ရမဇာန္ဆုေတာင္း

က႑ – Editorial

ရမဇာန္လတြင္ထုတ္သည့္ Issue ျဖစ္တာေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြကို ရမဇာန္ မုဘာရက္ (ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအျဖာျဖာနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ရမဇာန္လ) ျဖစ္ပါေစလို႔ ဦးစြာပထမ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ ဉာဏ္အလင္းထြက္သည္မွာ အတြဲ(၁) အမွတ္ (၇) သို႔ပင္ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ။ ဒီဇင္ဘာမွစ၍ ယခု ဇြန္လအထိ လစဥ္လတုိင္း အခ်ိန္မွန္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔ ဉာဏ္အလင္းအဖြဲ႔သားမ်ား ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားအတူ လစဥ္တရိပ္ရိပ္တိုးတက္လာေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကိုလည္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ယခုဆိုလ်င္ ဉာဏ္အလင္း၏ Facebook စာမ်က္ႏွာသည္လည္း စည္စည္ကားကားျဖစ္ေနေပၿပီ။ မဂၢဇင္းကို Download ရယူဖတ္႐ႈသူမ်ားသည္လည္း ၃၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

မီဒီယာတစ္ခုရပ္တည္ဖို႔မလြယ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ်ားဦးစီးသည့္ မီဒီယာမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိပါသည္။ ပထမဆံုးအခ်က္မွာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ စစ္တပ္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၆၆ (ဃ) ကဲ့သို႔ ဥပေဒမ်ား စသျဖင့္ ထည့္တြက္စရာက မ်ားလြန္းလွသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ မီဒီယာတစ္ခုရပ္တည္ရန္ ေငြအင္အားလိုသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ဉာဏ္အလင္းကို ပံုႏွိပ္မီဒီယာအျဖစ္ မထုတ္ႏုိင္ေသးသည္မွာ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တတ္ႏုိင္သမွ် တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီအားျဖည့္ေပးေနၾကသူမ်ားကို အင္မတန္ေက်းဇူးတင္မိသည္။ တတိယအခ်က္မွာ လူအင္အားျဖစ္သည္။ ဉာဏ္အလင္း လည္ပတ္ေအာင္ အားျဖည့္ေနသူမ်ားကို ေရတြက္လ်င္ လက္တစ္ဖက္ပင္ မျပည့္ပါ။

မီဒီယာတစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္းကို အသီးသီးေသာအပင္စိုက္ရျခင္းႏွင့္ ခုိင္းႏႈိင္း၍ ရမည္ထင္သည္။ သီးစားပင္စိုက္လ်င္ ဦးစြာပထမ မ်ိဳးေစ့ဝယ္ရသည္။ ေျမေနရာျပင္ဆင္ရသည္။ စိုက္ေသာအပင္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ေျမ၊ ေရ၊ ေလ၊ ေန ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေရြးခ်ယ္ရသည္။ မ်ိဳးခ်ရသည္။ ေရေလာင္းေပါင္းသင္ရသည္။ အေညႇာင့္ထြက္ရန္ စိတ္ရွည္လက္ေစာင့္ရသည္။ အင္မတန္အခ်ိန္ယူရေသာကိစၥျဖစ္သည္။ အပင္စိုက္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ရွိသည္။ ေခတ္မွီတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျဖတ္လမ္းမ်ားလည္း ေျမာက္ျမားစြာေပၚေနပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ ဉာဏ္အလင္းကို စိုက္ပ်ိဳးရသည္မွာ မ်ိဳးေစ့ဝယ္၊ ေျမေနရာျပင္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေရြး၊ မ်ိဳးခ်၊ ေရေလာင္းေပါင္းသင္၊ အခ်ိန္ေပး စသည့္ သမ႐ိုးက်နည္းလမ္းသာျဖစ္သည္။ မည္သည့္ေခတ္မွီျခင္းမွမရွိ။ ေခတ္မီေအာင္လုပ္ရန္လည္းမတတ္ႏုိင္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ စိတ္ကူးေတြကေတာ့ တစ္သီတစ္တန္းႀကီးရွိသည္။ ကုန္ၾကမ္းကားမရွိဟုဆိုရေပမည္။ အေညႇာင့္ထြက္စျပဳလာသည့္ ဉာဏ္အလင္းကို ပင္စည္ ကိုင္းခက္ သစ္သီးဝလံမ်ားျဖင့္ ေဝဆာကာ အရိပ္လည္းရ၊ အသီးလည္းစားဆိုသည့္ အမ်ားအက်ိဳးျပဳအပင္မ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ထို႔အတြက္ ဉာဏ္အလင္းမိသားစုမွ ဆက္လက္ႀကိဳးစားဦးမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်ပါသည္။ အေညႇာင့္ထြက္စ ခုႏွစ္လသား မိမိတို႔ မီဒီယာေလး ႏွစ္ရွည္လမ်ားတုိင္ အမ်ားအက်ိဳးျပဳ သီးစားပင္ႀကီးျဖစ္ရပါေစသားဟုသာ လျမတ္ရမဇာန္ကို အေၾကာင္းခံၿပီး အရွင့္ထံ ဝပ္တြားခယ ေတာင္းဆုေျခြအပ္ပါေၾကာင္း။

မုဟမၼဒ္ သြာလ္ဟာဟ္ (ခ) စတီဗင္

12.6.2017 (1:41 AM)