ကမာၻတိုးပြားမႈအျမန္ဆံုးဘာသာတရားျဖစ္လာတဲ့ အစၥလာမ္

၁၆၊ မတ္၊ ၂၀၁၇

အစၥလာမ္ဘာသာသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ခရစ္ယာန္ဘာသာၿပီးေနာက္ ဒုတိယလူဦးေရအမ်ားဆံုးကိုးကြယ္သည့္ဘာသာတရားအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာအေပၚ ယံုၾကည္သက္၀င္လာသူ ယခုအတုိင္းသာ ဆက္လက္မ်ားျပားလာဦးမည္ဆိုပါက ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲမႈရွိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ Pew သုေတသနဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဘီဘီစီသတင္းဌာနက ဗီဒီယိုျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ျပထားသည္။ ( http://www.bbc.com/news/world-39279631 )

ဗီဒီယိုထဲတြင္ –

* အစၥလာမ္ဘာသာသည္ တျခားေသာဘာသာတရားမ်ားအားလံုးထက္ တိုးပြားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း။
* ၂၀၇၀ အေရာက္တြင္ အစၥလာမ္ကိုးကြယ္သူအေရအတြက္မွာ ခရစ္ယာန္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ကိုးကြယ္သူအမ်ားဆံုးျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
* ၂၀၁၀ တြင္ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ကမာၻ႔မြတ္စလင္လူဦးေရအမ်ားဆံုးမီွတင္းေနထုိင္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကိန္းဂဏန္းကို ၂၀၅၀အေရာက္တြင္ အိႏၵိယမွ ေက်ာ္လြန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
* သို႔ေသာ္လည္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ကိုးကြယ္သူအမ်ားဆံုးဘာသာတရားမွာ ဟိႏၵဴဘာသာအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
* ယူေကႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတို႔၌ ခရစ္ယာန္ကိုးကြယ္သူဦးေရ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္သို႔ ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
* ၂၀၅၀ အေရာက္တြင္ ဥေရာပလူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မြတ္စလင္ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ေၾကာင္း။
* ခရစ္ယာန္ ၁၀ ဦးလွ်င္ ေလးဦးကို ဆာဟာရသဲကႏၱာရေအာက္ပိုင္း အာဖရိကတုိက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
* ၂၀၅၀တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ လူ၅၀လ်င္ တစ္ဦးသည္ မြတ္စလင္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
……. အစရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဉာဏ္အလင္းမွ ဘာသာျပန္တင္ဆက္သည္။

ယခုလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း မဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၄) ကို Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2mE2MPq
pCloud – http://bit.ly/2m6cB5B
Dropbox – http://bit.ly/2lqzmnz