ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သမုိင္းဝင္ခရီးစဥ္လာေရာက္မည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္႔ဆစ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးကို အာ႐ံုစိုက္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတစ္ပါး ပထမဆံုးအႀကိမ္လာေရာက္သည့္ သမုိင္းဝင္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဗာတီကန္မွ ကက္သလစ္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပုပ္ဖရန္႔ဆစ္က လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း လာေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကက္သလစ္သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားလ်က္ရွိသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးအာ႐ံုစိုက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
သမုိင္းဝင္ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကိုသာမက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကိုလညး္ သြားေရာက္ဦးမည္ဟု Union of Catholic Asian News က ေရးသားထားသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ကိုယ္တုိင္ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ သေဘာထားတင္းမာသည့္ ဗုဒၶဘာသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ အင္အားစုမ်ားက လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ျခင္းမ်ားစတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ကာ အစုိးရအဖြဲ႔ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အရင္ဆံုးေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔သြားေရာက္မည္ဟုသိရသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔တြင္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္အင္မတန္နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ခံရသည့္အေရးကိုသာ အဓိက အာ႐ံုစိုက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္႔ဆစ္သည္ ယခင္ကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာခဏဆိုသလို ႏႈတ္အားျဖင့္ ျပစ္တင္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမ်ားရွိသည္။
 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္႔ဆစ္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွစ္ပါးအသီးသီးခန္႔အပ္ေပးခဲ့သည့္ ပထမဆံုး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ ၇၀၀,၀၀၀ ဦးခန္႔အၾကမ္းအားျဖင့္ရွိသည္။
 
Ref: asiancorrespondent
 
ဇူလိုင္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၈) ကို ေအာက္ပါ Link ေတြကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ
 
Mediafire – http://bit.ly/2umlRbf