အစၥလာမ္တရားေတာ္ကေျပာေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ

က႑ – Hadith

(M.ေက်ာ္ေထြးဝင္း)

အစၥလာမ္တရားေတာ္ဟာ ေခါင္းစေျခဆံုး လူ႔ဘဝတစ္ခုလံုး တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က႑ေတြအားလံုးမွာ ဘယ္လိုေနထုိင္ရမလဲ၊ ဘာေတြက်င့္သံုးရမလဲ၊ ဘာေတြေဆာင္ၿပီး ဘာေတြေရွာင္ရမလဲ ဆိုတာကို စံုစံုလင္လင္သင္ၾကားျပသေပးထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက႑ေတြထဲကမွ လူ႔ဘဝအတြက္ အေရးပါတဲ့ က႑တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈက႑မွာ အစၥလာမ္က ဘာေတြသင္ၾကားေပးထားသလဲ ဆိုတာတင္ျပေပးသြားပါမယ္။

အဝတ္အစားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစၥလာမ္ဟာ လူသားအားလံုးအတြက္ ဒီအဝတ္အစားတစ္ခုပဲဝတ္ရမယ္ဆိုၿပီး ထူးထူးျခားျခားသတ္မွတ္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္ မိမိေနထုိင္ရာေဒသ၊ ရာသီဥတုအေျခအေနကိုအေၾကာင္းခံၿပီး မိမိအဆင္ေျပသလို ဝတ္စားဆင္ယင္ႏုိင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္တရားေတာ္က ဝတ္စားဆင္ယင္တဲ့အခါတစ္ခ်ိဳ႕စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို႔ အမိန္႔ပညတ္ထားပါတယ္။

ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ထဲမွာ အဝတ္အစားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းႏွစ္ခုကို တင္ျပထားပါတယ္။ (၁) လံုၿခံဳမႈအျပည့္ရွိရမယ္၊ (၂) လွပတင့္တယ္ရမယ္။

“အို-အာဒမ္၏ သားသမီးအေပါင္းတို႔၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ အရွက္ကို ဖံုးအုပ္သည့္ အဝတ္အစားကို၎ (အသင္တို႔လွပေအာင္ဆင္ယင္ရန္) ဝတ္စားတန္ဆာကို၎၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း၊ ဟီရိၾသတၱပၸတရားတည္းဟူေသာ ဝတ္စားတန္ဆာသည္ကား အျမင့္ျမတ္ဆံုးပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤကား ၎တို႔ေလ့လာမွတ္သားစဥ္းစားဆင္ျခင္ႏုိင္ၾကရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာတရပ္ပင္တည္း” (ၾကငွန္းမ်ားက႑ – ၇း၂၆)

ထိုနည္းတူစြာ အဝတ္အစားဆင္ယင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့က႑မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဆြလႅလႅားဟုအလုိင္းဟိဝစလႅမ္သခင္ရဲ႕ ေအာက္ပါမိန္႔ဆိုခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ေျခမ်က္စိေအာက္ဖံုးၿပီးဝတ္ျခင္းကေန ယခုလိုတားျမစ္ထားပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ဆြလႅလႅားဟုအလုိင္းဟိဝစလႅမ္က အမိန္႔ရွိေတာ္မူတယ္။ “အၾကင္မည္သည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လံုျခည္အပိုင္းအစဟာ ေျခမ်က္စိေအာက္ကို ေရာက္ေနမလဲ၊ အဲဒီအစိတ္အပိုင္းဟာ ဂ်ႏၷမ္ငရဲဘံုသို႔ ေရာက္ရွိလိမ့္မယ္” (ဘုခါရီက်မ္း/၅၄၅၀)

ထိုနည္းတူစြာ တမန္ေတာ္ျမတ္သခင္က အမ်ိဳးသားမ်ားကိုပိုးထည္သီးသန္႔ဝတ္ဆင္ျခင္းကေန တားျမစ္ေတာ္မူတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ဆြလႅလႅားဟုအလုိင္းဟိဝစလႅမ္အမိန္႔ရွိေတာ္မူတယ္။ “ေရႊနဲ႔ ပိုးထည္ဟာ ငါတမန္ေတာ္ရဲ႕ အြမၼသ္ထဲက အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ဟလာလ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ဟရာမ္ျဖစ္တယ္” (ဘုခါရီက်မ္း/၅၈၃၇)

ထိုနည္းတူစြာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟာ ကာဖိရ္မုရွ္ရိက္ေတြရဲ႕ဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္းကေန တားျမစ္ထားေတာ္မူတယ္။ ဟဒီးစ္ေတာ္မွာ လာရွိတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဆြလႅလႅားဟုအလုိင္းဟိဝစလႅမ္သခင္ဟာ တစ္ရက္ဆြဟာဗဟ္တစ္ပါးရဲ႕ဝတ္စားထားပံုကို ျမင္ေတာ္မူၿပီး အခုလိုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့တယ္။ “ဒီအဝတ္အစားေတြဟာ ကာဖိရ္ရဲ႕အဝတ္အစားေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသင္မဝတ္ဆင္ေလနဲ႔” (မြတ္စလင္က်မ္း/၂၀၇၇)

ေနာက္ထပ္ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပုဒ္မွာလာရွိတယ္။ “အၾကင္မည္သူမဆို မည္သည့္မ်ိဳးႏြယ္စုကို အတုခိုးမလဲ၊ ကိယာမသ္ကမာၻ႔တရားခြင္ေန႔မွာ ထိုသူထိုမ်ိဳးႏြယ္စုနဲ႔အတူ ရွင္ျပန္ထရမယ္” (အဗူဒါဝူးဒ္က်မ္း/၄၀၃၃)

ဒါ့အျပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက အဝတ္အစားဆင္ယင္တဲ့အခါ ျဖဳန္းတီးျခင္း၊ စိတ္ႀကီးဝင္ျခင္း၊ မာန္မာနေထာင္လႊားျခင္းကေန တားျမစ္ထားေတာ္မူပါတယ္။ ဟဒီးစ္ေတာ္မွာလာရွိတယ္။ “အသင္စားခ်င္ေသာ အရာစားပါ။ ဝတ္ခ်င္ေသာအရာဝတ္ပါ။ သို႔ေသာ္အသင့္အား ႏွစ္ခုတည္းေသာ ဂုနားဟ္ထဲသို႔ မနစ္မြန္းေစပါေလႏွင့္။ (၁) ျဖဳန္းတီးျခင္း (၂) စိတ္ႀကီးဝင္ျခင္း/မာန္မာနေထာင္လႊားျခင္း” (ဘုခါရီက်မ္း/၁၀/၂၆၄)

တမန္ေတာ္ျမတ္သခင္ဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ဆင္တူေသာအဝတ္အစား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ဆင္တူေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားေတာ္မူပါတယ္။ ဟဒီးစ္ေတာ္မွာ လာရွိတယ္။ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေအာင္ေနေသာအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေအာင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅားဟုအလုိင္းဟိဝစလႅမ္က လအ္နသ္ပို႔ေတာ္မူတယ္။ တဖန္အမိန္႔ရွိေတာ္မူတယ္။ ထိုသူမ်ားအားအသင္တုိ႔အိမ္မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ၾကေလကုန္” (ဘုခါရီက်မ္း/၅၈၈၆)

တင္ျပပါ အာယတ္ေတာ္ႏွွင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားကိုအေျခခံၿပီး အဝတ္အစားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရားေတာ္က လုိက္နာက်င့္သံုးရန္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို တင္ျပေပးသြားပါမယ္။

(၁) ေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ တရားေတာ္က ဖံုးကြယ္ရန္အေရးႀကီးသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို ျပည့္ျပည့္ဝဝလံုျခံဳေစေသာအဝတ္အစားျဖစ္ရမည္။

(၂) မိမိအတြက္တရားေတာ္က ဖံုးကြယ္ရန္အေရးႀကီးသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း၊ ပံုသဏၭာန္ေပၚေစေသာ၊ ပါးလႊာေသာ၊ က်ပ္ထုပ္ေသာ အဝတ္အစားမ်ိဳးဝတ္ဆင္ျခင္းမွေရွာင္ရမည္။

(၃) အမ်ိဳးသားမ်ားလံုျခည္၊ ေဘာင္းဘီ ဝတ္ဆင္ေသာအခါေျခမ်က္စိေဖာ္ထားရမည္။

(၄) ကာဖိရ္၊ ဖာစိက္၊ ဖာဂ်ိရ္မ်ား၏ အဝတ္အစားမ်ိဳးဝတ္ဆင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရမည္။

(၅) အမ်ိဳးသားမ်ား အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အစားဝတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမ်ိဳးသားအဝတ္အစားဝတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရမည္။

(၆) မိမိတတ္ႏုိင္ေသာအဆင့္ထက္ ေဈးႀကီးေသာအဝတ္အစားမ်ိဳးမွ ေရွာင္ရမည္။

(၇) ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာသူမ်ားသည္ သူဆင္းရဲဟုထင္ရေလာက္ေအာင္ ႏြမ္းပါးေသာအဝတ္အစားမ်ား မဝတ္သင့္ေပ။

(၈) ျပစားရန္၊ မာန္မာနေထာင္လႊားရန္ ဝတ္ဆင္ေသာ အဝတ္အစားပံုစံမ်ိဳးမွ ေရွာင္ရမည္။

(၉) အမ်ိဳးသားမ်ား သီးသန္႔ပိုးထည္စစ္ အဝတ္အစားမ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရမည္။

(၁၀) သန္႔ျပန္႔ေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ရမည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အျဖဴေရာင္ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာအဝတ္အစားျဖစ္ၿပီး အနီရဲေရာင္ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ မကၠ႐ူးဟ္ျဖစ္သည္။ အနီေရာင္စပ္ထားေသာ အဝတ္အစား၊ အနီေရာင္အလုိင္းမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားမ်ားမွာ ျခြင္းခ်က္မရွိဝတ္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။ (ဖသာဝါ ဒါ႐ုလ္အုလူးမ္ ကရာခ်ီ)

အထက္ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီရင္ လူတုိင္းမိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအဝတ္အစားကို ဝတ္ဆင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ တစ္ဆက္ထဲ အာလင္မ္သာသနာ့ပညာရွင္အမ်ားစုဟာ ကုရ္သဟ္ဘာေၾကာင့္ဝတ္ဆင္သလဲဆိုတာကို ရွင္းျပေပးလုိပါတယ္။

အထက္ပါအာယတ္ေတာ္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က သကၠဝါရဲ႕အဝတ္အစားဟာ အေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ မိန္႔ၾကာထားပါတယ္။ သကၠဝါရဲ႕ဝတ္႐ံုဆိုတာဘာကိုေခၚပါသလဲ။ သဖ္စီးရ္ေတြအမ်ားႀကီးထဲက အခ်ဳပ္ရွင္းျပရရင္ သကၠဝါရဲ႕ဝတ္႐ံုဆိုတာ အဲဒီအဝတ္အစားဝတ္ေနလ်က္ ႏွလံုးသားထဲမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အေၾကာက္တရား ကိန္းေအာင္းေနၿပီး သာသနာ့ရဲ႕ အမိန္႔ပညတ္ခ်က္ေတြအေပၚ တေသြမတိမ္းလုိက္နာႏုိင္စြမ္းရွိေနတဲ့ အဝတ္အစားကိုေခၚပါတယ္။

ဒီလိုအဝတ္အစားက ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔လိုအျပစ္ပင္လယ္မွာ နစ္မြန္းေနသူေတြမသိႏုိင္ေတာ့ အနီးစပ္ဆံုးအေနနဲ႔ သကၠဝါတရားကို ဘဝတစ္ခုလံုးလက္ကိုင္ထားခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တို႔ျမင္ေတြ႔ၾကားဖူးခဲ့ရတဲ့ သာသနာ့ပညာရွင္ သူေတာ္စင္ႀကီးေတြရဲ႕ အဝတ္အစားကိုလုိက္ၾကည့္ၿပီး ယခုေခတ္သာသနာ့ပညာရွင္အမ်ားစုဟာ ကုရ္သဟ္ကိုလိုက္ၿပီးဝတ္ၾကတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ သာသနာ့ပညာရွင္သူေတာ္စင္သူေတာ္ျမတ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး သူတို႔လိုလုိက္ဝတ္တယ္ဆိုရင္ အထက္က ဟဒီးစ္မွာတင္ျပထားသလို ကိယာမသ္ကမာၻ႔တရားခြင္ေန႔မွာသူတို႔နဲ႔အတူ ရွင္ျပန္ထႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားလို႔ရသြားမွာပါ။

ဉာဏ္အလင္းမဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၉) ၾသဂုတ္လထုတ္ကို Download ရယူရန္

Mediafire – http://bit.ly/2w2D4r2
pCloud – http://bit.ly/2vuKWhs