ကုလစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလက္မခံဟု ေဒၚစုအစိုးရျငင္းဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရေသာ သတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈႏွင့္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈတို႔အတြက္ ကုလသမဂၢစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔အား စစ္ေဆးခြင့္ေပးရန္ျငင္းဆိုေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားလုိက္သည္။
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔က ၎တို႔အေနျဖင့္ ကုလစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က တစ္ေယာက္ေယာက္ကို သူတို႔ေစလႊတ္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က လက္ခံစရာဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွမရွိဘူး” ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအၿမဲတန္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေျပာလုိက္သည္။
 
လြန္ခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာတြင္ အစုလိုက္အၿပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္မႈ၊ အုပ္စုဖြဲ႔ မုဒိမ္းက်င့္မႈႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ရာဇာဝတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခႏွင့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ပြားသည့္ အေနအထားမ်ားရွိႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။