အဇာန္ကို တူရကီစကားနဲ႔ ဆိုခဲ့ရခ်ိန္က …

ေအာ္တိုမန္ အင္ပါယာ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ၿပီး ၁၀ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ မွာ အဇာန္ဆိုျခင္း (ဝတ္တက္ဖိတ္ေခၚျခင္း) ကို အာရဗီစကားနဲ႔မဆိုရဆိုၿပီး အနာတိုလီယားၿမိဳ႕မွာ ပိတ္ပင္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအစား မီနာရဟ္(ဝတ္တက္ဖိတ္ေခၚေမွ်ာ္စင္) ေတြေပၚကေန တူရကီဘာသာစကားနဲ႔ပဲ လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီး အဓမၼဖိအားေပးခဲ့ပါတယ္။ တူရကီစကားနဲ႔ အဇာန္ေပးတာ ၁၈ ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္မွ အဇာန္ကို အာရဗီစကားနဲ႔ ျပန္ဆိုခြင့္ရခဲ့တာပါ။

မြတ္စလင္အင္ပါယာပ်က္သုဥ္းၿပီးေနာက္ ေခတ္သစ္တူရကီႏုိင္ငံရဲ႕ဖခင္ႀကီးလို႔ တင္စားၾကတဲ့ ကမားအတာတပ္ဟာ အစၥလာမ္အေမြအႏွစ္ေတြကို အျမစ္ျဖဳတ္ဖို႔အတတ္ႏုိင္ဆံုးလုပ္ခဲ့ၿပီး တူရကီကို အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈနဲ႔အညီ တိုးတက္ကာ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္တဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ပံုေဖာ္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

Ref: Ottoman Imperial Archives

ဉာဏ္အလင္း