နဗီႀကီးယအ္ကူဗ္၏ မုရ္သဒ္မီးအေပၚစိုးရိမ္စိတ္

က႑ – Editorial

နဗီတမန္ေတာ္ ယအ္ကူဗ္(အ) သည္ အလႅာဟ္၏အမိန္႔ေတာ္ခံယူမည့္ဆဲဆဲ၌ မိမိ၏သားမ်ားကို (အေမာင္တို႔) အသင္တို႔သည္ ငါကြယ္လြန္ၿပီးသည့္ေနာက္ မည္သည္ကိုဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ၾကမည္နည္းဟု ေမးျမန္းေတာ္မူရာ သားမ်ားက (အို-ဘခမည္းေတာ္) ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေက်းဇူးရွင္ ေမြးသဘခင္ႏွင့္တကြ သခင္၏ဘိုးေဘးမ်ားျဖစ္ေသာ နဗီတမန္ေတာ္ အီဗ္ရာဟီမ္(အ)၊ နဗီတမန္ေတာ္ အစၥမာအီလ္(အ)ႏွင့္ နဗီတမန္ေတာ္ အစၥဟာက္(အ) တို႔၏ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာတစ္ဆူတည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုသာလွ်င္ ခဝပ္ကိုးကြယ္ၾကပါမည္။ ထိုအရွင္၏ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကို သာလွ်င္ ေျမဝယ္မက်နာခံၾကမည့္ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကပါမည္ဟု ေျဖၾကားေလသည္။ (အို-ယဟူဒီႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္အေပါင္းတို႔) နဗီတမန္ေတာ္ ယအ္ကူဗ္(အ)သည္ မိမိ၏သားမ်ားကို ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ပစၦိမဝစနစကားေျပာၾကားစဥ္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ရွိခဲ့ၾကပါသေလာ၊ (အမွန္ေသာ္ အသင္တို႔သည္ ထိုအခ်ိန္၌ မရွိခဲ့ေခ်။ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ ထိုနဗီတမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္တို႔သည္ ယခုအခါ၌ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ဤသို႔မဟုတ္မမွန္ေသာစကားကိုေျပာဆိုႏုိင္ၾကပါသနည္း၊) (ကုရ္အာန္ – ၂း၁၃၃)

ဒီအာယသ္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္က တမန္ေတာ္ယအ္ကူးဗ္အလုိင္ဟိစၥလာမ္ကြယ္လြန္ခါနီးအေၾကာင္းကို တင္ျပထားပါတယ္။ တမန္ေတာ္ယအ္ကူးဗ္ဆိုတာ ဘယ္သူလဲ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္လဲဆိုတာ သမုိင္းကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တမန္ေတာ္ယအ္ကူးဗ္ရဲ႕ခမည္းေတာ္ဟာ တမန္ေတာ္အစၥဟားက္ျဖစ္ၿပီး တမန္ေတာ္အစၥဟားက္ရဲ႕ဖခင္ဟာ နဗီေပါင္းေသာင္းေက်ာ္ရဲ႕ ဖခင္ႀကီး နဗီတမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီမ္ျဖစ္ပါတယ္။

တမန္ေတာ္အိဗ္ရာဟင္မ္ဟာ ကမ႓ာ့ဘာသာႀကီးသံုးခုရဲ႕ဦးထိပ္ပန္ဆင္ရာပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ တမန္ေတာ္အိဗ္ရာဟင္မ္မွာ သားေတာ္ႏွစ္ပါးရွိပါတယ္။ တစ္ပါးက အားလံုးသိၾကတဲ့ နဗီတမန္ေတာ္အစၥမာအိလ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ပါးက အစၥဟာက္နဗီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဒုတိယသားေတာ္ေမာင္ အစၥဟာက္နဗီကေန တမန္ေတာ္ယအ္ကူးဗ္ဖြားျမင္လာပါတယ္။ တမန္ေတာ္ယအ္ကူးဗ္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က သားေတြခ်ည္းပဲ ခ်ီးျမႇင့္ထားပါတယ္။သားေတြထဲမွာ အင္မတန္ေခ်ာေမာလွပတဲ့ ယူစြဖ္နဗီလည္းအပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။

အာယသ္ေတာ္မွာ တမန္ေတာ္ယအ္ကူးဗ္က ကြယ္လြန္ခါနီးသားေတြကိုစုၿပီး အိုး ငါ့သားတို ့ငါမၾကာခင္ အလႅာဟ့္အမိန္႔ေတာ္ခံေတာ့မယ္။ ငါသိခ်င္တာက ငါကြယ္လြန္ၿပီးသြားရင္ မင္းတို႔ဘယ္လမ္းစဥ္ကိုေလွ်ာက္လွမ္းမွာလဲ ဘယ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္မွာလဲလို႔ ေမးျမန္းတဲ့အခါ သားေတြက တညီတၫႊတ္တည္း က်ေနာ္တို႔အားလံုးဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္ အေဖကိုးကြယ္တဲ့အရွင္ က်ေနာ္တို႔ အဖိုးေတြ အစၥဟာက္နဗီ အိဗ္ရာဟိမ္နဗီတို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ တစ္ပါးတည္း တည္ရွိေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုသာ ကိုးကြယ္မွာပါလို႔ အေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။

ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ထဲမွာ ဒီအေၾကာင္းအရာကို တင္ျပျခင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔အားလံုးကို သတိေပးလိုက္တာ တပ္လွန္ ့လိုက္တာပါ။ တကယ္တမ္းအာယသ္ေတာ္ကို ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တမန္ေတာ္ယအ္ကူးဗ္ဟာ နဗီတမန္ေတာ္ပါ။ သူဆံုးမေနတဲ့ သားေတြဟာ နဗီရဲ႕သားေတြျဖစ္ၿပီး သားေတြထဲမွာ နဗီတစ္ပါးလည္းပါဝင္ပါတယ္။ အေဖလည္းနဗီ၊ အဖိုးလည္းနဗီ၊ ဘိုးေအလည္းနဗီ၊ ဦးေလးလည္းနဗီ၊ ပတ္လည္နဗီတမန္ေတာ္ေတြဝိုင္းရံထားတဲ့ နဗီရဲ႕သားစဥ္ေျမးဆက္ကိုေတာင္ တမန္ေတာ္ယအ္ကူးဗ္ဟာ သူမရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္အတြက္ ဒီေလာက္ေတြးၿပီးစိတ္ပူေနတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔လို ဘက္ေပါင္းစံုဖိႏွိပ္ခံေနရတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ က်ေနာ္တို႔ သားသမီးေတြနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကလူငယ္ေတြရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေသာကရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါသလဲ။

နဗီက သားျဖစ္သူနဗီကို စိတ္ပူေနတယ္ဆိုရင္ အစၥလာမ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ႀကီးျပင္းလာမယ့္က်ေနာ္တို႔ လူငယ္ေတြ ဒီပတ္ဝန္းက်င္မွာ သူတို႔အီမာန္နဲ႔ အစၥလာမ္ကို ဘယ္လိုထိန္းမလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေသာကျဖစ္ဖို႔၊ ရတက္မေအးျဖစ္ေနဖို႔၊ ဒီ အီမာန္ အစၥလာမ္ကို ေသဆံုးသည္အထိ ပါသြားဖို႔၊ မုရ္သဒ္မီးေဘးကေန ကိုယ္တိုင္ေကာ မိသားစုကိုပါ ကယ္တင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီဆိုတာကို အာယသ္ေတာ္က မီးေမာင္းထိုးျပရင္း က်ေနာ္တို႔ကို စိတ္ေအးလက္ေအးထိုင္မေနၾကဖို႔ ႏိႈးေဆာ္မႈျပဳထားပါတယ္။

ဒီတိုင္းျပည္မွာေနထိုင္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြအေပၚမွာေရာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒေတြအေပၚမွာပါ အစဥ္သစၥာေစာင့္သိၿပီး က်ရာေနရာကေန တိုင္းျပည္ကိုအက်ိဳးျပဳရမွာျဖစ္သလို တစ္ဖက္ကေန ကိုယ့္အီမာန္နဲ႔ အစၥလာမ္အေပၚမွာ လက္တစ္ဆစ္မေလ်ာ့ဘဲ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေနထိုင္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဉာဏ္အလင္းကတဆင့္ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

M.ေအာင္ျမတ္ဦး

18.9.17 (3:16PM)

စက္တင္ဘာလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၁၀) ဟာ 5 MB သာရွိတာေၾကာင့္ အလြယ္တကူေပါ့ေပါ့ပါးပါး အခမဲ့ Download ရယူႏုိင္မွာပါ။ က႑စံုလင္တဲ့ ရသစံု ဉာဏ္အလင္းမဂၢဇင္းကို ဖတ္ဖို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Mediafire သို႔မဟုတ္ pCloud ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန အခမဲ့ရယူလုိက္ပါ။

Mediafire – http://bit.ly/2xGZNs6

pCloud – http://bit.ly/2xLG8J1