ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဖိအားေပးရန္ ၾသစေတးလ်ကို ႏုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ တိုက္တြန္း

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ၾသစေတးလ်က ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ႏုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ AI က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားၾကား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡအတြင္း ျပည္သူ ၁၀၀,၀၀၀ နီးပါး ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း AI က အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
“ရခုိင္ျပည္နယ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုေတြခံစားေနရတဲ့ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြကို ပစ္မွတ္ထားတဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာလည္း အလားတူေၾကာက္ရြံထိတ္လန္႔ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္” လို႔ AI ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မက္သယူးဝဲလ္ က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈ၊ တရားလက္လြတ္သတ္ျဖတ္မႈ၊ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဗံုးႀကဲမႈ၊ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီအမ်ားကန္႔သတ္မႈတို႔ကို စစ္တပ္ကက်ယ္က်ယ္ပ်ံ႔ပ်ံ႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း AI ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

© KO SAI/AFP/Getty Images

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္မ်ားကလည္း အရပ္သားမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲျခင္း၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကို အဓမၼလူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ျဖဴခါျပာခါက်ေနေသာရြာမ်ားကို ထပ္ဆင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းမ်ားလုပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾသစေတးလ်အစိုးရအေနျဖင့္ အႀကံျပဳသင့္ေၾကာင္း AI က တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
 
© AAP 2017