ဗုဒၶဘာသာစင္တာႀကီးတစ္ခု မေလးအစိုးရဖြင့္လွစ္ေပးမည္

ဘာသာေပါင္းစံုအသိုက္အ၀န္းတစ္ခုေပၚေပါက္ရန္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစိုးရ၏စီမံခ်က္အျဖစ္ မေလးရွား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ပူထရာဂ်ာယားတြင္ ဗုဒၶဘာသာစင္တာတစ္ခုႏွင့္ အျခားေသာဘာသာတရားႀကီးမ်ား၏ ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

“က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့အတုိင္း ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို အစိုးရက ဘယ္ေလာက္ထိအေလးထားေဆာင္ရြက္သလဲဆိုတာကိုေပၚလြင္ေစမွာပါ” ဟု ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန (၂) Datuk Seri Ong Ka Chuan က ဆိုသည္။ သီးသန္႔နယ္ေျမ အမွတ္ (၂) တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ၿပီျဖစ္ေသာ Pusat Buddhis Dhammaduta Malaysia အေဆာက္အအံုဖြင့္လွစ္ပြဲသို႔ ၎က တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယင္းစင္တာကို ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ေဘးကပ္ရပ္တြင္ရွိေသာ မေလးအစိုးရပိုင္ ၀.၂၇ ဟက္တာ အက်ယ္အ၀န္းရွိေျမေပၚတြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာအတြင္း ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္အိႏၵိယလက္ရာ ဘုရားေက်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာ တည္ရွိၿပီး ယင္းေျမေနရာကို Devi Sri Lalithaambigai Alayam Comples ဟုလည္းေခၚတြင္သည္။

ယခုဖြင့္ပြဲသည္ မေလးရွားဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ မွတ္တမ္းသစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းစင္တာကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တင္စားႏုိင္ေၾကာင္း ဖြင့္ပြဲကိုတက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေသာ ၀န္ႀကီး Ong က ေျပာသည္။ ေျမေနရာ၀န္းက်င္တြင္ မြတ္စလင္မဟုတ္သည့္အျခားအဓိကဘာသာႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ခရစ္ယာန္၊ တာအို၀ါဒ၊ ဆိခ္ အစရွိသည္တို႔၏ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ဟု အစိုးရကေျပာထားသည္။

မေလးရွားဗုဒၶဘာသာသာသနာျပဳအဖြဲ႔ (BMSM) အတြက္ ၁၈၅၈ စကြဲမီတာအက်ယ္ရွိ အမိုးေပၚတြင္ပန္းၿခံပါေသာႏွစ္ထပ္အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ရန္ ရင္းဂစ္ ၈ သန္းကို အစိုးရက လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအေဆာက္အအံုတြင္ ပူထရာဂ်ာယား၌ အေျခခ်ေနထိုင္သူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၂၀၀၀ ခန္႔ တၿပိဳင္နက္ထဲ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းႏုိင္မည္ဟု သိရသည္။

BMSM ၏ ပူထရာဂ်ာယားအဖြဲ႔ခြဲက မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ အဓိက ဘာသာတရားမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိလာေစေရးႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံုသဟာဇာတျဖစ္ေရးအတြက္ ပြဲမ်ားစီစဥ္ေပးသြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

Ref: thestar

ဉာဏ္အလင္း