အီသီယိုးပီယားတြင္ အစၥလာမ္အစျပဳခဲ့ပုံကိုသက္ေသျပမည့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕

က႑ – Muslim Heritage

ေက်ာ္မင္းထိုက္ (ရာမညေျမ)

သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္သည္ဟု ယူဆရေသာ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အီသီယိုးပီးယားတြင္ အစၥလာမ္သာသနာအစျပဳပံုကို သိရွိႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အီသီယိုးပီးယားႏုိင္ငအေရွ႕ဘက္ရွိ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ ဒိုင္ယာဒါဝါ (Dire Dawa) အနီးတြင္ ႀကီးမားေသာေက်ာက္ဘေလာက္တံုးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အေဆာက္အဦမ်ားေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုေနရာတြင္ လူ႔ဘီလူးႀကီးမ်ားေနခဲ့ေလသလား ဟူ၍ ေဒသခံမ်ားအၾကား ဒ႑ာရီဇာတ္လမ္းမ်ားပ်ံ႕ႏံ႔ွခဲ့သည္။ သုေတသီမ်ားကမူ ထိုအေဆာက္အဦမ်ားသည္ ၁၀ရာစုအထိ ေရွးက်ႏုိင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ ဟာလာ (Harlaa) အရပ္တြင္ ၁၂ရာစုလက္ထက္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အေဆာက္အဦတစ္လံုးႏွင့္အတူ အစၥလာမ္နည္းက် ေျမျမႇဳပ္သၿဂၤိဳဟ္ထားေသာ ေျမပံုမ်ားကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္းမ်ားက ရွာေတြ႔ခဲ့သည္။ အဆိုပါ သုေတသနအဖြဲ႔သည္ အိတ္စီတာတကၠသိုလ္ႏွင့္ အီသီယိုးပီးယား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ေရးအဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဟာလာအရပ္တြင္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ အလြန္ကြာေဝးေသာေဒမွ လက္ရာ ေရွးေဟာင္းလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားလည္းေတြ႔ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပကုန္မ်ားအတြက္ အခ်က္အခ်ာက်ခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္ေရးဌာနျဖစ္ခဲ့ဟန္တူေၾကာင္းလည္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ (PeaceBeUponHim) သည္ ခုႏွစ္ရာစုအလယ္ပိုင္းတြင္ ကြယ္လြန္(ဝဖားသ္) ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ အာဖရိကအေရွ႕ပိုင္းကမ္း႐ိုးတမ္းသို႔ ရွစ္ရာစုအတြင္း ပ်ံ႕ႏံွ႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အေစာပိုင္း သမုိင္းမ်ား၌ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ (PBUH) သည္ ခုႏွစ္ရာစုအေစာပိုင္းအတြင္း ယခင္အဘစ္ဆီးနီးယားေခၚ အီသီယိုးပီးယားသုိ႔ မိမိ၏သာဝကမ်ားေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Pew သုေတသနဌာန၏ အဆိုအရ ဆာဟာရကႏၱာရေအာက္ပိုင္းေဒသတြင္ မြတ္စလင္ သန္းေပါင္း ၂၅၀ နီးပါး ရွိၿပီး အဆိုပါေဒသလူဦးေရ၏ ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပသည္။ သို႔ရာတြင္ အီသီယိုးပီးယား လူဦးေရ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔မွာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ပုံအားလံုးနီးပါးမွာလည္း မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္သည္။

“လူေတြဟာ တျခားအရာေတြကို အာ႐ုံစိုက္ေနတာေၾကာင့္ အီသီယိုးပီးယားက အစၥလာမ္ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမိေနၾကတယ္” ဟု သုေတသနအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ အိတ္စီတာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ တီမူတီ အင္ေဆာလ္က ေျပာသည္။

ကမာၻ႔အေစာဆုံးလူ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေၾကာင္း သုေတသနျပဳရာတြင္ အီသီယိုးပိီးယားႏိုင္ငံသည္ အေရးၾကီးေသာေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္လူသားမ်ား၏ အထက္မ်ိဳး႐ိုးျဖစ္ေသာ ကမာၻ႔ေရွးေဟာင္းလူသား Australopithecus afarensis  မ်ိဳး႐ိုးျဖစ္ၿပီး သက္တမ္း ႏွစ္ ၃.၁၈သန္းရွိသည့္ လူစီေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ကြၽင္းတစ္ခုကိုလည္း အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၄ ကေတြ႕ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

“(အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ေသာ) မၾကာေသးခင္က ရွာေဖြမႈမ်ားတြင္ အစၥလာမ့္ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမႊအႏွစ္မ်ား မပါ၀င္ခဲ့ပါ” ဟု အင္ေဆာလ္ကေျပာသည္။ အဆိုပါဗလီသည္ ဆိုမာလီယာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ Somalialand ႏွင့္ Tanzania ေဒသတို႔တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ အျခားဗလီမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေသာေၾကာင့္ အေရွ႕အာဖရိကရွိ အစၥလာမ့္အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ားကိုလဲ ေဖာ္ျပေနသည္။

သုေတသီမ်ားက ဖန္ထည္ပစၥည္းအပိုင္းအစမ်ား၊ အလင္းေပါက္ေက်ာက္တုံးမ်ား၊ တန္ဖိုးရွိ ေက်ာက္မ်က္အရိုင္းတုံးတစ္ခု၊ ဖန္ပုတီးေစ့၊ အေၾကြေစ့မ်ားႏွင့္ အိုးခြက္မ်ားကိုလဲ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဤအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမွအခ်ဳိ႕သည္ အိႏိၵယႏွင့္တရုတ္ျပည္မွျဖစ္သည္။ ၁၃ရာစုတြင္အီဂ်စ္ျပည္တြင္ အသုံးျပဳေသာ အေၾကြေစ့မ်ားကိုလဲ သုေတသီတုိ႔က ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားကလည္း တစ္ခါတစ္ရံ တရုတ္အေၾကြေစ့ကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလဲေတြ႔ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

ဟာလာေဒသရွိ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ အီသီယိုးပီးယားႏွင့္ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာအရင္က ပင္လယ္ေကြ႕ေဒသမ်ား၊ အိႏိၵယႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိကတို႔၏ ကနဦးဆက္စပ္မႈ အေထာက္အထားမ်ားပါ၀င္သည္။  သခၤ်ဳိင္းတစ္ခုအတြင္း ျမွဳပ္ႏွံထားေသာ လူ၃၀၀၏ ႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိုသူတို႔ စားေသာက္ခဲ့ေသာ အစားအစာမ်ားကိုေလ့လာရန္လည္း အစျပဳလွ်က္ရွိသည္။

ဤစီမံကိန္းၿပီးေျမာက္ရန္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕ဆက္တူးေဖာ္ရွာေဖြမႈမ်ားေၾကာင့္ အေစာပိုင္းေခတ္ကာလ လူသံုးကုန္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ဟု အင္ေဆာ္လ္က ေၾကြးေၾကာ္ထားသည္။

ref: Newsweek

====================

7 MB သာရွိတဲ့ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၁၁) ကို ေအာက္ပါ Link ႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုခုကေန အခမဲ့ Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

Mediafire – http://bit.ly/2yk9yzT
pCloud – http://bit.ly/2gTFG2h