ခ်ဒ္ႏုိင္ငံမွ မ်က္စိေဝဒနာရွင္ ၄၅၀၀ ကို ကုေသေပးခဲ့သည့္ မြတ္စလင္အဖြဲ႔

ကမာၻ႔မြတ္စလင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Muslim World League) ၏ အဖြဲ႔ခြဲျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အစၥလာမၼစ္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ (International Islamic Relief Organization) မွ ေဆးကုသေရးအသင္းသည္ အာဖရိကတိုက္ရွိ ခ်ဒ္ႏုိင္ငံ၌ မ်က္စိေဝဒနာရွင္ ၄၅၀၀ အား ကုသေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ကုသမႈအတြင္း တိမ္ဖယ္ရွားရန္ ခြဲစိတ္မႈေပါင္း ၅၅၀လုပ္ခဲ့ရသလို မ်က္စိအတြင္းမွန္ဘီလီးေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကိုလည္း တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းကုသေရးအဖြဲ႔သည္ ခ်ဒ္ႏုိ္ငံ ဘန္ေဂါၿမိဳ႕၌ ေဆးစခန္းတစ္ခုအတည္တက်ဖြင့္လွစ္ၿပီး အက်အနကုသေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ကမာၻ႔မြတ္စလင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ခ်ဒ္ႏုိင္ငံအတြင္း ငါးရက္တာ ေဆးကုသေရးစီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႐ိႈက္ခ္ေဒါက္တာ မုဟမၼဒ္ ဘင္န္အဗၺဒြလ္ကရီးမ္ အလ္-အီစာကိုယ္တုိင္ႀကီးၾကပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အလ္-ဘာစာႏုိင္ငံတကာေဖာင္ေဒးရွင္း (Al-Basar International Foundation) ႏွင့္လည္း အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Ref: alriyadh

ဇူလိုင္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၈) ကို ေအာက္ပါ Link ေတြကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ
Mediafire – http://bit.ly/2umlRbf