိုက္စားေသာက္ဆုိင္ ကိစၥ။ ၿပီးေတာ့ မြတ္စလင္ဆိုင္ဆိုရင္လည္း အန္ထြက္ေလာက္ေအာင္ညစ္ပတ္တဲ့ ဆုိင္ေတြ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာကိုရွိေနတယ္ဆိုတာ အျပင္ဆုိင္ စားသူတုိင္း သတိထားမိၾကမွာပါ။ မြတ္စလင္ဆိုင္ရဲ႕ ထမင္းဟင္းေတြထဲမွာ အေကာင္ေတြပါလာတာ တို႔၊ သိုးခ်င္သလို ပ်က္ခ်င္သလိုျဖစ္ေနတာတို႔ဆိုတာ ဆုိင္ႀကီးေတြမွာေတာင္ ၾကံဳေနရေလ့ရွိပါတယ္။

ကာရီရဟ္မသြလႅာဟ္ (ျပင္ခ႐ိုင္) ေရးသားျပဳစုထားတဲ့ ဟလာလ္/ဟရာမ္ စားပိုင္/မစားပိုင္ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား စာအုပ္ရဲ႕ အမွာစာထဲမွာ “ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မကၠာဟ္လို ေနရာမ်ိဳးတြင္ပင္ သံယသျဖစ္ဖြယ္ အစားအေသာက္၊ ပစၥည္းမ်ား မ်ားစြာရွိေနပါသည္” လို႔ ေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးတုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားမိပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ထဲမွာပဲ ေမာ္လဝီရဖီးက္ (အဇီဇီ) က ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကို အမွာစာမွာ ေရးသားထားပါတယ္။ အိုလမာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒အပါအဝင္ အိုလမာတာဝန္ရွိသူတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ ဧရာဝတီတုိင္း မအူပင္မွာ “ေကာင္းထက္” ဝက္သားမုန္႔မွာ အိုလမာ “ဟလာလ္” တံဆိပ္ကပ္ၿပီးေရာင္းေနတာကိုေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ မုန္႔တုိက္ပိုင္ရွင္ကို ႐ံုးေခၚၿပီး ေမးလိုက္မွ ႐ံုးကေပးထားတဲ့ “ဟလာလ္” တံဆိပ္မဟုတ္ဘဲ ကယ္မီကယ္လ္ပစၥည္းေရာင္းသူက ဒီတံဆိပ္ပါရင္ပိုေရာင္းေကာင္းေၾကာင္းေျပာလို႔ ႐ိုက္မိေၾကာင္းစသျဖင့္ မုန္႔တုိက္ပိုင္ရွင္တ႐ုတ္လူမ်ိဳးက ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္နဲ႔ မုန္႔အားလံုးကို ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔႐ံုးကိုအပ္ၿပီး ခံဝန္ထိုးသြားေၾကာင္း ေမာ္လဝီရဖီးက္က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အထက္ပါက အျဖစ္အပ်က္ေတြလိုမ်ိဳး မြတ္စလင္ေတြၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဟလာလ္/ဟရာမ္ဆုိင္ရာ အခက္အခဲေတြကို စစ္တမ္းအေနနဲ႔ေနာက္ယူၿပီး မြတ္စလင့္အသံက႑အျဖစ္ ဉာဏ္အလင္းကေန တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီစစ္တမ္းမွာ ေျဖဆိုသူ ၄၈ ဦးရွိခဲ့ၿပီး Facebook လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေကာက္ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တမ္းမွာပါဝင္တဲ့ ေမးခြန္း ၅ ခ်က္ကေတာ့ …

(၁) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဟလာလ္တံဆိပ္ထုတ္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ဘယ္ႏွစ္ဖြဲ႔ရွိပါသလဲ။

(၂) ဟလာလ္တံဆိပ္ပါတဲ့အစားအေသာက္ကို ဘယ္ေလာက္ထိစိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရွိပါသလဲ။
(၀/၅ – ၅/၅)

(၃) ဟလာလ္ဟာ ဆုိင္တစ္ဆိုင္လံုးကို ေပးတာလား သို႔မဟုတ္ အသားကိုပဲေပးတာလားဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းသိရွိပါသလား

(၄) ဟလာလ္စားေသာက္ဆုိင္ဟု အမည္ခံထားၿပီး ခ်က္ျပဳတ္သူ၊ ကိုင္တြယ္သူ၊ စားပြဲထိုးသူမ်ားမွာ မြတ္စလင္မဟုတ္သူမ်ားျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ သင္စိတ္တုိင္းက်မႈရွိပါသလား

(၅) ဟလာလ္ေပးထားသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တုိ႔ဟလာလ္ေပးထားေသာ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားကို အခ်ိန္တစ္ခုသတ္မွတ္ကာ ပံုမွန္စစ္ေဆးေရးဝင္ျခင္းရွိမရွိကို သင္သိပါသလား

(ေျဖဆိုသူေတြရဲ႕အေျဖေတြကို ဇယားနဲ႔ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္)

စဥ္ အမည္ အသက္ ေနရပ္ ေမး(၁) ေမး(၂) ေမး(၃) ေမး(၄) ေမး(၅)
Mohammed Naeem ၄၃ ရန္ကုန္ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
ေမာ္လဝီ ယူစြတ္(ဖ္) ၄၃ ျပည္ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
ကိုသီလ ၃၈ ရန္ကုန္ ၃/၅ သိ မရွိ မသိ
Ro Khon Myittar ၃၀ တန္႔ယန္း ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
Mohammed Farahan ၂၆ ေညာင္ေလးပင္ မသိ ၁/၅ မသိ မရွိ မသိ
Than Dar Tun ၃၆ မသိ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
မုဟမၼဒ္ အဂ်္ဝသ္ဒ္ ဒြလႅာဟ္ ၂၆ ေမာ္လၿမိဳင္ မသိ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
Abdul Rahman ၃၁ ရွမ္းျပည္ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
Pyeh Phyo Aung ၃၄ ျပင္ဦးလြင္ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
၁၀ Mohammed Ariff ၄၅ ရန္ကုန္ ၃/၅ သိ မရွိ မသိ
၁၁ ရာရာ ၁၈ ရန္ကုန္ ၂/၅ မသိ မရွိ မသိ
၁၂ Khin Thandar Myint ၂၁ ရန္ကုန္ ၂/၅ မသိ မရိွ မသိ
၁၃ Mohammed Ashraf ၄၁ ရန္ကုန္ ၁/၅ မသိ မရွိ မသိ
၁၄ ဟမ္ဇာဟ္ ၃၁ ရန္ကုန္ မသိ ၅/၅ မသိ မရွိ မသိ
၁၅ ေက်ာ္စိုးေအာင္ ၃၁ ျပင္ဦးလြင္ မသိ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
၁၆ Saifullah Zaid ၂၉ ရန္ကုန္ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
၁၇ မုဟမၼဒ္ ရွမီးမ္ ၃၀ သံုးဆယ္ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
၁၈ Soe Nyunt ၄၄ ရန္ကုန္ ၃/၅ မသိ မရွိ မသိ
၁၉ Arr Ri Fah ၂၄ ရန္ကုန္ မသိ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
၂၀ ကိုေက်ာ္ (MBA) ၃၇ ရန္ကုန္ ၁/၅ မသိ မရွိ မသိ
၂၁ ဟစန္ပေတး(လ္) ၃၂ ျပည္ ၅/၅ (အိုလမာ) မသိ မရွိ မသိ
၂၂ ကိုကိုေဇာ္ ၃၆ မႏၱေလး မသိ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
၂၃ Myo Min Than ၄၁ မသိ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
၂၄ Ye Htut Zaw ၃၅ စင္ကာပူ မသိ ၅/၅ မသိ ရွိ မသိ
၂၅ ေဇလတ္ ၂၂ မႏၱေလး မသိ ၃/၅ မသိ မရွိ မသိ
၂၆ ရန္ႏုိင္ထြန္း ၂၄ မႏၱေလး မသိ ၃/၅ သိ ရွိ မသိ
၂၇ ဝတ္ရည္သိမ့္ ၂၃ ရန္ကုန္ မသိ ၃/၅ မသိ မရွိ မသိ
၂၈ ကိုကိုဦး ၃၉ မႏၱေလး ၂/၅ သိ မရွိ မသိ
၂၉ ေနမ်ိဳးေက်ာ္ ၃၃ ရန္ကုန္ ၄/၅ မသိ မရွိ မသိ
၃၀ Shameem Banu ၃၆ ရန္ကုန္ မသိ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
၃၁ Muhammad Musa ၃၀ ရန္ကုန္ မသိ ၅/၅ မသိ မရွိ သိ
၃၂ Sheikh Alam ၄၀ ရန္ကုန္ ၂/၅ သိ မရွိ မသိ
၃၃ Fathweymah ၂၉ ရန္ကုန္ မသိ ၂/၅ မသိ မရွိ မသိ
၃၄ ထိန္လင္း ၂၈ ရန္ကုန္ ၂/၅ သိ မရွိ မသိ
၃၅ စလင္းဘုိင္ ၆၃ မသိ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
၃၆ Chuue Myat Chal ၁၉ မႏၱေလး ၂/၅ မသိ မရွိ မသိ
၃၇ ရဲထြဋ္ႏုိင္ ၂၂ ရန္ကုန္ မသိ ၃/၅ မသိ မရွိ မသိ
၃၈ Kay Zin ၂၅ ရန္ကုန္ မသိ ၂/၅ မသိ မရွိ မသိ
၃၉ ေဇာ္ခန္႔ ၃၈ ပ်ဥ္းမနား မသိ ၁/၅ မသိ မရွိ မသိ
၄၀ ရန္ႏုိင္ ၂၇ ရန္ကုန္ မသိ ၃/၅ မသိ မရွိ မသိ
၄၁ Hlahtwe New ၂၃ ေမာ္လၿမိဳင္ မသိ ၂/၅ မသိ မရွိ မသိ
၄၂ စိုးထြန္းေအာင္ ၂၇ ပဲခူး မသိ ၂/၅ မသိ မရွိ မသိ
၄၃ ျပံဳးေမာင္ေမာင္လြင္ ၂၇ ရန္ကုန္ မသိ ၁/၅ သိ မရွိ မသိ
၄၄ ေက်ာ္မင္းထုိက္ ၂၁ ေမာ္လၿမိဳင္ ၄/၅ မသိ မရွိ မသိ
၄၅ မီမီခင္ ၃၈ မႏၱေလး မသိ ၃/၅ မသိ မရွိ မသိ
၄၆ Rabeyar Bi ၄၁ ရန္ကုန္ ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
၄၇ Mohammad Ismail ၂၃ ျမစ္ႀကီးနား ၀/၅ မသိ မရွိ မသိ
၄၈ ေမာင္ရွမ္း ၃၂ မႏၱေလး မသိ ၃/၅ သိ မရွိ မသိ

အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္း ၅ ဖြဲ႔ရွိတဲ့အနက္ ျမန္မာမြတ္စလင္အမ်ိဳးသားေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (မအဖ) ကလြဲၿပီး က်န္အဖြ႔ဲ ၄ ဖြဲလံုး (အုိလမာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အစၥလာမ္ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္၊ ေမာ္လဝီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ ျမန္ မာမြတ္စလင္လူငယ္မ်ားဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္အမ်ိဳးသားေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္) က ဟလာလ္ထုတ္ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီကေတာ့ အသားနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ဆုိင္ကုိမေပးသလို ထုတ္လုပ္တဲ့အသားကိုလည္းမေပးေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္သန္းကေျပာပါတယ္။

“ဘာသာျခားစားေသာက္ဆုိင္မ်ားကို ဟလာလ္ထုတ္မေပးပါ။ အျခားထုတ္ေပးထားတဲ့လူသံုးကုန္ စားေသာက္ကုန္ေတြကိုလည္း ေကာ္မတီက အစကတည္းက ေသခ်ာစစ္ၿပီးမွ ေပးပါတယ္။ ဘာသာျခားထုတ္ကုန္နည္းပါတယ္” လို႔ သူက ေျပာပါယ္။ ဒါ့အျပင္ မြတ္စလင္လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုကိုပဲ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြအေပၚအေျခခံၿပီး ဟလာလ္ထုတ္ေပးေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္သန္းက ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

(က) သူတို႔လုပ္ငန္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္

(ခ) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ

(ဂ) ဟလာလ္စည္းကမ္းနဲ႔ ကိုက္ညီအေျခအေနမ်ားအေပၚ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး ထုတ္ေပးသင့္မွသာ ထုတ္ေပးေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

ေကာင္စီအေနနဲ႔ကေတာ့ ဟလာလ္တံဆိပ္ထုတ္ေပးတဲ့အခါမွာ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ဟလာလ္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ (၁) ႏွစ္အတြက္သာ ထုတ္ေပးေၾကာင္း၊ ႏွစ္ျပည့္လို႔ သက္တမ္းတိုးရင္လည္း ျပန္စစ္ေဆးၿပီးမွ သက္တမ္းတိုးေပးေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး စစ္ေဆးေၾကာင္းနဲ႔ အခ်ိန္တစ္ခု ပံုေသသတ္မွတ္ကာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သကၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးဘဟန္လမ္းမွာဖြင့္ထားတဲ့ ဟလာလ္စားေသာက္ဆုိင္ ေရႊလား႐ိႈးက မသႏၱာသက္ဝင္းက ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ဆုိင္မွာ ဘာသာျခားဝန္ထမ္းေတြကိုသာ ခန္႔ထားေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းေတြကို ခ်က္ျပဳတ္တဲ့ေနရာမွာေရာ စားပြဲထိုးတဲ့ေနရာမွာေရာ အသံုးျပဳေၾကာင္း ရွင္းျပပါတယ္။

“ေန႔စဥ္မနက္မိုးလင္းတာနဲ႔ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ ေရမိုးခ်ိဳးရတယ္၊ လက္သည္းေန႔စဥ္ စစ္တယ္၊ အရွည္မထားရဘူး၊ ဆံပင္မခ်ရဘူး။ သနပ္ခါးအျမဲလိမ္းရတယ္။ တစ္ခုခုကိုင္ၿပီးတုိင္း ေျခလက္ေဆးရတယ္။ တစ္ခုခုလြတ္က်ျပဳတ္က်ရင္ ဆုိင္ရွင္မသိေအာင္ျပန္သံုးစရာလိုဘူး။ သန္႔ရွင္းမႈကို အဓိကထားတဲ့အတြက္ အမွားအယြင္းျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ မေလ်ာ္ရဘူး” လို႔ မသႏၱာသက္ဝင္းက ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သန္႔ရွင္းမႈကိုဂ႐ုစိုက္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္တယ္ ဆိုတဲ့စကားကို ဝန္ထမ္းေတြနားဝင္ေအာင္ေျပာထားရေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

မြတ္စလင္ဝန္ထမ္းနဲ႔ ဘာသာျခားဝန္ထမ္းထားျခင္းရဲ႕ ကြာဟခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “မြတ္စလင္ဝန္ထမ္း ဘာသာျခားဝန္ထမ္းရယ္လို႔ေတာ့မခြဲဘူးရွင့္။ မြတ္စလင္ဆိုရင္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ လုိက္ေျပာစရာမလိုဘူးေပါ့။ ဥပမာအားျဖင့္ မြတ္စလင္ဆို လက္သည္းညႇပ္ဖို႔ လုိက္ေျပာေနစရာမလိုဘူးေပါ့” လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ဟလာလ္/ဟရာမ္ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေသခ်ာမကိုင္တြယ္သ၍ မြတ္စလင္လူထုအၾကားမွာ သို႔ေလာသို႔ေလာ သံသယေတြျဖစ္ေပၚေနဦးမွာပါ။ ကိုယ့္အိမ္မွာ ပံုမွန္ခ်က္စားဖို႔အဆင္ေျပသူေတြအတြက္ ျပႆနာမရွိလွေပမယ့္ အျပင္စာအေပၚ မွီခိုေနရသူေတြ အတြက္ တကယ့္စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာပါတယ္။ ဆုိင္ေတြမိႈလိုေပါက္ၿပီး အသင့္စားစားေသာက္ကုန္ေတြ အေျမာက္အျမားျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ဟလာလ္အမွတ္တံဆိပ္ထုတ္ေပးျခင္းကို တစ္ေယာက္တစ္ဖြဲ႔ ထုတ္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖဲြ႔ဟလာလ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္အဖြဲ႔စည္းကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ စိစစ္သတ္မွတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ဉာဏ္အလင္းမွ အၾကံျပဳ တုိက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

ဉာဏ္အလင္းမဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၉) ၾသဂုတ္လထုတ္ကို Download ရယူရန္

Mediafire – http://bit.ly/2w2D4r2
pCloud – http://bit.ly/2vuKWhs