အိမ္ဘုရင္မ

ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၃) ဟဒီးဆ္က႑

အၾကင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံတြင္ သမီးမိန္းကေလးတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးရွိမည္။ ၎တို႔ကိုေကာင္းမြန္စြာပညာသင္ၾကားေပးမည္ဆိုလ်င္ ထိုသူသည္ ငါတမန္ေတာ္ႏွင့္ ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ာဥ္ဘံု၌ ငါ၏ဤ (လက္ညိႇဳးႏွင့္လက္ခလယ္) လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကဲ့သို႔ ပူးကပ္စြာေနရမည္။ (သိရ္မီဇီက်မ္း)

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ မိမိဘ၀တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခအေနသံုးခုကိုရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မည္။ ပထမအေျခအေနမွာ သမီးမိန္းကေလးဘ၀အျဖစ္ေနထုိင္ရပါမည္။ ဒုတိယအေျခအေနမွာ အိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ဦးအျဖစ္ေနထုိင္ရပါမည္။ တတိယအေျခအေနမွာ ခင္ပြန္းသည္က ကြာရွင္းျပတ္စဲခဲ့သည္ရွိေသာ္ ကြာရွင္းျခင္းခံရသူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ ေနထုိင္ရပါမည္။

အစၥလာမ္သာသနာသည္ တင္ျပပါအေျခအေနသံုးရပ္စလံုး၌ အမ်ိဳးသမီးကိုမည္သို႔မည္ပံုဆက္ဆံရမည္နည္း၊ မည္သည့္တာ၀န္မ်ားေက်ပြန္ရမည္နည္းဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား၏ ေနရာအႏွံ႔၌တင္ျပထားပါသည္။

သမီးတစ္ဦးျဖစ္ပါက ဖခင္အေပၚတာ၀န္ရွိ၏။ ဇနီးသည္ျဖစ္ပါက ခင္ပြန္းတာ၀န္ျဖစ္ၿပီး အစ္မ၊ ညီမျဖစ္ပါက အစ္ကို၊ ေမာင္အေပၚ ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာ၀န္အပ္ႏွင္းထား၏။ သေဘာက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေမြးသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ေသဆံုးသည္အထိတာ၀န္သည္ သူမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏တာ၀န္သာျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏တာ၀န္သည္ အမ်ိဳးသား ၁၀ ေယာက္မလုပ္ႏုိင္သည့္ အိမ္မႈေရးရာကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ဘုရင္မ၊ အိမ္မႈေရးရာ၀န္ႀကီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တစ္အိမ္လံုးကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအမႈကို ျပဳလုပ္ေပးရသည္။

ထိုအလုပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား၌ စ၀ါးဗ္ကုသိုလ္မ်ားလာရွိ၏။ ကေလးေမြးျခင္း၊ ကေလးကိုႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးျခင္း၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ႀကီးျပင္းေအာင္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းစသည့္ကိစၥတစ္ခုျခင္းစီႏွင့္ ပတ္သက္၍ စ၀ါးဗ္ကုသိုလ္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဘ၀သခင္ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိ၀စလႅမ္က ကတိေတာ္ျပဳထားသည္။

(M.ေအာင္ျမတ္ဦးေရးသည္)

ယခုလထုတ္ ဉာဏ္အလင္းကုိ Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2jBaW9S
pCloud – http://bit.ly/2l0FGNP
Dropbox – http://bit.ly/2jHxCAE