ေဘာ့စနီးယား ဟာဖီးဇ္မ်ား

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တစ္အုပ္လံုးကို အလြတ္ရေအာင္ အာဂံုေဆာင္ က်က္မွတ္ျခင္းသည္ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇဂိုဗီးနားႏုိင္ငံတြင္ ဟိုးယခင္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုဟု ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေခ်။
 
ကုရ္အာန္အာဂံုေဆာင္ၿပီးေျမာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဒီပလိုမာလက္မွတ္ကို ရယူလိုပါက ၁၅ ရက္အတြင္းက်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တစ္အုပ္လံုးကို အလြတ္ရြတ္ဆိုႏုိင္ဖို႔လိုအပ္သည္။ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ထုိင္ထဲ ႏွစ္ပါရဟ္ (၂ ဂြၽဇ္) ဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
 
ကုရ္အာန္က်က္မွတ္ျခင္း၏ ပထမဆံုးအဆင့္သည္ ဆရာတစ္ဦးထံမွ စတင္ သင္ယူျခင္းျဖင့္အစျပဳသည္။ ကုရ္အာန္အာဂံုေဆာင္ျခင္းသည္ ထိုအေတာအတြင္း မိမိဘ၀ကို အၿပီးျမႇဳပ္ႏွံထားရန္လိုအပ္သလို အခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာကို အာဂံုေဆာင္ျခင္းျဖင့္သာ ကုန္လြန္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕စာအသစ္က်က္ျခင္း၊ ေနာက္စာျပန္ေႏႊးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာင္ျမင္လိုေသာ ေက်ာင္းသားတုိင္းသည္ အာဂံုေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္သည္ ဆရာတစ္ဦးဦး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို နာယူရန္အေရးႀကီးသည္။ ထိုမုဟဖ္ဖီးဇ္သည္ ကုရ္အာန္ကို အာဂံုေဆာင္ထားသူျဖစ္သည္။ ထိုသူ၏ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားသည္ ကုရ္အာန္ကို အာဂံုေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစမည္ျဖစ္သည္။
 
ဒုတိယအဆင့္သည္ ေနာက္စာပိုင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဂံုေဆာင္ၿပီးသား စာမ်ားကို မေမ့ေလ်ာ့ေစရန္အတြက္ ဆရာတစ္ဦး၏ ပဲ့ကိုင္မႈျဖင့္ ကုရ္အာန္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ျပန္ေႏႊးျခင္းျဖင့္ မိမိ၏မွတ္ဉာဏ္ကို ခိုင္မာေစရန္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဤနည္းလမ္းကို ေဘာ့စနီးယားတြင္အဓိကသံုးၾကသည္။
 
တတိယအဆင့္သည္ အာဂံုေဆာင္ထားသည့္ ဟာဖီးဇ္အား စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ အာဂံုေဆာင္ ဟာဖီးဇ္သည္ မိမိ၏ ကုရ္အာန္မွတ္ဉာဏ္အား အစစ္ေဆးခံသည့္အေနျဖင့္ ေဘာ့စနီးယား အစၥလာမၼစ္ကြန္ျမဴနီတီလက္ေအာက္ရွိ ဟိဖ္ဇ္ေကာ္မရွင္ (Commission of Hifz) ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကုရ္အာန္တစ္အုပ္လံုးကို အလြတ္ရြတ္ဆိုျပရမည္။ ေကာ္မရွင္တြင္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ခုႏွစ္ဦးပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔အားလံုးမွာ မႊတ္ေနေအာင္အလြတ္ရေသာ ဂ်ိဳင္ယသ္ဟာဖီးဇ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔ေရွ႕ေမွာက္၌ အသစ္စက္စက္ ဟာဖီးဇ္သည္ တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ပါရဟ္ (၂ ဂြၽဇ္ – စာမ်က္ႏွာ ၄၀) ကို တစ္ထုိင္ထဲ ရြတ္ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း တစ္အုပ္လံုးအၿပီးဖတ္ႏုိင္ရမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ယင္းနည္းျဖင့္ေအာင္ျမင္သူ ဟာဖီးဇ္ေပါင္း ၃၆၁ ပါးသာ ရွိေသးသည္။
 
၂၀၁၄ တြင္ အသက္ ၁၆ႏွစ္အရြယ္ အာဟ္မဒ္ ဟမီဒိုဗစ္ခ်္ (Ahmed Hamidović) သည္ ေဘာ့စနီးယားအသက္အငယ္ဆံုး ဟာဖီးဇ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဂံုေဆာင္ျခင္းၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး ဟာဖီးဇ္ အလီဂ်ာရဟ္မားန္ (Alija Rahman) ၏ လက္ေအာက္တြင္ ေနာက္စာျပန္ေႏႊးခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ္မရွင္၏ေရွ႕ေမွာက္၌ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ ေဘာ့စနီးယားအသက္အငယ္ဆံုး ဟာဖီးဇ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကုရ္အာန္ၿပိဳင္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ကာ ဆုေပါင္းမ်ားစြာလည္း ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့ေသးသည္။

ဟာဖီးဇ္ဒီပလိုမာရယူေနသည့္ အာဟ္မဒ္ ဟမီဒိုဗစ္ခ်္

Ref: Ilmfeed
 
ဉာဏ္အလင္းမဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၆) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန အခမဲ့ Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
 
Mediafire – http://bit.ly/2qzk7YZ
pCloud – http://bit.ly/2rp2r17
Dropbox – http://bit.ly/2pNIeG7
 
အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာကိစၥမ်ားအတြက္
 
Enlightenment Magazine Messenger သို႔မဟုတ္
ဖုန္း – 0945760661 သို႔မဟုတ္
Email – enlightment.magazine@gmail.com တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။