မြတ္စလင္မ်ားကို ဥပုသ္ေျဖညစာစားပြဲ ဖိတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုး ဒုတိယသံ႐ံုးအႀကီးအကဲ မစၥတာ ေဒးဗစ္ေဟာလ္က မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်ိဳ႕အား အိဖ္သာရီ ဥပုသ္ေျဖညစာစားပြဲ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သံ႐ံုး၏ တရားဝင္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ British Embassy Rangoon တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ပံုထဲတြင္ ဖိတ္ၾကားခံရသူ မြတ္စလင္မ်ားအျဖစ္ ဓမၼဗိမာန္ ဦးေဆာင္ေဆာ္ၾသေရးမွဴး ဦးေအးလြင္၊ ဦးတင္ျမင့္ ႏွင့္ ေဒါက္တာေဆာင္းလြင္ေအာင္တို႔ကို ေတြ႔ရသည္။
 
ထို႔အျပင္ ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုးက “ မြတ္စလင္မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုး ေကာင္းျမတ္ေသာဥပုပ္ျဖစ္ပါေစ..” ဟု ဆုေတာင္းထားၿပီး ၎တို႔၏ Cover Photo ကိုလည္း Eid Mubarak “ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျပည့္စံုေသာ အီးဒ္ေန႔ျဖစ္ပါေစ” ဟု ေျပာင္းလဲကာ အီးဒ္အႀကိဳဆုေတာင္းေပးထားသည္။ 
ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ လူမ်ိဳး ဘာသာအလိုက္ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အထြဋ္အျမတ္ေန႔ရက္မ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ားကို ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သဝဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း၊ ႀကိဳဆိုေၾကာင္းမိန္႔ခြန္းေျပာျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳကာ ျပည္သူျပည္သားအားလံုးကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေလ့ရွိသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး စတင္သည္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္သည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ ယခု သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ လက္ထက္တြင္လည္း အလားတူ လုပ္ရပ္မ်ိဳး မေတြ႔ရေသးေပ။
 
ဓာတ္ပံု – British Embassy Club, Rangoon
 
ရမဇာန္အထူးထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၇) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။