ခါလိဒ္ဗင္န္ ဝလိဒ္

က႑ – Profile

(ေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း)

အလႅာဟ့္ ဓါးေတာ္

(d.21 A.H)

တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိဝစလႅမ္က မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ‘အသင္တို႔အနက္ အေမွာင္ ေခတ္ကာလက အေကာင္းဆံုးေသာသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား သိရွိၿပီးေနာက္ အေကာင္းဆံုးေသာ သူေတြပင္ျဖစ္သည္။’ ယခုလို တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ သိပ္သည္းက်စ္လ်စ္ေသာ မိန္႔ဆိုခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔သူရဲေကာင္းႀကီး ခါလိဒ္ဗင္န္ဝလိဒ္ (ရေသြ႔) က ေကာင္းစြာသက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။

ခါလိဒ္ဗင္န္ဝလိဒ္သည္ အစၥလာမ္သာသနာကို လက္မခံခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အူဟြဒ္စစ္ပြဲတြင္ မြတ္စလင္တို႔အား အထိနာေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ခါလိဒ္သခင္ အစၥလာမ္သာသနာကို လက္ခံယံုၾကည္ၿပီးေနာက္ သာသနာေတာ္အတြက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မူေဆလီမာ(အစၥလာမ့္ အေရျခံဳမ်ား ႏွင့္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ)တိုက္ပြဲ၊ ဆီးရီးယားေဒသရွိ ေရာမ အင္ပါယာႏွင့္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယာမူက္ စစ္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ အမွားႏွင့္အမွန္ကို ပိုင္းျခားေပးခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား၏ ကြပ္ကဲခဲ့ သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမိုင္းကိုေလ့လာသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ခါလိဒ္ဗင္န္ ဝလိဒ္ကဲ့သို႔ ဗ်ဳဟာေျမာက္ေတြးေခၚတတ္ေသာ မဟာစစ္ဗ်ဴဟာရွင္ႏွင့္စစ္ဦးစီးကဲ့သို႔ ဂုဏ္ရည္ တူသူကို လူ႔သမိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။

တစ္စံုတစ္ဦးေသာသူက ႀကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈကို စြမ္းေဆာင္ခဲ့ပံု၊ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ဖို႔ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ပံုတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ ျပရေသာ္-

ကြၽႏု္ပ္တို႔သူရဲေကာင္းႀကီးသည္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မျဖစ္ခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အူဟြဒ္စစ္ပြဲတြင္ မိမိ၏ပါရမီကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုစစ္ပြဲသည္ အစၥလာမ့္အေစာပိုင္းကာလက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျပင္းထန္ဆံုး တိုက္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ သည္။

စစ္ျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ဗဒရ္စစ္ပြဲတြင္ ကာဖိရ္အင္အားတစ္ေထာင္ေက်ာ္တို႔က အင္အားခ်ိနဲ႔ေနသည့္ မြတ္စလင္တပ္သား သံုးရာေက်ာ္ေရွ႕တြင္ မရႈမလွအတံုးအရံုး ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္ကို မေက်နပ္ၾကဘဲ ကလဲ့စား ေခ်လိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အူဟြဒ္စစ္ပြဲတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္က ေလးသည္ေတာ္တပ္စုအား ေတာင္ကုန္းတစ္ခုေပၚတြင္ ေနရာခ်ထားေပးၿပီး၊ မြတ္စလင္တပ္အား အေနာက္ဖက္မွကာကြယ္ေပးရန္စီမံခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျမားတပ္စုအား မည္သို႔ေသာအေျခအေနတြင္မဆို ေနရာလံုးဝမေရႊ႕ဖို႔ကိုလည္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ပြဲတြင္ မြတ္စလင္တို႔ အေရးသာေသာ အေျခအေန သို႔ေရာက္ရွိေသာအခါ ျမားတပ္စုသည္ ဝမ္းသာအားရျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ တာဝန္အား ေမ့ေလ်ာ့ကာ တပ္စြဲထားသည့္ေနရာမွ ဆင္းသက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေျခအေနကို ပါရမီရွင္ ခါလိဒ္က အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မိမိတပ္ကိုခ်က္ခ်င္း စုရံုးၿပီး ေတာင္ကုန္း ပတ္လည္မွ မြတ္စလင္တပ္ကို ညႇပ္ၿပီးတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်ား မက်ဆံုးသင့္ဘဲႏွင့္က်ဆံုးခဲ့ရေတာ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္၏ ဦးရီးေတာ္သူ ဟမ္ဇာသခင္ အပါအဝင္ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ အေဆြေတာ္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးခဲ့သည္။

ဟစ္ဂ်ရတ္ျပဳၿပီး (၈)ႏွစ္အၾကာ တစ္ေန႔တြင္ ခါလိဒ္ဗင္ဝလိဒ္သည္ ဘာသာ သာသနာအသစ္(မြတ္စလင္)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားသံုးသပ္ခဲ့သည္။ ‘သာသနာက လ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္က တမန္ေတာ္အစစ္ျဖစ္ဖို႔ အေသ အခ်ာဘဲ၊ ငါက ဘာလို႔ အခ်ိန္ဆြဲေနတာလဲ၊ အစၥလာမ္ကို လက္ခံဖို႔ ဘာေတြ ေတြေဝေနတာလဲ’ ဟုမိမိကိုယ္ကို ေဝဖန္သံုးသပ္ေနခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ခ်က္ခ်င္းပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အေဆြေတာ္တစ္ဦးထံသြားေရာက္၍ မိမိအား မဒီနဟ္ေရႊ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားရန္ ေမတၲာရပ္ခံခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ မိမိကဲ့သို႔ သေဘာထားရွိသူ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ဆံုေတြ႕ၿပီးေနာက္ မဒီနဟ္ၿမိဳ႕သို႔ထြက္ခြာခဲ့သည္။ မဒီနဟ္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ေသာအခါ အစၥလာမ္သာသနာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျမြက္ဟေၾကညာခဲ့သည္။ အစၥလာမ္ သာသနာကို လက္ခံၿပီးၿပီးခ်င္း ခါလိဒ္သခင္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား မိမိသည္ ယခင္က အစၥလာမ္ႏွင့္မြတ္စလင္မ္တို႔အေပၚ က်ဴးလြန္မိခဲ့ေသာ ျပစ္မႈ မ်ားအတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္တြင္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ရရွိေစရန္ ဆုမြန္ဒုအာ ေတာင္းခံေပးဖို႔ ေမတၲာရပ္ခံခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က ‘အစၥလာမ္ကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္  အတိတ္ကာလက မွားယြင္းခဲ့သည့္ မွားယြင္းမႈမ်ားအားလံုးကို မဟာကရုဏာရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း’ ရွင္းျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ခါလိဒ္သခင္က အႀကိမ္ႀကိမ္ေမတၲာရပ္ခံခဲ့သျဖင့္ အဆံုး၌ တမန္ ေတာ္ျမတ္က ၎င္း၏အတိတ္ကာလက မွားယြင္းမႈမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးပါရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ဒုအာေတာင္းေပးခဲ့သည္။

ခါလိဒ္သခင္ အီမာန္ရွင္ျဖစ္လာမႈေၾကာင့္ မြတ္စလင္တို႔အဖို႔ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္သည့္ စစ္သူရဲေကာင္းတစ္ဦး၊ ပါရမီရွင္တစ္ဦး၊ ရဲရင့္ထက္ျမက္ေသာ စစ္ဦးစီးတစ္ဦးကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရသြားၾကသည္။ မြတ္စလင္ျဖစ္သြားေသာ ခါလိဒ္ သခင္ ပထမဦးဆံုး ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္တိုက္ပြဲမွာ အာေရဗ်ကြ်န္းဆြယ္ ေျမာက္ပိုင္း နယ္နမိတ္ရွိ ဘာဇင္တိုင္းေရာမတို႔ႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ‘မူသာရ္’ စစ္ပြဲပင္ျဖစ္သည္။ စစ္ဆိုသည့္အတိုင္း အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္က မြတ္စလင္တပ္အတြက္ စစ္ဦးစီးသံုးဦးကို ခန္႔အပ္ၿပီး၊ တစ္ဦးက်သြားပါက တစ္ဦး ဆက္ခံရန္ စီမံခဲ့သည္။ ထိုစစ္ပြဲျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ဘာဇင္တိုင္းေရာမေခါင္း ေဆာင္တို႔သည္ ဆီးရီးယားေဒသတြင္ သာသနာျပဳ ရန္သြားေရာက္ၾကေသာ မြတ္စလင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘက္သို႔ကူးေျပာင္းလာ သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘာဇင္တိုင္းတို႔က လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်ရွိေသာ မြတ္စလင္တပ္ႏွင့္ရင္ ဆိုင္ရန္ ႀကီးမားေတာင့္တင္းေသာ စစ္အင္အားကို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မြတ္စလင္တပ္သားမ်ားမွာ စစ္တိုက္ဖို႔အတြက္ တြန္႔ဆုတ္တတ္ သူမ်ားမဟုတ္ၾက(မြတ္စလင္မ္တိုင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္လက္ခံ ဖို႔အတြက္ မိမိတို႔အသက္ကိုစြန္႔လႊတ္၍ ဂ်န္နသ္နိဗၺာန္ကို ဆြတ္ခူးရန္ အၿမဲေမွ်ာ္ လင့္လ်က္ရွိၾကသည္)။

စစ္ပြဲအတြင္း မြတ္စလင္စစ္ဦးစီး သံုးဦးစလံုး ရွဟီဒ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစၥလာမ့္ေအာင္လံေတာ္ လဲက်သြားေသာခါ သာဗိသ္အိဗ္ႏုအရ္ကာမ္က ေအာင္လံေတာ္ မလဲေစရန္ ခ်က္ခ်င္းထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာင္လံေတာ္ အား ခါလိဒ္ဗင္ဝလိဒ္ထံလႊဲအပ္ခဲ့သည္၊ ေအာင္လံေတာ္ကို လႊဲအပ္ရျခင္းမွာ ခါလိဒ္သခင္သည္ စစ္မႈေရးရာတြင္ ႏွံ႔စပ္ကြၽမ္းက်င္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပ္ႏွံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ခါလိဒ္သခင္သည္ ပထမတြင္ သာဗိသ္သည္ မိမိထက္ အသက္အရြယ္အရေရာ၊ အစၥလာမ့္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကပါ သာပိုေသာေၾကာင့္ တပ္ကို  ဦးေဆာင္ထိုက္သူဟုယူဆၿပီး ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သာဗိသ္သခင္၏ ထပ္ခါတလဲလဲ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ တပ္သားအားလံုး၏ သေဘာတူညီမႈအရ ေအာင္လံေတာ္ကို လက္ခံခဲ့သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ သိရွိၾကသည့္အတိုင္း စစ္ပြဲအေျခအေနမွာ ဘာဇင္တိုင္းတို႔၏ အင္အား ေတာင့္တင္းမႈႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ စစ္ဦးစီးသံုးဦးလံုး က်ဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ မြတ္စလင္တို႔ အသာစီးမရခဲ့ေပ။ မြတ္စလင္တို႔ တပ္မက်ိဳးဖို႔ ထိမ္းသိမ္းရန္နည္းလမ္းမွာ တပ္ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေရးပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုနည္းလမ္းမွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းေနျပန္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မြတ္စလင္တို႔အား ရန္သူတို႔ကပတ္လည္ဝိုင္းရံထားေသာေၾကာင့္ပင္။ ယခုလိုအေျခအေနတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သူရဲေကာင္းႀကီး ခါလိဒ္သခင္၏ ပါရမီႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ခါလိဒ္သခင္သည္ အလြန္ခက္ခဲ ေသာအေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္ျငားလည္း   ေနရာယူထားၾကေသာရဲေဘာ္မ်ားအား  ညာဘက္ျခမ္းႏွင့္ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို လဲလွယ္ၿပီး ေနရာယူေစသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ရန္သူမ်ားမွာ မြတ္စလင္တို႔အတြက္ တပ္ကူမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီဟု ထင္မွတ္သြားေစရန္ စီမံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ထိေရာက္ေသာ စီမံမႈႏွင့္ ရဲရဲ ရင့္ရင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ေနရင္း ခါလိဒ္သခင္သည္ ရန္သူဘက္ျခမ္းသို႔ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုပြင့္သြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထိုလမ္းေၾကာင္းမွ မြတ္စလင္တပ္အား လြတ္ေျမာက္သြားေစခဲ့သည္။ ဆြဟီးဗိုခါရီတြင္ေဖာ္ျပထား ခ်က္အရ ထိုစစ္ပြဲတြင္ ခါလိဒ္သခင္သည္ ဓါး(၇)ေခ်ာင္းကို အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုဓါး(၇)ေခ်ာင္းစလံုး က်ိဳးျပတ္သြားသည္အထိ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ မဒီနဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ တမန္ေတာ္ျမတ္က အေဆြေတာ္တို႔အား ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရရွိထားသမွ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ရွင္းျပေနခဲ့သည္။ စစ္ဦးစီးသံုးဦးလံုး က်ဆံုးသြားေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ‘ၿပီးေတာ့’ ဟုဆိုၿပီး ကိုယ္ေတာ္က ဆက္လက္မိန္႔သည္မွာ ‘အလႅာဟ့္ ဓါးတစ္လက္က အစၥလာမ့္ေအာင္လံေတာ္ကို ထိမ္းသိမ္းခဲ့ၿပီး မြတ္စလင္တပ္အား လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့တယ္’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သူရဲေကာင္းႀကီးအား စိုင္ဖြလႅာဟ္(အလႅာဟ့္ဓါးေတာ္)ဟူသည့္ ဘြဲ႕ကို တမန္ေတာ္ျမတ္က ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ ဝဖာသ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အဘူဘကၠရ္ (ရေသြ႔)သခင္အား ခလီဖဟ္ အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ အသစ္စက္စက္ ခလီဖဟ္ႀကီး ပထမဆံုးရင္ဆိုင္ရသည့္ တိုင္ေရးျပည္ေရးမွာ မ်ားျပားလွေသာ သာသနာကို စြန္႔လႊတ္သြားသူမ်ားႏွင့္ ကြၽန္းဆြယ္တစ္ေလွ်ာက္ ေပၚထြက္လာေသာ တမန္ေတာ္ အတုအေယာင္မ်ား အေရးပင္  ျဖစ္သည္။ ၎င္းတို႔သည္ သာသနာကို အၿပီးသတ္မစြန္႔ခဲ့ေသာ္လည္း ဇကာသ္(တရားဝင္ဒါနေၾကး)ေပးၾကဖို႔ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ အဘူဘကၠရ္ သခင္က ဇကာသ္ ဆိုသည္မွာ သာသနာ၏မ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္၊ ဇကာသ္ကို ျငင္းဆိုသူသည္ သာသနာကိုျငင္းပယ္သည္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ ေၾကာင္း ခံယူခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္အတုတို႔ အနက္ ‘မြတ္ေစလီမဟ္’ ဆိုသူသည္လည္း မိမိ ကိုယ္ကို တမန္ေတာ္ဟု ေၾကညာခဲ့သူျဖစ္သည္။ အေရးအခင္းႀကီးမွာ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ခလီဖဟ္ ႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုကို မခ်ခဲ့ပါက အစၥလာမ့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ရပ္လံုး ပ်က္သုန္းရေတာ့မည့္ အႏၲရာယ္အတြင္း က်ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခလီဖဟ္ႀကီးက တပ္တစ္တပ္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ ဦးစီးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ထိုတပ္အား မဒီနဟ္ၿမိဳ႕တြင္း၌သာ တပ္စြဲမထားဘဲ၊ တပ္ခြဲ (၁၁)ခုခြဲ၍ ျပည္နယ္(၁၁)ခုသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ တပ္မတစ္ခုစီတြင္ တပ္ဦးစီး တစ္ဦးက် ဦးစီးေစခဲ့သည္။ ထိုတပ္မမ်ားအနက္ တပ္မတစ္ခုသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ သူရဲေကာင္းႀကီး ခါလိဒ္သခင္၏ အမိန္႔အာဏာေအာက္သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုတပ္မသည္ ရင္ဆိုင္ခဲ့သမွ်ေသာ တိုက္ပြဲတိုင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။  ခါလိဒ္သခင္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအနက္ အစၥလာမ့္အေရၿခံဳမ်ားႏွင့္ တမန္ေတာ္ အတုအေယာင္ ‘မြတ္ေစလီမဟ္’တပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ တိုက္ပြဲမွာ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္သည္။ မြတ္ေစလီမဟ္တပ္သည္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ သာသနာ့ အေရၿခံဳမ်ားကို စုစည္းထားေသာ ရန္သူအင္အားစုႀကီးပင္ျဖစ္သည္။  ခလီဖဟ္ႀကီးက ထိုတပ္ကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ ခါလိဒ္သခင္ဦးေဆာင္ေသာတပ္ကို တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ စစ္ပြဲစတင္ေသာအခါ မြတ္စလင္မ္မ်ား အက်အဆံုးမ်ား ခဲ့သည္။ အေျခအေနကို သိရွိသြားေသာခါလိဒ္သည္ အနီးနားရွိ ေတာင္ကုန္း တစ္ခုေပၚသို႔ေျပးတက္ၿပီး ရန္သူတို႔၏အားနည္းခ်က္ကို ရွာေဖြၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ရန္သူတို႔၏အားနည္းခ်က္ကို ျမင္သြားေသာအခါ ခါလိဒ္သည္ တပ္ကိုအျမန္ျပန္ လည္စုစည္းခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲသည္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ မြတ္ေစလီမဟ္ကို သတ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ခါလိဒ္သခင္သည္ အာေရဗ် ကြ်န္းဆြယ္ရွိ သာသနာ့အေရ ၿခံဳမ်ားရန္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစခဲ့သည္။

ခလီဖဟ္ႀကီးသည္ ခါလိဒ္သခင္အား အထက္ေဖာ္ျပပါ တိုက္ပြဲတစ္ခု တည္းကိုသာ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။ မ်ားစြာေသာ တာဝန္ ဝတၲရားမ်ား ကို ခါလိဒ္သခင္အား ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ခါလိဒ္သခင္သည္ ေပးအပ္သည့္ တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ခါလိဒ္သခင္၏ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္လာမႈႏွင့္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိေသာ အဘူဘကၠရ္သခင္သည္ အာေရဗ်ကြ်န္းဆြယ္နယ္နိမိတ္ရွိ ရန္သူ အင္ပါယာႀကီးႏွစ္ခုအား ရင္ဆိုင္ႏွိမ္နင္းေစခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူဟူ၍ ခါလိဒ္သခင္ထက္ ပိုသင့္ေတာ္သူဟူ၍ မရွိေခ်။ ခါလိဒ္သခင္အား ပါရွန္းအင္ပါယာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အီရတ္ကိုတိုက္ခိုက္ရန္ အဘူဘကၠရ္သခင္က အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပါရွန္းတို႔ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ အီရတ္ျပည္သူမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့သည္။ ခလီဖဟ္ႀကီးအဘူဘကၠရ္သည္ ေရာမအင္ပါယာသို႔ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ေနာက္လိုက္တို႔အနက္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ အဗူအိုဗိုင္ဒါဟ္ ဗင္န္ဂ်ာရဟ္ႏွင့္ အမရ္ဗင္န္အလ္အားစ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဆြဟာဗီႀကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မြတ္စလင္မ္တပ္ကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ေရာမတို႔က မိမိတို႔သည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ စစ္တပ္ႀကီးကိုဖြဲ႕စည္းျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ခလီဖဟ္ႀကီးထံ သတင္းပို႔လိုက္ေလသည္။ ခလီဖဟ္ႀကီးအဘူဘကၠရ္၏ တုန္႔ျပန္ေျဖၾကား ခ်က္မွာ ခါလိဒ္ဗင္န္ ဝလိဒ္အား ဆီးရီးယားသို႔ ေစလႊတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေစမည္ဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ခါလိဒ္သခင္သည္ မိမိ၏အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ဗဟုသုတအရ ခလီ ဖဟ္ႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အသက္ႀကီးရင့္ေသာ ဆြဟာဗာႀကီးမ်ားက မႏွစ္ၿမိဳ႕ေၾကာင္း ရိပ္စားမိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခါလိဒ္သခင္သည္ မိမိအပါအဝင္ အျခား ဆြဟာဗီႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ကိုတစ္လွည့္စီအုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ ခါလိဒ္သခင္သည္ မိမိတို႔ရင္ဆိုင္ရမည့္ ရန္သူတို႔၏ အေျခအေနကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးေသာအခါ အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းသည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အနည္းငယ္ေသာ မြတ္စလင္မ္တပ္သားမ်ားႏွင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ(ထို အခ်ိန္က ေရာမတိုင္းျပည္သို႔ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားလည္း ရွိသည္)ေခတ္မီ လက္နက္မ်ားျပည့္စံုစြာတပ္ဆင္ထားသည့္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ တပ္သားတို႔ ရင္ဆိုင္ရမည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခါလိဒ္သခင္သည္ မြတ္စလင္မ္တပ္သားမ်ား စစ္ေျမျပင္မွလွည့္ေျပးမည္ကိုစိုးရိမ္မိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အင္အားခ်င္းမမွ်သျဖင့္ ရန္သူတပ္သားမ်ား စိတ္ဓါတ္ယိုယြင္းသြားေအာင္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏြဲရ မည္ဟုလည္းသံုးသပ္မိခဲ့သည္။ မြတ္စလင္တပ္သားမ်ား အေျခအေနကိုထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေနာက္တန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးတပ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးတပ္သားမ်ားကို စစ္ေျမျပင္မွလွည့္ေျပးလာေသာ တပ္သားမ်ားအား ရွင္းလင္းပစ္ရန္အမိန္႔ေပးထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စီစဥ္ရျခင္းမွာ စစ္ေျမျပင္မွ လွည့္ေျပးလာျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးေလးသည့္ အျပစ္ဂိုနဟ္ကို က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစၥလာမ့္ တရားေတာ္က ပညတ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မြတ္စလင္တို႔က ရွဟီဒီ(သာသနာ့အာဇာနည္)ဟူသည့္ အဆင့္ကို ဆာေလာင္မြတ္သိပ္စြာျဖင့္ မတြန္႔ဆုတ္ဘဲ မက္ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလးနက္ခိုင္မာေသာ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ရန္သူတို႔ကို ရဲရဲရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ခါလိဒ္သခင္သည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရာမစစ္သည္တို႔ကို သိပ္သည္းက်စ္လစ္စြာ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လက္ေရြးစင္အစၥလာမ့္တပ္သား တစ္ရာေက်ာ္တည္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ ခဲ့သည္။

ခါလိဒ္သခင္၏ ထိုးထြင္းဉာဏ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေရာမစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ညႇိဳ႕ယူဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့သည္။ ရန္သူေရာမေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ခါလိဒ္ သခင္အား ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ စိန္ေခၚခဲ့သည္။ ခါလိဒ္သခင္က ၎င္းအား ေခ်ာ့ေမာ့၍ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရန္သိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ ၎င္းတို႔ႏွစ္ဦး ဆံုေတြ႕ၾကေသာအခါ ေရာမေခါင္းေဆာင္က ‘အို ခါလိဒ္ က်ဳပ္ကို အမွန္ေျပာစမ္းပါ၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ က ဂ်န္နသ္သုခဘံုက ဓါးတစ္လက္ကို အရွင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ထံ ပို႔ေပးလိုက္တယ္ ဆိုတာ အမွန္ပဲလား၊ အဲဒီဓါးကို သင့္ကိုေပးလိုက္တယ္ဆိုတာေရာ မွန္သလား၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အသင့္ေရွ႕မွာ ဘယ္သူမွရင္ဆိုင္ရန္ မဝံ့ရဲၾကဘူးဆိုတာ တကယ္လား’ ဟုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေရာမေခါင္းေဆာင္က ‘အသင္တို႔ ေဟာေျပာ ေနတဲ့ တရားက ဘာေတြလဲ’ ဟုေမးျမန္းရာ ခါလိဒ္သခင္က ‘က်ဳပ္တို႔ ႀကိဳး ပမ္းေနတဲ့ တရားက တစ္ဆူတည္းတစ္ပါးတည္းေသာ အရွင္ကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္’ ဟုေျဖဆိုခဲ့သည္။

ေရာမစစ္ေခါင္းေဆာင္က ‘တကယ္လို႔သာ က်ဳပ္ အေနနဲ႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မယ္ဆိုရင္ အသင္တို႔ရရွိၾကတဲ့  ဆုလဒ္မ်ိဳး ရႏိုင္ပါ့မလား’ ထိုအခ်ိန္တြင္ ခါလိဒ္သခင္၏ အေျဖမွာ ‘ဟာ ရႏိုင္တာေပါ့၊ ဒီထက္ေတာင္ပိုေနဦးမွာ’

‘ဒါဘယ္လို ျဖစ္ႏိုင္မွာလဲ၊ အသင္တို႔က ဟိုးအေစာႀကီးကတည္းက အစၥလာမ္ကိုလက္ခံထားၾကတဲ့ သူေတြေလ’ ဟု ေရာမေခါင္းေဆာင္က ေစာဒကတက္ျပန္သည္။ ထိုအခါ ခါလိဒ္သခင္က ‘က်ဳပ္ တို႔က တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနတဲ့အခ်ိန္ကို မီခဲ့တယ္၊ က်ဳပ္တို႔က ကိုယ္ေတာ့္ကိုျမင္ခဲ့တယ္၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ထူးျခားဆန္းၾကယ္တဲ့ မိုအ္ေဂ်ဇဟ္  နိမိတ္လကၡဏာေတြကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတယ္၊ အဲဒီလို လူေတြက အစၥလာမ္ကိုလက္ခံဖို႔၊ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္ဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ေစတမန္အစစ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာလက္ခံဖို႔ အလြန္လြယ္ကူပါတယ္၊ အသင္တို႔က်ျပန္ေတာ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ကိုလည္း မျမင္ဖူးဘူး၊ ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ တရားသံေတြကိုလည္းမၾကားဖူးၾကဘူး၊ အသင္တို႔က ကိုယ္ေတာ့္ကို မျမင္ဘူးပဲနဲ႔ ယံုၾကည္ၾကမယ္၊ မွန္ကန္စြာလက္ခံၾက မယ္ဆိုရင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က က်ဳပ္တို႔ထက္ပိုတဲ့ ဆုလဒ္ကို ခ်ီးျမႇင့္မွာေပါ့’

ထိုစကားသံကို ၾကားလိုက္ရေသာ ေရာမစစ္ဦးစီးသည္ ခါလိဒ္သခင္ေရွ႕သို႔ ေရာက္ လာၿပီး မိမိအား အစၥလာမ္သာသနာကို သင္ၾကားျပသေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္သာသနာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္သြားေလသည္။ ထို႔ေနာက္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ႏွစ္သက္လက္ခံဖို႔ရာ အျခားညီေနာင္မြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္အတူ အစၥလာမ္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရင္း ရွဟီဒီဟူသည့္ အဆင့္ကို ရွာေဖြေနေလေတာ့သည္။

ခါလိဒ္သခင္၏ သူရဲေကာင္း လကၡဏာရပ္အခ်ိဳ႕ကို ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ ယာမူက္စစ္ပြဲတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ တိုက္ပြဲ၏ အရွိန္အဟုန္အျမင့္မားဆံုး အခ်ိန္တြင္ ခါလိဒ္သခင္သည္ ေနျပည္ေတာ္မွ စာတစ္ေစာင္ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ စာပါအေၾကာင္းအရာမွာ ခလီဖဟ္ႀကီးအဘူဘကၠရ္ဝဖာသ္(ကြယ္လြန္)ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ယခုခလီဖဟ္အသစ္က ႏိုင္ငံေတာ္ကိုထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း၊ အဗူ အိုဗိုင္ဒါဟ္အား စစ္ဦးစီးအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေရးထား သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ခါလိဒ္သခင္သည္ တပ္အတြင္း ဤသတင္းေၾကာင့္ ဖရိုဖရဲျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကိုသိသျဖင့္ ခလီဖဟ္အသစ္၏ ညႊန္ၾကားလႊာကို တိုက္ပြဲေအာင္ၿပီးသည္အထိ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အိုဗိုင္ဒါဟ္သခင္ကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ လႊဲအပ္ေပးေၾကာင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ အိုဗိုင္ဒါဟ္သခင္၏အမိန္႔ေအာက္ရွိ ရဲေဘာ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အိုဗိုင္ဒါဟ္သခင္အား ႏွစ္ကိုယ္ၾကား သေဘာတူညီမႈယူခဲ့သည္။

ခါလိဒ္သခင္၏ခံယူခ်က္မွာ မိမိအေနျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ ဖို႔ရာ ရဲေဘာ္ျဖစ္ေစ၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေစ ဘာမွ်မထူးျခားပါ၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ေက်နပ္ဖို႔သာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူထားသူျဖစ္ေလသည္။

——————————-

8 MB သာ ရွိတဲ့ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၁၂) ကို အခမဲ့ Download ရယူရန္ –

Mediafire – http://bit.ly/2C2F9Vu
pCloud – http://bit.ly/2DNx1sy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *