မြတ္စလင္ ရဲေမမ်ားအတြက္ ဟိဂ်ားဗ္

 

မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အၿမဲလိုလို အျငင္းပြားစရာမ်ား ေပၚေပါက္ေလ့ရွိသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ႀကံဳလာၿပီဆိုလ်င္ အေျဖတစ္ခုတိတိက်က်ထြက္မလာဘဲ ကိုယ္သန္ရာသန္ရာကိုသာ ကိုင္စြဲေလ့ရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
 
သို႔ရာတြင္ စေကာ့တလန္ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ကေနဒါေတာ္၀င္ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔က မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးရဲေမမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔၀တ္စံုျပည့္ႏွင့္အတူ ဟိဂ်ားဗ္ေခါင္းေပါင္းမ်ား ၀တ္ဆင္ခြင့္ေပးကာ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကို အျမင့္ဆံုးကို ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ၾကသည္။
 
အထက္ပါႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္အတူ တူရကီႏုိင္ငံတြင္လည္း စီက်ဴလာတူရကီႏုိင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့ေသာ မုဆ္တဖာ ကီမလ္ အတာတပ္ခ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးရဲေမမ်ား ဟိဂ်ားဗ္၀တ္ဆင္ခြင့္ကို လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက စတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။
 
ရဲေမမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ခ်ိန္အတြင္း ရဲဦးထုပ္ကို ဟိဂ်ားဗ္အေပၚမွ ေဆာင္းရမည္ျဖစ္ကာ ဟိဂ်ားဗ္အေရာင္ႏွင့္ အဆင္ကို ဦးထုပ္အေရာင္ႏွင့္ ဆင္တူ၀တ္ဆင္ရမည္ဟုဆိုသည္။
အစၥလာမ္တန္ဖိုးမ်ားအေျခယူထားေသာ တူရကီ သမၼတ ရီဆပ္ ေတယစ္အာဒိုဂန္ဦးေဆာင္သည့္ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (AKP) က စီက်ဴလာ(ဘာသာေရးကင္းရွင္းသည့္ႏုိင္ငံေရး) က်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟိဂ်ားဗ္၀တ္ဆင္ခြင့္အတြက္ ဖိအားေပးခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီဟုဆိုသည္။
 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္လည္း တကၠသိုလ္မ်ား၌ ဟိဂ်ားဗ္ပ၀ါ၀တ္ဆင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္သံုးႏွစ္အၾကာတြင္ အစိုးရ႐ံုးမ်ား၊ ဌာနမ်ားတြင္လည္း ဟိဂ်ားဗ္၀တ္ဆင္ခြင့္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ဟိဂ်ားဗ္၀တ္ဆင္ခြင့္ ျပန္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ စစ္သမီးမ်ားကိုမူ ဟိဂ်ားဗ္၀တ္ဆင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္သည္။
ဉာဏ္အလင္း
 
ဧၿပီလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္ (၅) ကို အခမဲ့ Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2oN7U1f
Pcloud – http://bit.ly/2nP162Y
Dropbox – http://bit.ly/2otKFN1