အိႏၵိယအေလးခ်ိန္တိုလာမွ ျမန္မာ့အေလးခ်ိန္သို႔……. (ဇကားသ္နိစားဗ္တြက္ခ်က္ရန္)

က႑ – Islamic Knowledge
 
က်ေနာ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ားအားျဖင့္ လျမတ္ရမသြာန္ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ရုိဇာဥပုသ္သီလလည္းေစာင့္ထိန္းရင္း မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားလည္း တြက္ခ်က္ၾကရင္း တပါတည္း မိမိတုိ႔ႏွစ္စဥ္ထုိက္သက္တဲ့ ဇကားသ္ပမာဏမ်ားကိုလည္း တြက္ခ်က္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဇကားသ္စားထုိက္္သူမ်ားကို ကိုယ္စီကိုယ္စီေရြးခ်ယ္ေပးလွဴၾကပါတယ္။ ဒီလိုဇကားသ္တန္ဖိုး တြက္ထုတ္ၾကတဲ့အခါမွာ သက္ဆုိင္ရာ အုိလမာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ားမွထုတ္ျပန္ေပးတဲ့ ဇကားသ္နိစားဗ္မ်ား၊မိမိတို႔ နီးစပ္ရာ သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားထံ ဆည္းပူးေမးျမန္းၿပီးမွ တြက္ခ်က္လွဴဒါန္းၾကတာပါ။
 
ဇကားသ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မစာအိလ္မ်ားကေတာ့ အင္မတန္မွ မ်ားလည္းမ်ားသလို ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ပညတ္မ်ားလည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ သာသနာ့ပညာ သိနားလည္တတ္ကၽြမ္းတဲ့ သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားထံမွာ ခ်ဥ္းကပ္ဆည္းပူးေမးျမန္းၾကဖို႔တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။
 
က်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဇကားသ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ အဓိကႀကဳံေတြ႔ရတဲ့ အခက္အခဲက နိစားဗ္ရဲ႕ အေလးခ်ိန္အကြဲအလြဲပါ။ အခုဒီေဆာင္းပါးေလးမွာေတာ့ စာေရးသူတတ္ကၽြမ္းတဲ့ ေရႊနဲ႔ေငြတုိ႔ရဲ႕ အခ်ိန္အတြယ္ေတြကေန ျမန္မာ့အေလးခ်ိန္မ်ားကိုတြက္ထုတ္တဲ့ တြက္နည္းမ်ားကို တင္ျပေပးသြားပါ့မယ္။
ဇကားသ္ရဲ႕နိစားဗ္လုိ႔ ေျပာလုိက္ရင္ အဲဒီနိစားဗ္ကို စံထားတြက္ခ်က္ရတဲ့ သတၱဳႏွစ္မ်ဳိးကေတာ့ ေရႊနဲ႔ေငြ(ေဘာ္)တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
 
ေရႊနဲ႔စံျပဳတြက္ခ်က္ရတဲ့ နိစားဗ္အေလးခ်ိန္ကေတာ့ (20 မိစ္ကားလ္)အိႏၵိယအေလးခ်ိန္အရ ၇.၅ တုိလာ(7.5 Tola) ျဖစ္ၿပီး ေငြ(ေဘာ္)နဲ႔စံျပဳတြက္္ခ်က္ရတဲ့ နိစားဗ္အေလးခ်ိန္ကေတာ့ (ေငြဒဂၤါး ၂၀၀) အိႏၵိယအေလးခ်ိန္အရ ၅၂.၅ တုိလာ (52.5 Tola) ပဲျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီေနရာမွာ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခ်င္တာကေတာ့ အဲဒီတုိလာဆိုတဲ့ ခ်ိန္တြယ္မႈစနစ္ပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီတုိလာဆိုတဲ့ အိႏၵိယအေလးခ်ိန္ဟာ တိက်တဲ့ အေလးခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလုိ တိက်တဲ့ အေလးခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈစနစ္ရွိေနတဲ့အတြက္ Swiss Bank လုိ ဘဏ္မ်ဳိးကေန တိုလာနဲ႔ခ်ိန္တြယ္ထားတဲ့ ေရႊတုံးေငြတုံးေတြ ထြက္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ တုိလာဆိုတဲ့အေလးခ်ိန္ဟာ ကမၻာသုံးပါ။ ခိုင္မာတိက်တဲ့ တြက္ခ်က္မႈစနစ္ရွိေနၿပီးသားပါ။
 
တိုလာ(Tola)(အိႏၵိယ)
 
1 Tola = 11.66 grams ရွိပါတယ္္။ 1 Kilogram မွာဆုိလို႔ရွိရင္ 85.7352602333 Tola ရွိပါတယ္။ ဒီစံႏႈန္းဟာ လက္ရွိလည္ပတ္ေနတဲ့ေစ်းကြက္မွာလည္း အသုံးဝင္ေနတဲ့ အေလးခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိရင္လည္း မွန္ပါတယ္။
 
က်ပ္၊ပဲ၊ေရြး (ျမန္မာသုံးအေလးခ်ိန္)
 
ျမန္မာသုံး ပိႆာ၊ က်ပ္သား၊ ပဲ၊ ေရြး စသည့္အေလးခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ လက္ရွိတစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ တြက္ခ်က္ေရာင္းဝယ္ေနတဲ့ အေလးခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းကိုတင္ျပပါ့မယ္။
 
ျမန္မာ့အေလးခ်ိန္(ေရႊ၊ေငြ) တစ္က်ပ္သား( 1 Tical) ဟာ 16.606 grams နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။ 1 Kilogram မွာ ဆုိလို႔ရွိရင္ ျမန္မာ့အေလးခ်ိန္ 60 . 3 . 4 (60 က်ပ္ 3 ပဲ 4 ေရြး) ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ လက္ရွိျပင္ပေစ်းကြက္ေတြ မွာ လက္ေတြ႔ေရာင္းဝယ္ေနတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။
 
ျမန္မာ့အေလးခ်ိန္စနစ္မွာေတာ့ တစ္ပိႆာ = ၁၀၀ က်ပ္္သားပါ။ တစ္က်ပ္သားဟာ ၁၆ပဲနဲ႔ညီမွ်ပါတယ္။ တစ္ပဲဟာ ၈ေရြးနဲ႔ညီမွ်ပါတယ္။ တစ္ေရြးရဲ႕ တစ္ဝက္ကိုေတာ့ တစ္ျခမ္းလုိ႔ေခၚပါတယ္။ တြက္ခ်က္တဲ့ေနရာမွာ (0.5)အေနနဲ႔ ထည့္ေပါင္းၿပီးတြက္ခ်က္ပါတယ္။
 
အထက္ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ တုိလာ(အိႏၵိယ)ေရာ က်ပ္္ခ်ိန္(ျမန္မာ)အေလးခ်ိန္ေတြမွာ တိက်တဲ့ Gram ေျပာင္းလဲမႈစနစ္ေတြရွိေနတာကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ေတြဟာ အဲဒီစနစ္ကေန ဇကားသ္ရဲ႕နိစားဗ္တြက္ခ်က္မႈမွာ အဓိကအက်ဆုံးျဖစ္တဲ့ (Tola Vs Tical Conversion) တုိလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ခ်ိန္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို လြယ္ကူစြာတြက္ယူလုိ႔ရပါၿပီ။
ျမန္မာက်ပ္ခ်ိန္ 1 Tical တစ္က်ပ္နဲ႔ညီမွ်တဲ့ grams ကို 1 Tola တစ္တုိလာ နဲ႔ညီမွ်တဲ့ grams နဲ႔ စားလုိက္မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ Tola Vs Tical ရဲ႕ အခ်ိဳးကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ စားၾကည့္လုိက္ရေအာင္ဗ်ာ…
 
16.606 / 11.66 = 1.424185248 Tola ဆုိတဲ့အေျဖကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္မွာလည္း လက္ေတြ႔အသုံးျပဳေနတဲ့ အခ်ဳိးက 1 Tical = 1.425 tola ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ ျမန္္မာ့အေလးခ်ိန္ကုိ တိတိက်က်ရရွိနုိင္ဖို႔ဆုိရင္ လက္ရွိေစ်းကြက္သုံး ညီမွ်ျခင္းျဖစ္တဲ့ 1 Tical = 1.425 Tola ဆိုတာကိုတြက္ခ်က္အသုံးျပဳၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
 
ဇကားသ္နိစားဗ္(ေရႊြ)
 
7.5 Tola ခုနစ္တုိလာခြဲ ဆုိတဲ့အေလးခ်ိန္ဟာ ေရႊရဲ႕ နိစားဗ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့အေလးခ်ိန္ေျပာင္းလဲမယ္ဆုိလုိ့ရွိရင္ ….
 
1.425 တုိလာ = 1 က်ပ္သား
7.5 တုိလာ ————— 7.5 / 1.425 = 5.26315 က်ပ္သား ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုရရွိတဲ့အေလးခ်ိန္ကို အတိအက် ပဲနဲ႔ေရြးသိခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ 5 က်ပ္သားရဲ႕အေနာက္မွာရွိတဲ့ ဒႆမေနာက္က ဂဏန္းကို ပဲဖြဲ႔ (16ပဲ နဲ႔ေျမွာက္)ရပါမယ္။
 
0.26315 x 16 = 4.2104
4.2104 ပဲ ဆိုတဲ့အေျဖကုိရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိန္းျပည့္ျဖစ္တဲ့ 4 ကို ပဲအျဖစ္ဖယ္လုိက္ၿပီး က်န္တဲ့ ဒႆမေနာက္က ဂဏန္းကို ေရြးဖြဲ႔( 8 ေရြးနဲ႔ေျမွာက္) ရပါမယ္။
 
0.2104 x 8 = 1.6832
1.6832 ေရြး ဆိုတ့ဲအေျဖကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေလးခ်ိန္မွာေတာ့ 0.5 ကို တစ္ျခမ္းလို႔ ယူၾကတဲ့အတြက္ 0.6832 ကို တစ္ျခမ္းလုိ႔ပဲ ယူဆလိုက္လုိ႔ရပါတယ္။
 
ဒါဆုိရင္ ေရႊရဲ႕နိစားဗ္ရဲ႕ ျမန္မာ့အေလးခ်ိန္ဟာ 5 က်ပ္ 4 ပဲ 1.5 ေရြး(တစ္ေရြးတစ္ျခမ္း) ပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
 
ဇကားသ္နိစားဗ္(ေငြ)
 
52.5 Tola ငါးဆယ့္ႏွစ္တုိလာခြဲ ဆုိတဲ့အေလးခ်ိန္ဟာ ေငြရဲ႕ နိစားဗ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့အေလးခ်ိန္ေျပာင္းလဲမယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ ….
 
1.425 တုိလာ = 1 က်ပ္သား
52.5 တုိလာ ————— 52.5 / 1.425 = 36.8421 က်ပ္သား ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုရရွိတဲ့အေလးခ်ိန္ကို အတိအက် ပဲနဲ႔ေရြးသိခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ 36 က်ပ္သားရဲ႕အေနာက္မွာရွိတဲ့ ဒႆမေနာက္က ဂဏန္းကို ပဲဖြဲ႔(16ပဲ နဲ႔ေျမွာက္)ရပါမယ္။
 
0.8421 x 16 = 13.4736
13.4736 ပဲ ဆိုတဲ့အေျဖကုိရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိန္းျပည့္ျဖစ္တဲ့ 13 ကို ပဲအျဖစ္ဖယ္လုိက္ၿပီး က်န္တဲ့ ဒႆမေနာက္က ဂဏန္းကို ေရြးဖြဲ႔( 8 ေရြးနဲ႔ေျမွာက္) ရပါမယ္။
 
0.4736 x 8 = 3.7888
3.7888 ေရြး ဆိုတ့ဲအေျဖကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေလးခ်ိန္မွာေတာ့ 0.5 ကို တစ္ျခမ္းလို႔ ယူၾကတဲ့အတြက္ 0.7888 ကို တစ္ျခမ္းလုိ႔ပဲ ယူဆလိုက္လုိ႔ရပါတယ္။ အဲဒီတန္ဖိုးေလာက္ဟာ ဘာမွမေျပာပေလာက္တဲ့ တန္ဖိုးမို႔ အနီးစပ္ဆုံးယူလုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒါဆုိရင္ ေငြရဲ႕နိစားဗ္ရဲ႕ ျမန္မာ့အေလးခ်ိန္ဟာ 36 က်ပ္ 13 ပဲ 3.5 ေရြး(သုံးေရြးတစ္ျခမ္း) ပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
 
ေရႊ(နိစားဗ္) = ငါးက်ပ္ ေလးပဲ တစ္ေရြးတစ္ျခမ္း ( 5. 4 . 1.5)
ေငြ(နိစားဗ္)= သုံးဆယ့္ေျခာက္က်ပ္ ဆယ့္သုံးပဲ သုံးေရြးတစ္ျခမ္း (36. 13. 3.5) လုိ႔ အနီးစပ္ဆုံးနဲ႔ အေသခ်ာဆုံးတြက္ယူႏုိင္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။
 
စာေပသစၥာျဖင့္
Ye Man Aung
#GoldPageForPeople
 
ရမဇာန္အထူးထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၇) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
 
Mediafire – http://bit.ly/2sfEZqD
pCloud – http://bit.ly/2sMWi38
Dropbox – http://bit.ly/2thhOKM