စည္းကမ္းတက်လုပ္ရမည့္ ကုရ္ဗာနီ

က႑ – Quran

(M.ေအာင္ျမတ္ဦး)

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္သို႔ ယင္းကုရ္ဗာနီသားေကာင္တုိ႔၏ အသားမ်ားသည္ အလ်င္းေရာက္ရွိသည္မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာယင္းကုရ္ဗာနီသားေကာင္တုိ႔၏ အေသြးမ်ားသည္လည္း အလ်င္းေရာက္ရွိသည္မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္ အသင္တို႔၏ ႐ိုေသေလးျမတ္မႈ၊ အမိန္႔ေတာ္ကို႐ိုေသလိက္နာမႈ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလသည္သာလွ်င္ ထိုအရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေပသည္။ (၂၂:၃၇)

အစၥလာမ္ရဲ႕ မ႑ိဳင္ေတြအားလံုးဟာ သတ္က္ဝါအေပၚမွာအေျခခံပါတယ္။ နမာဇ္၊ ႐ိုဇာ၊ ဇကားသ္၊ ဟဂ်္၊ ကုရ္ဗာနီစတဲ့ မ႑ိဳင္ေတြအားလံုးကို လုပ္ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏွလံုးသားထဲမွာ သတ္က္ဝါ ဝင္လာဖို ့အတြက္သာျဖစ္ပါတယ္။

တမန္ေတာ္အိဗ္ရာဟင္မ္ႏွင့္ သားေတာ္ေမာင္ နဗီတမန္ေတာ္ အစၥမာအိလ္သခင္ရဲ႕ စြန္႔လႊတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ အမိန္႔နာခံမႈကို အေျခခံၿပီး ကုရ္ဗာနီသားေကာင္လွီးျခင္းဆိုတဲ့ က်င့္စဥ္ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိဝစလႅမ္သခင္ ကိုယ္ေတာ္လည္း သားေကာင္လည္လွီးဇဘဟ္ျပဳလုပ္ခဲ့သလို ေခတ္အဆက္ဆက္ ဆြဟာဗဟ္ေတြလည္း သားေကာင္ကိုလည္လွီးဇဘဟ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ကုရ္ဗာနီဆိုတာ သားေကာင္ကို လည္လွီးျခင္းကိုေခၚပါတယ္။ သားေကာင္အစား မည္သည့္အရာကိုမွ အစားထိုးလို ့မရပါ။ ႐ုပ္ဝထၳဳပစၥည္းေတြ ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းမယ္၊ ဆန္ ဆီ ဆား ၾကက္သြန္ေတြ လွဴလိုက္မယ္ ဆိုရင္လည္း ကုရ္ဗာနီအထမေျမာက္ပါဘူး။ သားေကာင္ကိုသာ လွီးျဖတ္ဇဘဟ္ျပဳဖို ့အေ႐းႀကီးပါတယ္။

ကုရ္ဗာနီကို စနစ္တက် စည္းကမ္းရွိရွိျပဳလုပ္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာသာျခားမ်ားရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ပါတယ္။ အသားမစား၊ ငါးမစားတဲ့ လူေတြလည္းရွိသလို သားေကာင္လည္လွီးတာကို မႏွစ္သက္သူေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္အရ သူတစ္ပါးအခြင့္အေရးကို မထိပါးသမွ် လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္က်င့္သံုးခြင့္ရွိပါတယ္။ ကိုယ္က အိမ္နီးနားျခင္းေတြရဲ႕က်င့္ဝတ္ကို ေစာင့္ထိန္းဖို႔လိုပါတယ္။ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ေသြးသံတရဲရဲလုပ္လို႔မရပါဘူး။

ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ေနရာေတြမွာသာ ကုရ္ဘာနီျပဳလုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ နားလည္မႈနဲ႔တိတ္တိတ္ပုန္း လုပ္တာေတြကို အၿပီးအပို္ုင္စြန္႔လႊတ္လိုက္ၾကပါ။ အခုကတည္းက ႏြားဝယ္ျခင္း၊ ေနရာစနစ္တက်ထားျခင္းေတြြကို တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ျပဳလုပ္ၿပီး ကုရ္ဗာနီအိဒ္ေန ့အခါသမယမွာလည္း စည္းကမ္းတက် ျပဳလုပ္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။

ဇူလိုင္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၈) ကို ေအာက္ပါ Link ေတြကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ

Mediafire – http://bit.ly/2umlRbf
pCloud – http://bit.ly/2vxQTeP