မဒီနဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သမုိင္းႏွင့္ မကၠဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သမုိင္း

က႑ – Book
ေဒါက္တာ မုဟမၼဒ္ အီလ္ယာစ္အဗ္ဒုလ္ဂနီ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားျပဳစုထားေသာ History of Madina, History of Makkah စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကို ေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း B.A., Hons. (History) က တစ္အုပ္ထဲအျဖစ္စုစည္းၿပီး ျမန္မာျပန္ဆိုထားသည့္ မဒီနဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သမုိင္းႏွင့္ မကၠဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သမုိင္းစာအုပ္ထြက္ပါၿပီ။ ျမန္မာျပန္သူက သူဟဂ်္သြားခဲ့စဥ္ သမုိင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မသိခဲ့သည့္အတြက္ သူ႔ကဲ့သို႔ အျခားလူမ်ားမျဖစ္ရေလေအာင္ ဘာသာျပန္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
 
“မဒီနာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သမုိင္း”ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူရင္းစားေရးသူ၏ဆႏၵမွာ မတ္စ္ဂ်ိဒ္နဗဝီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္၏ သမုိင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ယေန႔ကြၽန္ႏုပ္တို႔ျမင္ေတြ႔ေနသည္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ မည္သို႔ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္လာပံု၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ပထမဟစ္ဂ်ရာသ္မွစ၍ (၁၀) ႏွစ္တုိင္ သာသနာအတြက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့မႈ၊ ယင္းအသီးအပြင့္ကို ယေန႔အုပ္ခ်ဳပ္သူမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အြမၼသ္မ်ားအားလံုးခံစားေနရပံု၊ အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးရန္ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ဤစာအုပ္တြင္ ဆြဟာဗဟ္ႀကီးမ်ား၏ အိမ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ဟူဂ်ရသ္၊ ဗကီးႏွင့္ ဆကီဖာဗႏုစအီဒဟ္၊ မဒီနာဟ္ၿမိဳ႕ရွိဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ ဆြဟဗဟ္ႀကီးမ်ား၏ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ဆြဟဗဟ္ႀကီးမ်ား၏ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳခဲ့ရာသမုိင္းဝင္ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ (၂၆) လံုး၏ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။ ဤသို႔သုေတသနျပဳရန္အတြက္ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္ယူကာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း မူရင္းစာေရးသူက ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
 
“မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သမုိင္း” စာအုပ္ကို ယခင္ေရးခဲ့ၿပီးသား စာအုပ္ႏွင့္ က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာကို ကိုးကားေရးသားကာ လက္ရွိတိုးတက္လာပံု၊ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားတို႔ခ်ဲ႔လာမႈမ်ားႏွင့္ တည္ေနရာမ်ားအေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္းေပါင္းစပ္၍ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူရင္းစာေရးသူက အခုလိုၫႊန္းဆိုခဲ့သည္။ “ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ခ်ီးမႊမ္းဖြယ္ရာဂုစ္ေတာ္မ်ားကိုသာ အဓိကထား၍ က်မ္းႀကီးအသြယ္သြယ္ကို မွီးျငမ္းကာ အတတ္ႏုိင္ဆံုးႀကိဳးပမ္းေရးဖြဲ႔ခဲ့ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္သည္ ဤက်မ္းကို ဟရာမ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပ်ံ႕ႀကဲေနေသာ ပန္းကေလးမ်ားကို စုစည္းထားသည့္ ပန္းစည္းေလးသဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ ႀကိဳးစားတင္ဆက္ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္” ဟု ဆိုထားသည္။
 
မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းရာမ်ားကို ကုရ္အာန္အာယတ္ေတာ္မ်ား၊ ျမတ္နဗီ၏ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား၊ ဆြဟာဗဟ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သာေဗအီႀကီးမ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မွီျငမ္းကိုးကားခထားသည္။ ထို႔အျပင္ မူရမ္းက်မ္းမ်ားမွ တုိက္႐ိုက္ကိုးကားၿပီး သက္ဆုိင္ရာေနရာမ်ားတြင္ ေျမပံုကားခ်ပ္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
“မဒီနဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သမုိင္းႏွင့္ မကၠဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သမုိင္း” စာအုပ္ကို အလ္ဟဂ်္ေမာင္လာနာ မုဖ္တီမုဟမဒ္စူရ္တီ(မဇြာေဟရီ) က တည္းျဖတ္ေပးထားသည္။ မုဖ္တီရန္ႏုိင္ကပံုႏွိပ္ၿပီး ဟာဂ်ီစိုးလြင္ဦးက ထုတ္ေဝထားသည္။

ရရွိႏုိင္သည့္စာေပမ်ား။ ။

(၁)ေရႊညီေနာင္ စာေပ အမွတ္ ၁၀/၁၂၊ ျမယာကုန္းလမ္း။ ေရာင္နသ္ဗလီအနီး။ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-01 8619398, 09 785403900

(၂)ေရႊလက္ေဆာင္ စာေပ အမွတ္ ၂၃၃၊ ၃၂ လမ္းအထက္လမ္း။ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္ၿမို႕။ ဖုန္း-01 389022, 01 375357, 01 374638

(၃) ေမာ္လဝိ္ီမာမက္။ အမွတ္ ၆၄ ဒုထပ္ လမ္း၃၀ေအာက္လမ္း ၊ပန္းဘဲတန္းၿမို႕နယ္။ရန္ကုန္။

ဇူလိုင္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၈) ကို ေအာက္ပါ Link ေတြကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
 
Mediafire – http://bit.ly/2umlRbf