သာေကတ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း အျမန္ဆံုးျပန္ဖြင့္ေပးဖို႔ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ေတာင္းဆို

ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား ပိတ္ပင္လိုက္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သာေကတၿမိဳ႕နယ္မွ အစၥလာမ္ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္း (မဒ္ရဆာ) ႏွစ္ေက်ာင္းအား ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ (HRW) က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘာသာေပါင္းစံုအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း၊ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား ကာကြယ္ေပးသင့္ေၾကာင္း HRW က ဆိုသည္။
 
ဧၿပီလကုန္ပိုင္းတြင္ လူ ၅၀ မွ ၁၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ားက သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အား အဆိုပါ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းပိတ္ပင္ရန္အတြက္ အဓမၼဖိအားေပးေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရး၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းမျပဳဟု မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာေၾကာင္း အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ားက စြတ္စြဲခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းအား ပိတ္ပင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္လိုက္ခဲ့ၿပီး ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ကေလးငယ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ၏ ပညာသင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအား ပိတ္ပင္လိုက္ၾကသည္။

Two police officers guard one of the closed madrasas in Thaketa Township, Rangoon, after authorities inspected the building, April 29, 2017. © 2017 Richard Weir/Human Rights Watch

 
“လူရမ္းကားဂိုဏ္းရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြက ျခြင္းခ်က္မရွိ အေလွ်ာ့ေပးၿပီး မြတ္စလင္စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာငး္ကို ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းဟာအစိုးရရဲ႕ လူနည္းစုေတြအေပၚ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” ဟု HRW ၏ အာရွဆုိင္ရာ ဒု-ဒါ႐ိုက္တာ Phil Robertson က ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
“အစိုးရအေနနဲ႔ အဲဒီပိတ္ပင္ထားမႈကို အလ်င္အျမန္႐ုပ္သိမ္းေပးၿပီး လူနည္းစု ဘာသာေရးအုပ္စုေတြအေပၚ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို အဆံုးသတ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘာသာေရးေခါင္းစဥ္သံုးၿပီး တရားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္အုပ္စုကို အေရးယူသင့္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
 
လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ရဲတပ္ဖြဲ႔သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီအား အႀကိမ္ႀကိမ္ဖုန္းဆက္ေသာ္လည္း အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူကမွ မွတ္ခ်က္ေပးလိုျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
 
“မြတ္စလင္ေတြအျပင္ တျခားဘာသာေရးလူနည္းစုအုပ္စုေတြကို အၾကမ္းဖက္ဖို႔ လံႈေဆာ္ေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ကို ျမန္မာအာဏာပိုင္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ၿပီး ေျဖရွင္းလိုစိတ္မရွိေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါသက္ေသျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီလိုလုပ္ေနျခင္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာပညာသင္ၾကားခြင့္ေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ အစိုးရက ပ်က္ကြက္ရာေရာက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူအားလံုးကို အေျခခံလံုၿခံဳေရးေတာင္ မေပးႏုိင္ဘူးဆိုတာပါ။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ လူနည္းစုအုပ္စုအေပၚ ေနာက္ထပ္က်ဴးလြန္လာမယ့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ထုိင္ေစာင့္ေနလို႔မရပါဘူး။ သူတု႔ိအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဘာသာေရးတင္းမာမႈ၊ အျငင္းပြားမႈေတြကို ကာကြယ္တားဆီးဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ျပည္သူတိုင္းဟာ သက္ဆုိင္ရာဘာသာတရားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ က်င့္သံုးႏုိင္မွာပါ” ဟု Phil Robertson က ဆက္လက္ေထာက္ျပခဲ့သည္။
 
လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြ႔ဲ၏ အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုကို ဖတ္႐ႈရန္ –
Burma: Two Islamic Schools Shuttered in Rangoon
Protect Religious Freedom, End Restrictions Targeting Minorities
https://www.hrw.org/news/2017/05/08/burma-two-islamic-schools-shuttered-rangoon
 
Photo – Two police officers guard one of the closed madrasas in Thaketa Township, Rangoon, after authorities inspected the building, April 29, 2017. © 2017 Richard Weir/Human Rights Watch
 
ဉာဏ္အလင္း