အေမရိကန္ green-card ထီမၾကာမီဖြင့္ေတာ့မည္

အဂၤါေန႔ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာ ၁၄ သန္းေက်ာ္ေသာ လူသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို အသည္းအသန္ပြတ္ကာ ထီေပါက္မေပါက္ ရွာၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းထီေပါက္လ်င္ ေငြေၾကးရမည္မဟုတ္။ ဘ၀အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေျပာင္းအေရႊ႕တစ္ခုကို လုပ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အေမရိကန္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္အရ ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးသည့္ DV Lottery ပင္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၿမိဳ႕ေတာ္စံေတာ္ခ်ိန္ ေနမြန္းတည့္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန Website ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိငေ္တာ့မည္ျဖစ္သည္။ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္ ႏွင့္ ၁၆ လံုးပါေသာ ကိုယ္ပိုင္ထီနံပါတ္မ်ားကို ႐ိုက္ထည့္ကာ ကံထူးမထူး ရွာၾကေပေတာ့မည္။ ထီေပါက္သူမ်ားသည္ အေမရိကန္အစိမ္းေရာက္ကတ္ US green-card lottery ရမည္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဗီဇာထီကို မည္သည့္စနစ္ျဖင့္ေပးသည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ ႀကံဳရာက်ပမ္းေရြးခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ကံထူးရွင္ ၅၀,၀၀၀ သည္ အေမရိကန္တြင္ Permanent အၿမဲတမ္းေနခြင့္ရလိမ့္မည္။

ယခုထီဖြင့္ေတာ့မည့္အခ်ိန္သည္ အေမရိကန္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ေပၚလစီႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္ႏွင့္တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ ေဒၚနယ္ထရမ့္တက္လာၿပီးေနာက္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ေပၚလစီမ်ားသည္ ပိုမိုတင္းက်ပ္လာကာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို လက္ကမ္းမႀကိဳေတာ့ေခ်။ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းခဲ့သလို မကၠဆီကို နယ္စပ္တြင္လည္း တံတုိင္းကာရံမည္ဟု ထရမ့္က ေကြၽးေၾကာ္ထားသည္။ မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမွလူမ်ားကိုလည္း ျပည္၀င္ခြင့္ပိတ္ခဲ့ေသးသည္။

သို႔ရာတြင္ ထရမ့္သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ Green-card ထီႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာမွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ိဳးမရွိေသးေပ။ ၎က်င့္သံုးေနေသာ မူ၀ါဒမ်ားအရ Green-card ထီေဖာက္ေပးျခင္းကိုလည္း မၾကာခင္ပိတ္ပင္သြားဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။

ကမာၻအရပ္ရပ္မွ သန္းခ်ီေသာလူသားမ်ားကေတာ့ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည့္ Green-card ထီ ကံထူးရွင္ျဖစ္ရန္ ကိုယ္စီကိုယ္စီေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္မွာေတာ့ မလြဲမေသပင္။

ဉာဏ္အလင္း