ဇူလုိင္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၈) ထြက္ၿပီ

ဇူလုိင္လထုတ္ ပထမဆံုးျမန္မာမြတ္စလင္ e-Magazine ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၈) ထြက္ပါၿပီ။ ဟာဂ်္ရာသီနဲ႔ ကုရ္ဗာနီက်ေရာက္ေတာ့မယ့္ဆဲဆဲကာလျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ ဟာဂ်္တာဝန္ေက်ပြန္ဖို႔၊ ကုရ္ဗာနီကို စည္းကမ္းရွိဖုိ႔တိုက္တြန္းထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြကိုဖတ္ရမွာပါ။
 
သာသနာ့ပညာဟာမ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ဘယ္ေလာက္အထိအေရးပါသလဲ၊ သာယာေအးခ်မ္းတဲ့အိမ္ေထာင္ေရးျဖစ္ဖို႔ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္သင့္သလဲဆိုတာေတြကိုလည္း ဖတ္႐ႈႏုိင္မွာပါ။
 
သမုိင္းက႑မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံကေရွးအက်ဆံုးဗလီ၊ ဒပ္ခ်္ေတြကိုေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ အင္ဒိုနီးရွား အာေခ်းေဒသက အမ်ိဳးသမီးအာဇာနည္မႀကီး အေၾကာင္း၊ သမုိင္းထဲက ဆမၼာရာၿမိဳ႕အေၾကာင္း၊ ႏုိက္တမ္ပလာေတြအေၾကာင္း ဖတ္ရမွာပါ။
 
ဒီလအတြက္ လူမ်ိဳးစုက႑မွာ အာဖရိကတိုက္က ဆိုနင္ကီလူမ်ိဳးစုအေၾကာင္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။
 
ဒအ္ဝဟ္က႑ အထူးေဆာင္းပါးအေနနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ၿပီး ဒအ္ဝဟ္လုပ္ဖို႔လိုသလား ဆိုတဲ့ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 
ဒါ့အျပင္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ကာတြန္း၊ ပံုျပင္၊ ဟင္းခ်က္နည္းအစရွိတဲ့ က႑အစံုအလင္ကိုလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္တင္ျပေပးထားပါတယ္။
 
6.6MB အရြယ္အစားသာရွိတဲ့ ဇူလိုင္လထုတ္ Issue ကို ေအာက္ပါ Link တစ္ခုခုမွ Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
 
Mediafire – http://bit.ly/2umlRbf