အစၥလာမ္မွာေနရာမရွိတဲ့ လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး၀ါဒ

က႑ – Hadith
“အို…လူသားတို႔။ အသင္တို႔အားလံုး၏ ဖန္ဆင္းရွင္သည္ တစ္ပါးတည္းျဖစ္သလို အသင္တို႔အားလံုး၏ဖခင္သည္လည္း တစ္ဦးတည္းျဖစ္သည္။ အသင္တို႔အားလံုးသည္ ဖခင္ႀကီး အာဒမ္မွ သက္ဆင္းေပါက္ဖြားခဲ့သည္။ အာဒမ္အား
ေျမႀကီးျဖင့္ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူသည္။ အသင္တို႔အနက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌ အမြန္ျမတ္ဆံုးသူသည္
(မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မ်ားမွ) ေရွာင္ၾကဥ္ေသာသူပင္ျဖစ္သည္။ အာရပ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးသည္ အာရပ္မဟုတ္ေသာ
အဂ်မ္လူမ်ိဳးထက္ မြန္ျမတ္ျခင္းမရွိ” (ဗုခါရီက်မ္း)
ဤမိန္႔ခြန္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟုအလိုင္းဟိ၀စလႅမ္)၏ ေနာက္ဆံုးဟာဂ်္ခရီးစဥ္၌ အာရဖဟ္ကြင္းျပင္တြင္ ျမြက္ၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္အေရွ႕တြင္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာဆြဟာဗဟ္သာ၀ကမ်ား နားဆင္ေနၾကသည္။ တစ္သိန္းေက်ာ္လူထုထဲတြင္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားသာ သီးသီးသန္႔သန္႔ရွိေနသည္မဟုတ္ဘဲ ေဘလားလ္(ရေသြ႔) ကဲ့သို႔ အသားမည္းသူ ကပၸလီ အီသီယုိပီးယားျပည္သားတစ္ဦးလည္းရွိၿပီး စလ္မာန္ဖာရစီ (ရေသြ႔)ကဲ့သို႔ ဖာရစီ (အီရန္ျပည္သား) လည္းပါ၀င္သည္။
ႏွစ္ဘ၀သခင္ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ မည္သည့္အခါကမွ မိမိႏွင့္လူမ်ိဳးတူ အာရပ္မ်ားကို အခြင့္အေရးပိုေပးျခင္း၊ အသားမည္းေသာလူမည္းမ်ားကို အသားအေယာင္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ခဲ့သလို ထုိကဲ့သို႔လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။
ယေန႔တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးဆိုသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို အားရပါးရဟစ္ေအာ္ေနသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူမည္းမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ အလုပ္ခြင္၌ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္မ်ားအား လူမည္းမ်ားကိုသာ လုပ္ခုိင္းျခင္းမ်ားသည္ ယခုထက္တိုက္ေအာင္ က်န္ေနေပေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ၀တ္ျပဳရာဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား၊ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ေျမျုမႇပ္ရန္ သခ်ႋဳင္းမ်ားကိုပင္ လူမည္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထားေပးၿပီး လူတန္းစားခြဲျခားသည့္ စက္ဆုပ္ဖြယ္လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက လူတန္းစားမခြဲျခားေရးမူ၀ါဒကို တိုက္တြန္း႐ံုတင္မက ကိုယ္တုိင္လက္ေတြ႔က်င့္သံုး၍ ျပသခဲ့၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ မိမိအေဒၚအရင္း၏သမီး ေနကာဟ္ျပဳထိမ္းျမားျခင္းကို ကြၽန္ဆြဟာဗီတစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဇိုင္ဒ္ဗင္န္ဟာေရစဟ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
တူေတာ္ေမာင္ ဟာကိမ္ဗင္န္ေဟဇာမ္သည္ ခတီဂ်ဟ္သခင္မအတြက္ ဇိုက္ဒ္ဗင္န္ဟာေရစဟ္ကို အိုကားဇြ္ေဈးထဲမွ ၀ယ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၎ဇိုင္ဒ္ဗင္န္ဟာေရစဟ္၏ သားျဖစ္သူ ဟဇရသ္ အိုစာမာဟ္ (ရေသြ႔)၏ ေနကာဟ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ ဇိုင္နဗ္ဗင္န္ေသ့ဟန္ဇြလဟ္ (ရေသြ႔)ႏွင့္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဟန္ဇြလဟ္သခင္၏မ်ိဳး႐ိုးမ်ိဳးႏြယ္သည္ နာမည္ေက်ာ္အာရဗ္ေရွးေဟာင္းကဗ်ာဆရာ အင္မ္ရအုလ္ကိုင္စ္က သူ၏ကဗ်ာမ်ားတြင္ပင္ ထည့္သြင္းဂုဏ္ျပဳရေလာက္ေအာင္ အင္မတန္ဂုဏ္ျမင့္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိုစာမာဟ္သည္ ကြၽန္တစ္ေယာက္၏ သားျဖစ္သည္။
အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစၥလာမ္သည္ လူတန္းစားခြဲျခားျခင္းဆိုသည့္ ဒုစ႐ိုက္မႈအား မည္သည့္အခါကမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့သလို အစၥလာမ့္သမိုင္းတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကိုယ္တုိင္ႏွင့္ ဆြဟာဗာဟ္မ်ားသည္မိမိတ႔ိုကိုယ္တုိင္ တစ္ေျပးညီဆက္ဆံေရး၊ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေရးတို႔ကို အားတက္သေရာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အစၥလာမ့္သမုိင္းတြင္ အမ်ားအျပားရွိသည္။ ယခင္ႏွင့္ ယခု ကမာၻတစ္၀န္းအစၥလာမ္သာသနာ့ေဘာင္သို႔ အလံုးအရင္း၀င္ေရာက္ေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ အစၥလာမ္၏တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးေၾကာင္းလည္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူလူမည္းေခါင္းေဆာင္ မဲလ္ကြမ္အိတ္စ္က “အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ အစၥလာမ္ကိုနားလည္ဖို႔လိုတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီဘာသာတရားဟာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာအျမစ္တြယ္ေနတဲ့ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာကိုပယ္ဖ်က္ေပးမယ့္ ဘာသာတရားတစ္ခုျဖစ္ေနလို႔ပါ” ဟု ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လူသား၀ါဒမ်က္ေမွာက္ျပဳဖို႔ရန္အတြက္ အသားအေရာင္မလို၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမလို လူျဖစ္ရန္သာလိုသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရးလိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္အား မ်ိဳးႏြယ္ဂုဏ္ေၾကာင့္ ပို၍အခြင့္အေရးေပးျခင္း၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အသားအေရာင္ခြဲျခားျခင္းတို႔သည္ အစၥလာမ္၏သင္ၾကားဆံုးမမႈမဟုတ္သလို လူယဥ္ေက်းတို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္လည္း စက္ဆုပ္ဖြယ္လုပ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။
အစၥလာမ္သည္ထိုသို႔လုပ္ရပ္မ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္တားျမစ္ထား႐ံုမက တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိ၀စလႅမ္) ကိုယ္ေတာ္တုိင္သည္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးႏွင့္ လူတန္းစားမခြဲျခားေရးတို႔ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးျပသ၍ ေကယာမသ္ကမာၻ႔တရားခြင္ေန႔ထိ ေပါက္ဖြားလာမည့္ လူသားစုတစ္ရပ္လံုးအား ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပခဲ့ပါသည္။
(M.ေအာင္ျမတ္ဦးေရးသည္)
Mediafire – http://bit.ly/2mE2MPq
pCloud – http://bit.ly/2m6cB5B
Dropbox – http://bit.ly/2lqzmnz