သားလွရတနာ သမီးလွရတာေတြ ျဖစ္ေစဖို႔

က႑ – Education
 
ကေလးေတြက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ႀကီးက်ယ္လွတဲ့ခ်ီးျမႇင့္မႈဆိုတာ ဘယ္သူမွျငင္းမရပါဘူး။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္က မ်က္လံုးကိုေအးျမေစတဲ့အရာလို႔ဆိုထားတယ္။ (အလ္ဖုရ္ကားန္ – ၇၄)။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ျမင့္ျမတ္လွတဲ့ နဗီႏွစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ဟဇရသ္ အိဗ္ရာဟီးမ္သခင္ႏွင့္ ဟဇရသ္ဇကရိယာသခင္တို႔က သားဆုပန္ခဲ့တာကို အရွင္ျမတ္ကေတာင္းဆုျပည့္ေစခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း (အက္ဆြာဖားသ္ – ၁၀၀) နဲ႔ (မရ္ယမ္ – ၅) တို႔မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သားသမီးလိုခ်င္မႈဟာ သဘာ၀က်ၿပီး ျပဳပိုင္ေၾကာင္းထင္ရွားပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကပဲ သားသမီးေတြကိုလူသားအတြက္ မ်က္စိအလငး္ေရာင္နဲ႔ ႏွလံုးသားေအးျမစရာအျဖစ္ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ သားသမီးမရွိဘဲ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဆြဲေဆာင္စရာလူ႔ပတ္၀န္းက်င္ဆိုတာ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။
 
အစၥလာမ္က လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးကိုေပးဆပ္ရမယ့္ တာ၀န္၀တၱရားေတြသတ္မွတ္ထားသလို ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း သူတို႔ရဲ႕ အုပ္ထိန္းသူေတြလိုက္နာဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ကေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုး ၫႊန္ၾကားမႈက ေလာကႀကီးက သူတို႔ေရာက္လာတာကို ၀မ္းသာရမယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ရမယ္။ ၀မ္းမနည္းရဘူးလို႔ ဆိုထားတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တမန္ေတာ္အိဗ္ရာဟီးမ္ကို သားေတာ္ အိစ္ဟားက္ (ဟူးဒ္ – ၆၉-၇၁)၊ တမန္ေတာ္ဇကရိယာကို သားေသတာ္ယဟ္ယာ (အာလိအိမ္ရားန္ – ၂၉) ခ်ီးျမႇင့္မယ္လို႔ အသိေပးထားတာကို “သတင္းေကာင္း” လို႔ သံုးထားတယ္။ သားသမီးရရွိျခင္းက ၀မ္းသာစရာပါ။ သားျဖစ္ျဖစ္၊ သမီးျဖစ္ျဖစ္ ခြဲျခားမထားဘူး။ အစၥလာမ္မတုိင္မီက သမီးေမြးတာကို ၀မ္းနည္းစရာ၊ ရွက္စရာလို႔ ထင္ၾကတယ္။ ဒါကို ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္က ကာဖိရ္ေတြရဲ႕လုပ္ရပ္လို႔ဆိုၿပီး ႐ႈတ္ခ်ထားတယ္ (အဇ္ဇုခ္႐ုဖ္ – ၁၇)။ ကုိယ့္အတြက္သားက အက်ိဳးရွိမလား၊ သမီးက အသံုး၀င္မလား၊ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္ ဘယ္သူက ေဖးမ မလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွမသိႏုိင္ပါဘူး။
 
ကေလးသူငယ္မ်ားရဲဲ႕ ပထမဆံုးအခြင့္အေရးက အသက္ရွင္သန္မႈျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ကေပးထားတဲ့အခြင့္အေရးလို ကမာၻေပၚမွာ ဘယ္မွာမွမရွိဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကေလးရဲ႕တရား၀င္အခြင့္အေရးက သူေလာကႀကီးကို စၿပီးေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္လို႔သတ္မွတ္ၾကတယ္။ အစၥလာမ္က ကေလးကို လူ႔ဘ၀ထဲမေရာက္လာခင္ မိခင္၀မ္းၾကာထဲမွာ သေႏၶတည္တဲ့ေန႔ကစၿပီး ေလးစားထိုက္ၿပီးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခံလူသားျဖစ္ၿပီလို႔ ဆိုထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အစၥလာမ္အျမင္မွာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းက မျပဳပိုင္ဘူး။ ကေလးေမြးဖြားလာၿပီးေနာက္ အဲဒီကေလးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔က မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူသာမက လူသားထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ကိုအေျခခံၿပီး အစၥလာမ္က မိခင္ေပၚမွာ ကေလးကို ႏို႔တိုက္ရန္တာ၀န္ျဖစ္တယ္လို႔ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္မွာ တစ္ႀကိမ္ထက္မနည္းဆိုထားတယ္။ ကေလးအတြက္ မိခင္ရဲ႕ႏို႔ထက္သာပိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ အာဟာရမရွိဘူးဆိုတာ ေဆးပညာကပါ အတည္ျပဳထားၿပီးသားပါ။ ဒါ့အျပင္ ကေလးကိုယ္တုိင္ရွာေဖြစားေသာက္ႏုိင္တဲ့ အရြယ္မေရာက္မခ်င္း ကေလးရဲ႕ကိစၥအ၀၀ကို တာ၀န္ယူရမွာက မိဘျဖစ္တယ္။ မိဘမရွိရင္ အနီးစပ္ဆံုးသားခ်င္းေတြရဲ႕တာ၀န္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ကေလးကို အလုပ္ခုိင္းၿပီး မိဘက တာ၀န္ပ်က္ကြက္တာမ်ိဳး လံုး၀လုပ္လို႔မရဘူး (ရွာမီက်မ္း တြဲ – ၅၊ စာ – ၃၃၇)။
 
တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိ၀စလႅမ္က မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြကို ကေလးနဲ႔ပတ္သက္လာလွ်င္ ဦးစားေပးအနစ္နာခံဖို႔လည္း လမ္းၫႊန္ထားေသးတယ္။ ဟဇရသ္ အဗူဟု႐ိုင္ရဟ္သခင္ ဆင့္ျပန္တဲ့ ကန္ဇုလ္အုမၼာလ္က်မ္းရဲ႕ ဟဒီးဆ္ေတာ္တစ္ပုဒ္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္က ဒီလိုမိန္႔ထားပါတယ္။ “အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဂ်ႏၷသ္ကို ငါတမန္ေတာ္ျမတ္ထက္အရင္ ဘယ္သူမွမ၀င္ရဘူး၊ ဟရာမ္လို႔သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိယာမသ္ေန႔မွာ ငါတမန္ေတာ္ရဲ႕ ညာဖက္က အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဂ်ႏၷသ္တံခါး၀ဆီကိုေျပးလာတာျမင္မယ္။ အဲဒီအခါငါက သူဘာလို႔ ငါ့ထက္အရင္ ဂ်ႏၷသ္၀င္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာလဲလို႔ေမးတဲ့အခါင့ါကိုေျပာျပမွာက ဒီအမ်ိဳးသမီးက အလြန္ေခ်ာေမာလွပသူျဖစ္တယ္။ ဖတဆိုးကေလးေတြေၾကာင့္ မိမိေခ်ာေမာမႈကို ဂ႐ုမစိုက္ အနစ္နာခံကာ ေနာက္အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ ကေလးေတြျပဳစုမႈကိုလည္း အာ႐ံုထားခဲ့တယ္။ ကေလးေတြလူလားေျမာက္အရြယ္ေရာက္သည္ အထိပဲ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဒီလုပ္ရပ္ကို အလြန္တန္ဖိုးထားတာကို အသင္ေတြ႔ေနရတာပဲ” တဲ့။
 
တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္ဟိ၀စလႅမ္အမ်ားဆံုးေလးေလးနက္နက္တိုက္တြန္းခဲ့တဲ့ ကိစၥဟာ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးနဲ႔ စာရိတၱအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္က အဓမၼပညာေရးစနစ္ကိုလက္ခံတယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တမန္ေတာ္ျမတ္က မြတ္စလင္တိုင္းအတြက္ ပညာသင္ယူျခင္းက ဖရ္ဇ္မျပဳမေနရတာ၀န္လို႔ မိန္႔ထားတယ္။ (အိဗ္ႏုမာဂ်ဟ္က်မ္း)
ဖရ္ဇ္တာ၀န္အတြက္လိုအပ္လာရင္ အဓမၼနည္းလမ္းသံုးလို႔ရတယ္။ အိမာမ္ဗုခါရီက ဗုခါရီက်မ္းမွာ ၅ ႏွစ္အရြယ္မွာ ပညာစၿပီးသင္ရမယ့္အေၾကာင္း ဟဒီးဆ္အကိုးအကားနဲ႔တင္ျပထားတယ္။
 
“ပညာ” လို႔ဆိုရာမွာ ေလာကီဘ၀ေကာင္းၿပီး အာခိရသ္ေလာကုတၱရာမွာလည္း ေကာင္းစားမယ့္ အေျခခံသာသနာ့ပညာပါ၀င္သလို ကိုယ့္ဘ၀ရပ္တည္ဖို႔၊ စား၀တ္ေနေရးကိုေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ သိကၡာရွိရွိ လူပံုအလယ္မွာေနႏုိင္ဖို႔၊ လိုအပ္တဲ့ စီးပြားေရးရွာႏုိင္ဖုိ႔ ေလာကီပညာလည္းလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ၿခံဳငံုၿပီး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္က အလြန္ျပည့္စံုတဲ့အသံုးအႏႈန္းကို သံုးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္နဲ႔ ကိုယ့္မိသားစုကိုပါ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမီးက ကယ္တင္ၾကပါ (အသ္သဟ္ရီးမ္ – ၆)။ ကေလးေတြကို ဂ်ဟႏၷမ္က ကယ္ဖို႔ သာသနာ့ပညာကေတာ့ အေရးႀကီးတာမွန္ပါတယ္။ စီးပြားရွာႏုိင္ဖို႔ ေလာကီပညာကိုလည္းလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွမိမိလိုအပ္ခ်က္ကိုပိုင္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ရွာႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ လူပံုအလယ္မွာ သိကၡာက်မယ့္ နည္းနဲ႔စီးပြားမရွာႏုိင္ေအာင္ ေလာကီပညာလည္းလိုအပ္ပါတယ္။
 
ကေလးေတြကို ပညာနဲ႔အတူျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ လိမၼာေရးျခားရွိလာမွ လူပီသမွာျဖစ္တယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိ၀စလႅမ္က မိန႔္ထားတယ္။ ကေလးေတြကို လိမၼာလာေအာင္နဲ႔ ေကာင္းတဲ့စာရိတၱရွင္ေတြျဖစ္လာေအာင္ သင္ၾကားေပးတာထက္ သာပိုေကာင္းမြန္တဲ့ ခ်ီးျမႇင့္မႈမရွိဘူး” (သိရ္မီဇီက်မ္း)။ ေနာက္ဟဒီးဆ္ေတာ္တစ္ပုဒ္မွာကေလးေတြကို ယဥ္ေက်းလိမၼာေအာင္ သင္ၾကားေပးၾကပါလို႔ဆိုထားတယ္ (အိဗ္ႏုမာဂ်ဟ္က်မ္း)။ တမန္ေတာ္ျမတ္က လူ႔စိတ္ကိုလည္း ကြၽမ္းက်င္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္ၿပီး လူ႔ဘ၀မွာ လိုအပ္မယ့္ ကိစၥအ၀၀ကို ႀကီးသည္ငယ္သည္မဟူ လမး္ၫႊန္ထားတာေတြ႔ရမွာပါ။ တစ္ေနရာမွာ ကေလးေတြရဲ႕ ၀တၱရား မိဘေတြအေပၚဘာေတြရွိသလဲဆိုတာ ျပည့္ျပည့္စံုစံုအခုလိုအမိန္႔ရွိထားတာေတြ႔ရတယ္။
 
ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ရင္ အကီကဟ္လုပ္ပါ။ နာမည္ကင္ပြန္းတပ္ပါ။ ေရခ်ိဳးေပးပါ။ (၁၃) ႏွစ္ေျမာက္လာလွ်င္ ဆြလာသ္၊ ဆြိယာမ္အတြက္ျပစ္ဒဏ္ေပးပါ။ (၁၆) ႏွစ္ျပည့္ရင္ ထိမ္းျမားေပးပါ။ ၿပီးရင္သူ႔လက္ကိုင္ၿပီးေျပာပါ။ ငါကမင္းကို ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို႔သင္ေပးခဲ့တယ္။ ပညာသင္ေပးခဲ့တယ္။ နိကာဟ္ထိမ္းျမားေပးတယ္။ အခုအလႅာဟ္ထံမွာ ငါခိုလံႈမႈယူပါတယ္။ မင္းေလာကမွာ င့ါအတြက္ ဖိသ္နဟ္စမ္းသပ္ခံမျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ အာခိရသ္မွာ အဇားဗ္ရဲ႕အေၾကာင္းခံမျဖစ္ဖို႔ပဲ (မုစ္နဒ္အဟ္မဒ္က်မ္း)။
 
ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရး၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုနည္းေတြကို သံုးသင့္လဲဆိုတာကို တမန္ေတာ္ျမတ္က မိမိရဲ႕မိန္႔ဆိုခ်က္ေတြနဲ႔အတူ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးျပသသြားတာေတြလည္းေတြ႔ရပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ ကေလးေတြရဲ႕အေနအထား၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အေျခအေနနဲ႔အခ်ိန္အခါအားျဖင့္ တစ္ခါတစ္ေလ ႏူးႏူးညံ့ညံ့၊ တစ္ခါတစ္ေလျပင္းသင့္လွ်င္ျပင္းရပါတယ္။ မလိုအပ္ဘဲ ၾကမ္းတမ္းမႈနဲ႔ အၿမဲတမ္းျပင္းထန္မႈက အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈနည္းေစၿပီး ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားေစပါတယ္။ ကေလးေတြအတြက္ ၾကင္နာမႈက အဓိကက်ပါတယ္။ ဟဇရသ္အနတ္စ္က မိန္႔တယ္။ ကေလးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိ၀စလႅမ္ထက္ပိုၿပီး ၾကင္နာတတ္သူကို က်ေနာ္မေတြ႔ဖူးပါ (မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)။
 
တစ္ခါက တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိ၀စလႅမ္ ဟဇရသ္ ဟုစိုင္းန္ (ရေသြ႔) ကို နမ္း႐ႈံ႕ေနတာကိုျမင္ေတာ့ ဟဇရသ္ အက္ရဟ္ဗင္န္ဟာဘိစ္ (ရေသြ႔) သခင္က က်ေနာ့္မွာ သား ၁၀ ေယာက္ရွိပါတယ္။ တစ္ခါမွ က်ေနာ္မနမ္းဖူးပါဘူးလို႔ဆိုတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က ၾကင္နာမႈမရွိသူက ၾကင္နာသနားမႈလည္း မခံရဘူးလို႔ မိန္႔တယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဒီၾကင္နာသနားခ်စ္ခင္မႈက ကိုယ့္သားသမီးမွမဟုတ္၊ တျခားကေလးေတြကိုလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ကေလးေတြနဲ႔ေရာေရာေႏွာေႏွာလည္းေနပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ခရီးသြားတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ခရီးက ျပန္လာခ်ိန္မွာ မဒီနာဟ္က ကေလးတစ္အုပ္က ၿမိဳ႕ျပင္အထိ ပို႔ဖို႔ ႀကိဳဖို႔သြားၾကတယ္။ အဲဒီအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္က ကေလးေတြကို မိမိအစီးအနင္းေရွ႕ေနာက္မွာ တင္ေတာ္မူေလ့ရွိတယ္။ ကေလးေတြကို အၿမဲဂ႐ုမစိုက္တာမ်ိဳး၊ စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ လုပ္တာမ်ိဳးေတြက မေကာင္းပါဘူး။
 
လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး ၾကမ္းတာက ကေလးေတြအတြက္ နစ္နာႏုိင္သလို လိုအပ္တဲ့အခါမွာ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းမႈမရွိဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းကလည္း လံုး၀မလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥပါ။ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ ကေလးေတြမလိမၼာႏုိင္ဘူး။ ႐ိုင္းပ်လာလိမ့္မယ္။ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြမွာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကို တဇြတ္ထိုးလုပ္တတ္တဲ့အက်င့္ျဖစ္သြားမယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးက ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကို အလြန္ထိခိုက္နစ္နာႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္က လိုအပ္တဲ့အခါ ကေလးေတြကို ဆံုးမဖို႔အမိန္႔ေပးထားတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က (၁၀)ႏွစ္အရြယ္ေရာက္ေနတဲ့ ကေလးက ဆြလားသ္မွာ ပ်င္းရိတယ္ဆိုရင္ လိုအပ္သလို အနည္းငယ္႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမလို႔ရေၾကာင္း မိန္႔ဆိုထားတယ္ (သိရ္မီဇီက်မ္း – ၉၃)။ အစၥလာမ္ ဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ားကလည္း မိဘနဲ႔ဆရာသမားမ်ားကို စည္းကမ္းေဘာင္သတ္မွတ္ၿပီး အဲဒီေဘာင္ကို မေက်ာ္ေစဘဲ ႐ိုက္ႏွက္ခြင့္ရွိေၾကာင္းဆိုထားတယ္။
ကေလးေတြအတြက္ ဒုအာေတာင္းေပးျခင္းကလည္း သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကေလးေကာ၊ တျခားကေလးေတြအတြက္လည္း ဆုေတာင္းေပးရမယ္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္မွာ တခ်ိဳ႕နဗီမ်ားရဲ႕ ဒုအာအေၾကာင္းပါတယ္။ မိမိသားသမီးမ်ားလိမၼာေရးျခားရွိဖို႔နဲ႔ အမွန္တရားေပၚမွာ အၿမဲတမ္းရပ္တည္ေနႏုိင္ဖို႔ေတာင္းထားပါတယ္။ အလြန္ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ ဟဒီးဆ္ပညာရွင္နဲ႔ သူေတာ္စင္တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ အဗ္ဒုလႅာဟ္ဗင္န္မုဘာရက္အေၾကာင္းက လူသိမ်ားပါတယ္။ သူ႔ဘ၀အစပိုင္းမွာ တီးခံုေပ်ာ္ပါးမႈ၊ ေတးသီခ်င္းေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႔ခဲ့သူပါ။ အရက္ေသစာကိုပါ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္မွီ၀ဲခဲ့တယ္။ မိဘႏွစ္ပါးက စိတ္ထိခုိက္ၿပီး ေန႔ညသားအတြက္ ဒုအာဆုေတာင္းခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔တစ္ေန႔ေပ်ာ္ပါးမူးယစ္ၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့တယ္။ အိပ္မက္မွာ အလြန္လွပတဲ့ ဥယ်ာဥ္ၿခံကိုေတြ႔တယ္။ သစ္ကိုင္းတစ္ကိုင္းမွာ ငွက္တစ္ေကာင္နားေနၿပီး ႏႈတ္ကေအာက္ပါ အာယသ္ကို ရြတ္ဆိုေနတာၾကားရတယ္။
 
မုအ္မင္န္သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔အဖို႔ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္၏ဆံုးမၾသ၀ဒါသတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္၏ ေရွ႕၀ယ္လည္းေကာင္း၊ က်ေရာက္လာၿပီးျဖစ္ေသာ အမွန္တရား၏ေရွ႕၀ယ္လည္းေကာင္း စိတ္ႏွလံုးမ်ားကိုင္းညြတ္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီမဟုတ္ေလာ (အလ္ဟဒီးဒ္ – ၁၆)
 
အဗ္ဒုလႅာဟ္ဗင္န္မုဘာရက္ အိပ္ယာကေနလန္႔ျဖန္႔ၿပီးႏိုးလာတယ္။ ႏႈတ္ကေန “အိုအလႅာဟ္! အခ်ိန္တန္ပါၿပီလို႔ တတြတ္တြတ္ေျပာရင္း အရက္ခြက္၊ ပုလင္း၊ တူရိယာအားလံုးကို ႐ိုက္ခ်ိဳးၿပီး ေရာင္စံုအက်ႌကိုခြၽတ္၊ ေရခ်ိဳးၿပီး အရွင္ထံမွာ ေသာင္ဗဟ္ျပဳအမွား၀န္ခံခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ပညာကိုသင္ယူဆည္းပူးရင္းနဲ႔ အလြန္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဟဒီးဆ္ပညာရွင္ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ဟဒီးဆ္ပညာရွင္တုိင္း၊ ေဖကာဟ္ဓမၼသတ္ပညာရွင္တုိင္းေလးစားရတဲ့ ပညာရွင္နဲ႔ သူေတာ္စင္ျဖစ္သြားခဲ့ရတာဟာ မိဘေတြရဲ႕ ဒိုအာေၾကာင့္လို႔ဆိုႏုိင္တယ္။
 
ယခုတိုးတက္ေနတဲ့ ဒီေခတ္မွာ အုပ္ထိန္းသူေတြက ကေလးေတြအတြက္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ေတာ့တာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာကေလးေတြအတြက္ အလြန္လိုအပ္တဲ့အရာပါ။ ကေလးေတြဟာဖခင္နဲ႔ အုပ္ထိန္းသူရဲ႕စစ္မွန္တဲ့အခ်စ္ေတြ မရၾကဘူး။ ကေလးေတြကို ပဲ့ျပင္ဆံုးမမႈမရွိသေလာက္ပါပဲ။ စာအုပ္ဆုိင္ေတြမွာဆိုရင္လည္း ကေလးေတြပ်က္စီးမယ့္စာအုပ္ေတြ ထုနဲ႔ေထးျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကေလးေတြျပဳျပင္မႈရမယ့္ လူေကာင္းျဖစ္မယ့္စာအုပ္စာေပမရွိသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ တီဗီ၊ ဗီဒီယို၊ မီဒီယာေတြမွာလည္း ကေလးေတြတိုးတက္ေစမယ့္အရာေတြအစား ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားေစမယ့္ ဟာေတြမ်ားေနပါတယ္။ ကေလးေတြအခြင့္အေရးဆိုတာ သူတို႔ကို စားေသာက္ဖို႔စီစဥ္ေပး႐ံုနဲ႔မၿပီးပါဘူး။ သတင္းမီဒီယာေတြက သူတို႔ရဲ႕ စာရိတၱေတြေကာင္းလာဖို႔ သင္ၾကားေပးတဲ့ ပညာသင္ယူႏုိင္ရာေနရာ ျဖစ္လာသင့္ပါတယ္။ ကေလးေတြအတြက္ ေငြေၾကးရွာေဖြ႐ံုနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး။ ကေလးေတြအတြက္ အခ်ိန္ထုတ္ေပးရမွာလည္း သူတို႔အခြင့္အေရးပါ။ အခ်ိန္မေပးျခင္းက ကေလးေတြအေပၚ မတရားရာက်ၿပီး သူတို႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း လူေတြကို အသိေပးဖို႔လိုပါတယ္။
(GTI ေက်ာ္မင္းႏုိင္ေရးသည္)
ဧၿပီလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္ (၅) ကို အခမဲ့ Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2oN7U1f
Pcloud – http://bit.ly/2nP162Y
Dropbox – http://bit.ly/2otKFN1