ျမန္မာျပည္ အီးဒ္လျမင္ၿပီ

ဗဟိုလၾကည့္စီစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံအႏွံ ့အျပားတြင္ ေရွာင္ဝါလ္ဆန္းဦးစ လ ေတြ႕ျမင္ပါသျဖင့္ မနက္ျဖန္ ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန ့တနလၤာေန႔သည္ အီဒြလ္ဖိသိရ္ဝါကြ်တ္အိဒ္ေန ့ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ အီးဒ္ပြဲေတာ္ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ဉာဏ္အလင္းဝိုင္းေတာ္သားမ်ားမွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။