စင္ကာပူ၏ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးသမၼတအျဖစ္ သမုိင္းသစ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ဟလီမာဟ္ယာကြဗ္

ဉာဏ္အလင္း

အျခားၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ မုဟမၼဒ္ဆာေလ့ဟ္ မာရီကန္ႏွင့္ ဖာရက္ဒ္ခါန္းတို႔သည္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီဟု ဆိုကာ စင္ကာပူေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဟလီမာဟ္ယာကြဗ္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးသမၼတျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၁ က ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

“စင္ကာပူျပည္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးအမႈထမ္းရြက္သြားမယ္လို႔ ကတိေပးပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရွိရွိမရွိရွိ ဒီအခ်က္က အတည္ပါပဲ” ဟု သူမက ေျပာသည္။

အသက္ ၆၂ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ စင္ကာပူလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဟလီမာဟ္ယာကြဗ္သည္ ၄၇ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ရသည့္ မေလးလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးသမၼတႏွင့္ တစ္ဦးတည္းေသာမေလးလူမ်ိဳးအျဖစ္ ယခင္က မွတ္တမ္းဝင္ထားသူမွာ ၁၉၇၀ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည့္ ယူစြဖ္အိဆ္ဟားက္ျဖစ္သည္။

ဟလီမာဟ္ယာကြဗ္ကို လာမည့္ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကေတာ့မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ သူမဟာ စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြက္ ၈ ေယာက္ေျမာက္သမၼတျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။

ဟဂ်္ႏွင့္ ကုရ္ဗာနီအထူးထုတ္ ဉာဏ္အလင္းမဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၉) ၾသဂုတ္လထုတ္ကို Download ရယူရန္

Mediafire – http://bit.ly/2w2D4r2
pCloud – http://bit.ly/2vuKWhs