မတူကြဲျပားျခင္းကို အင္အားအျဖစ္အသံုးခ်ၾက

က႑ – Editorial

လြန္ခဲ့သည့္ သံုးရက္ေလာက္က ဦးပိန္တံတားကိုလက္ရမ္းတပ္ဆင္မည့္ကိစၥ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ပြက္ေလာ႐ိုက္ခဲ့သည္။ လက္ရမ္းတပ္သင့္မတပ္သင့္ဆိုသည့္ကိစၥထက္ သတင္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္ကိုပို၍စိတ္ဝင္စားမိသည္။ ေခါင္းစဥ္ထဲတြင္ ဦးပိန္တံတားအစား ေတာင္တမန္တံတားဟူ၍ အစားထိုးသံုးႏံႈးထားျခင္းကို ဆုိလိုသည္။

ဦးပိန္တံတားဆိုသည္မွာ ေတာင္တမန္အင္းကိုျဖတ္သန္းေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တံတားအမည္ ျဖစ္သည္။ ဦးပိန္ေဆာက္ခဲ့၍ ဦးပိန္တံတားဟု အမည္တြင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးပိန္အမည္ကို ေဖ်ာက္လ်င္ တံတား၏အမည္ကိုေဖ်ာက္သည္ႏွင့္မျခားေပ။ ဦးပိန္အမည္ကိုဘာေၾကာင့္ ေဖ်ာက္လိုရပါသလဲဟု ေမးလ်င္ အင္မတန္႐ိုးရွင္းသည့္အေျဖတစ္ခုထြက္လာသည္။ ဦးပိန္သည္ မြတ္စလင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ ျမန္မာ့ေကာင္းျခင္းတရားမ်ားအားလံုးကို လူမ်ိဳးတစ္စုထဲကသာလ်င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္ တရားေသကိုင္စြဲထားေသာ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒအစြန္းေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ မ်က္ကန္းတေစၦမေၾကာက္ျဖစ္ကာ သမိုင္းကိုေဖ်ာက္ရဲသည့္ သတၱိမ်ားပင္ရွိလာၾကသည္။

အမွန္တြင္ေတာ့ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ကို လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု၊ အေသြးအေရာင္စံု၊ ေနာက္ခံဘက္ဂေရာင္းစံုလင္သူမ်ားက ေဖာ္ေဆာင္လွ်င္ပို၍ႀကီးပြားတိုးတက္ေပမည္။ မတူကြဲျပားျခင္းကို ျပႆနာဟုမ႐ႈျမင္ဘဲ အင္အားဟု႐ႈျမင္ၿပီးအသံုးခ်ပါက ထိုတုိုင္းျပည္တိုးတက္ႀကီးပြားေပလိမ့္မည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုၾကည့္ပါ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား၏ တုိင္းျပည္ဟု တင္စားေခၚေဝၚရသည့္ အေမရိကန္တြင္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုမွီတင္းေနထုိင္လ်က္ရိွသည္။ ထိုမတူကြဲျပားျခင္း၏ အင္အားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ကမာၻ႔စူပါပါဝါ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျပည္သူ လက္တြဲညီစြာ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ အစားအေသာက္၊ အက်င့္စ႐ိုက္၊ ဂီတ၊ အႏုပညာမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ ထိုအရာမ်ားကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လို႔မရ။ ေရွးႏွစ္ကာလမ်ားစြာကတည္းက ဤေျမဤေရေပၚတြင္ အျမစ္တြယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လုိ႔မရသည့္အဆံုး အင္အားအျဖစ္အသံုးခ်လိုက္ျခင္းသည္သာ တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္း၏လမ္းစျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

မိုဟမၼဒ္သြာလ္ဟာဟ္ (ခ) စတီဗင္

17.8.2017 (11:12PM)

ဉာဏ္အလင္းမဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၉) ၾသဂုတ္လထုတ္ကို Download ရယူရန္

Mediafire – http://bit.ly/2w2D4r2
pCloud – http://bit.ly/2vuKWhs