ကေလးႏႈတ္ဖ်ားမွ ဆုဒိုအာ

က႑ – Poem
 
ဤေဖာ္ျပပါ ကဗ်ာႏွစ္ပုိဒ္သည္ ေဒါက္တာ အိက္ဗာလ္၏ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ဘန္ေဂဒရာက်မ္းမွာ လူငယ္တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္စပ္ဆိုထားေသာ ကဗ်ာတို႔မွျဖစ္ပါသည္။ ေဒါက္တာအိက္ဗာလ္အေနျဖင့္ ဒိုအာေတာင္းဆုျပဳရာတြင္ ဤအခ်က္မ်ားကိုပါ ေအာက္ပါအတုိင္း ေလးနက္ေစလိုသည္။
 
ေဖာ္ျပမည့္ ကဗ်ာသည္ ေလးနက္႐ံုမက သေဘာတရားျပည့္၀သည္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ယင္းကဗ်ာတစ္ပုဒ္လံုးကို ျပန္ဆိုတင္ျပလိုက္ပါသည္။
 
ကေလးႏႈတ္ဖ်ားမွ ဆုဒိုအာ
 
# ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ႏႈတ္မွထြက္လာသည့္ ဤဒိုအာသည္
ကြၽႏု္ပ္၏ ႏွလံုးသားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္
အာသီသ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။
 
# အို… အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္
ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ဘ၀ခရီးသည္
ဆီမီးတန္ေဆာင္ကဲ့သို႔ လင္းထိန္ပါေစသား
 
# ကြၽႏ္ုပ္၏ ဆိတ္ၿငိမ္ေနမႈေၾကာင့္ ေမွာင္မုိက္က်ေနေသာ ကမာၻႀကီးသည္
ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ေတာက္ပမႈေၾကာင့္
ေနရာအႏွံ႔ လင္းထိန္ေစပါ။
 
ဤေဖာ္ျပပါ ျပန္ဆိုခ်က္သည္ အထက္ပါ ကဗ်ာႏွစ္ပိုဒ္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ရွိေနေသာ ကဗ်ာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
 
# ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ အမိေျမကို လွပေစဖို႔ျဖစ္ေစပါ။
ဤသည္ ပန္းအလွက ပန္းဥယ်ာဥ္ကို လွပေစသကဲ့သို႔ပင္။
 
# ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ဘ၀သည္ ပိုးဖလံႏွင့္ျဖစ္ေစလိုသည္။
ပညာအလင္းေရာင္ကို ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး အစဥ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေစပါ။
 
# ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏ အလုပ္သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ျဖစ္ေပါ။
ဒုကၡိတမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးရင့္သူတို႔ကို ခ်စ္ခင္သနားေစပါ။
 
# အိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ …
ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးကို မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္အေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစပါ။
ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးကို ေကာင္းျမတ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္
ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္စြမ္း ေပးသနားေတာ္မူပါ။
 
အာမင္န္း
 
ဤကဗ်ာကို ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယတိုက္နယ္ေဒသရွိ ေက်ာင္းသားသူငယ္တို႔ အလြတ္ရၾကၿပီး အလြန္ေလးနက္ေသာ အေတြးအျမင္ကို ႏွလံုးသြင္းေပးျခင္းျဖစ္ေပသည္။
(ဂ်ာ၀ီးဒ္သန္း)
 
ဧၿပီလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္ (၅) ကို အခမဲ့ Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2oN7U1f
Pcloud – http://bit.ly/2nP162Y
Dropbox – http://bit.ly/2otKFN1